Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Digitální transformace 2021

Digitální transformace je způsob, jak proměnit dosavadní relativně nepružný podnik směrem k trvale agilní organizaci přinášející inovace potřebné pro získání konkurenční výhody.

Tento přerod obvykle vyžaduje přijetí nových programovacích, infrastrukturních i procesních změn, které firmě umožní přizpůsobit se neustálým výzvám a vytvořit mechanismy, jež dokážou průběžně měřit odpovídající výsledky.

O tom, co vše vám může digitální transformace přinést, budeme mluvit na naší specializované online konferenci.

Téma
Digitální transformace 2021

Základní tematické okruhy

 •  Co je digitální transformace a jaké výhody vám může přinést? 
 • Jak ovlivnila pandemie přístup k digitální transformaci?
 • Proč je digitální transformace nikdy nekončícím procesem?
 • Přeškolení IT zaměstnanců jako základ úspěchu digitální transformace
 • Jaké jsou klíčové ukazatele PKI pro digitální transformaci a jak je správně číst?
 • Úloha agilních technologií a DevOps při digitální transformaci
 • Proč selhávají některé projekty digitální transformace?
 • Jaký vliv mají na úspěšnost digitální transformace řešení pro týmovou spolupráci? 
 • Jaká je role bezpečnosti při digitální transformaci? 
 • Jaký vliv má digitální transformace na podnikovou síť? 
 • Jak může digitální transformaci pomoci internet věcí? 
 • Příklady úspěšné digitální transformace

Komu je konference určena

Konferenci koncipujeme tak, aby byla užitečná pro firemní management obecně. Není tedy určena výhradně jen IT manažerům a CIO. Ale praktické informace zde najdou také COO – provozní ředitelé (efektivita) nebo CFO – finanční ředitelé (úspory). Obsah cílí na profesionály ze soukromého sektoru (včetně oblastí financí, retailu i průmyslu) a státní správy a samosprávy.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Hlavní partner

Partneři

Organizátoři

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Soňa Hatlapatková

Event Manager