Tato akce již proběhla. Další akce Cyber Security 2024 se koná 17. 10. 2024.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Stanislav Erben

Stanislav Erben se v oblasti distribuce produktů kybernetické bezpečnosti pohybuje již od roku 2017, kdy začal s produkty od společnosti Check Point. Následně měl v portfoliu technologie od značek HID, Radware, Palo Alto, a NetScout. V Exclusive Networks se stará o distribuci produktů Proofpoint, Trend Micro a Infoblox.

Je absolventem Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se zaměřením na Business Management.

Michal Frič

V oblasti IT security se pohybuji od roku 2000. Zajímá mě především téma IT offensive security, pod které spadá například penetrační testování, etický hacking a red team, čemuž se nyní věnuji v technologické společnosti Trask. V posledních letech jsem se podílel na nejrůznějších penetračních testech pro finanční instituce, výrobní společnosti i státní správu. Současně s tím jsem realizoval redteamingové školení zaměřené na ofenzivní model The Cyber KillChain.

Svou první phishingovou kampaň jsem realizoval v roce 2015 pro Městský úřad. Od té doby se na kampaních pravidelně podílím a ve své přednášce se chci podělit o zkušenosti, které jsem z realizace kampaní získal.

Aleš Hok

Aleš Hok pracuje ve společnosti Zebra systems na pozici obchodního ředitele ZEBRA SYSTEMS (výhradní distribuce Acronis). Hlavní náplní jeho práce je komunikace se zákazníky, konzultace a pomoc s návrhy řešení pro zálohování, obnovu a Disaster Recovery. V současnosti se zabývá aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Největší pozornost v současnosti věnuje ransomwaru a ochraně před ním.

Jaroslav Hromátka

Po ukončení studia začal pracovat velké firmě jako IT manažer a čím více se seznamoval se správou systémů a serverovými technologiemi, tím více ho zajímalo, jak všechny tyto komplexní procesy zabezpečit. Poslední 3 roky pracuje pro firmu IS4Security jako bezpečnostní specialista, kde se stará o pre-sales a post-sales podporu pro koncové zákazníky a partnery. Jeho cílem je posilovat bezpečnostní postoj organizací v České republice a na Slovensku. Posledních několik let se zabývá forenzní analýzou malware, testováním nově objevených zranitelností a vytvářením způsobů detekce takových exploitů.

Kateřina Hůtová

Mgr. Kateřina Hůtová, LL.M. CISA vystudovala právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a následně postgraduální program CEVRO Institutu zaměřený na ochranu dat. Je certifikovanou ISMS manažerkou a zakladatelkou konzultační společnosti Cybrela, která se zabývá poskytováním poradenství v oblasti informačně-kybernetické bezpečnosti. Působila jako ISMS Manager, auditor, risk manager, data protection officer, GDPR specialist a podnikový právník v několika společnostech, ale v současnosti se zaměřuje hlavně na procesní nastavení informační bezpečnosti ve společnostech. Hlavními tématy, kterými se momentálně zabývá jsou ISO 27001, TISAX, Risk management, NIS2 a návrh nového kybernetického zákona.

Lubomír Karas

Lubomír Karas již více než devět let ve společnosti ALVAO těží ze své předchozí dvacetileté praxe, kdy jako člen vedení českých i nadnárodních společností zastával pozici Chief Information Officer. Má bohaté zkušenosti s řízením IT v mezinárodním i ryze českém prostředí. 

Na předcházejících zkušeností z prostředí řízení IT, pomáhá českým firmám i státním organizacím zlepšit komunikaci, definovat a automatizovat nejen IT procesy. V ALVAO Zaměřuje se na společnosti, které rostou a potřebují organizovat interní týmy služeb nebo mít přesný přehled o tom, jakým majetkem disponují, kdo je za něj zodpovědný a kde se zrovna nachází.

Miroslav Knapovský

Po ukončení studia Ing. Miroslav Knapovský na VŠB TU v Ostravě v roce 1996 nastoupil jako síťový specialista do firmy 3Com. Zde pracoval na různých technicky orientovaných pozicích pro region Střední Evropy až do roku 2010, kdy byla firma 3Com zakoupena firmou Hewlett Packard. V HP se začal na plný úvazek věnovat bezpečnosti počítačových systémů a pracoval jako specialista na síťovou bezpečnost na EMEA úrovni. Po dvaceti letech se vzdal budování kariéry v nadnárodních firmách ve prospěch zajímavého projektu ve firmě Sirwisa a.s. – LOGmanageru, kde nyní zastává pozici ředitele společnosti. Ale ani v této pozici neztratil kontakt s technikou a je držitelem uznávaných IT certifikátů CISSP, CEH a produktově technických certifikací z oblasti počítačových sítí a IT bezpečnosti.

Petr Kunstát

Jsem IT security konzultant se zkušenostmi s řízením IT týmů v mezinárodních společnostech. Během pracovní kariéry jsem se věnoval řízení a automatizaci IT procesů souvisejících s vývojem, testováním a nasazovaním SW v globálních společnostech. V IT kybernetické bezpečnosti jsem se v posledních letech zabýval oblastmi Security Operations a Application security. Nyní se zaměřuji na řešení ochrany uživatelských identit a ochranou citlivých dat.

Pavel Minařík

RNDr. Pavel Minařík, PhD. je VP Technology ve společnosti Progress, zodpovědný za produktovou strategii, dlouhodobou roadmapu a výzkumné projekty divize Enterprise Application Experience Group. Od roku 2006 se pohybuje v oblasti monitorování síťového provozu a kybernetické bezpečnosti. Jako výzkumný pracovník Ústavu výpočetní techniky Masarykovy Univerzity se účastnil několik výzkumných a vývojových projektů v oblasti monitorování a analýzy síťového provozu a kybernetické bezpečnosti. Je autorem desítky publikací v oblasti behaviorální analýzy a stojí za řadou algoritmů pro zpracování síťového provozu a detekci anomálií shrnutých v disertační práci „Building a System for Network Security Monitoring.“

Petr Mojžíš

Petr se více než deset let věnuje informační a kybernetické bezpečnosti, ať v už bance či po většinu profesní dráhy jako konzultant. Je autorem jednoho z rozšířených e-learnigových kurzů v oblasti ochrany osobních údajů a garantem obsahu vzdělávací platformy Clashing, jejíž cílem je vzdělávat uživatele na základní návyky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti formou hry. V současné době jako Security Architect pomáhá společnostem napříč sektory analyzovat jejich bezpečnostní rizika a stanovovat bezpečnostní strategie.

David Pecl

David Pecl vystudoval informační bezpečnost na Vysokém učení technickém v Brně. Od začátku svého působení v oblasti bezpečnosti se věnuje převážně ochraně koncových stanic před moderními typy útoků a problematice vulnerability a patch managementu. Podílí se na návrhu architektur implementovaných řešení, implementaci samotné, jejich integraci na další nástroje, hardeningu systémů a školeních v oblasti bezpečnosti. Mimo jiné pravidelně přednáší na odborných konferencích i workshopech a věnuje se publikační činnosti. Je držitelem certifikace CompTIA CASP+ a CISSP.

David Průša

David Průša, Data Protection System Engineer ve společnosti Dell Technologies s více než 20letými zkušenostmi v IT. David se specializuje na Cyber Recovery řešení.

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

Pavel Štros

Vystudoval MFF UK a následně bezpečnost počítačových sítí na Univerzitě obrany v Brně. Po prvotních profesních zkušenostech se špičkovými firewally a autentizačními systémy pracoval od roku 2000 ve společnosti DATASYS na pozici seniorního konzultanta pro dodávky provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Je jedním z architektů bezpečnosti a hlavním tvůrcem ISMS Informačního systému datových schránek.

Martin Zikmund

Martin Zikmund vystudoval Vysokou školu Ekonomickou v Praze obor Informační systémy a technologie. Již během studia pracoval v presales oddělení ve společnosti IBM (softwarové divizi). Po krátké roční zkušenosti na straně zákazníka se vrátil zpět na stranu dodavatelů, kde nejprve působil téměř 5 let ve společnosti SAP. Zde měl na starosti rozvoj tehdy nové oblasti řešení pro mobilní přístup k SAP aplikacím, následně pak utilitní zákazníky a platformu SAP HANA a S/4HANA. Nyní již více jak 6 let působí ve společnosti SUSE, kde má na starosti presales oddělení v rámci regionu střední Evropy. Martin se zajímá o kritickou infrastrukturu a zároveň i o nové trendy v podobě kontejnerizace aplikací a platforem pro jejich provoz.

Václav Zubr

Po studiu informačních technologií nastoupil do společnosti ESET software, kde se věnuje kybernetické bezpečnosti. Osm let pracuje na pozici technického specialisty a Pre-Sales Engineera, ve které objasňuje schopnosti dnešního malwaru, moderních útoků a detekčních systémů. Napomáhá zajistit bezpečnost IT infrastruktury zákazníků. Cyber security technologie jsou spolu s fotbalem jeho velkým koníčkem.