Tato akce již proběhla, ale můžete si zakoupit záznam. Další akce Cloud Computing 2022 se koná 7. 6. 2022.

Digitální transformace 2021

Digitální transformace je způsob, jak proměnit dosavadní relativně nepružný podnik směrem k trvale agilní organizaci přinášející inovace potřebné pro získání konkurenční výhody.

Tento přerod obvykle vyžaduje přijetí nových programovacích, infrastrukturních i procesních změn, které firmě umožní přizpůsobit se neustálým výzvám a vytvořit mechanismy, jež dokážou průběžně měřit odpovídající výsledky.

O tom, co vše vám může digitální transformace přinést, budeme mluvit na naší specializované online konferenci.

Téma
Digitální transformace 2021

Základní tematické okruhy

 •  Co je digitální transformace a jaké výhody vám může přinést? 
 • Jak ovlivnila pandemie přístup k digitální transformaci?
 • Proč je digitální transformace nikdy nekončícím procesem?
 • Přeškolení IT zaměstnanců jako základ úspěchu digitální transformace
 • Jaké jsou klíčové ukazatele PKI pro digitální transformaci a jak je správně číst?
 • Úloha agilních technologií a DevOps při digitální transformaci
 • Proč selhávají některé projekty digitální transformace?
 • Jaký vliv mají na úspěšnost digitální transformace řešení pro týmovou spolupráci? 
 • Jaká je role bezpečnosti při digitální transformaci? 
 • Jaký vliv má digitální transformace na podnikovou síť? 
 • Jak může digitální transformaci pomoci internet věcí? 
 • Příklady úspěšné digitální transformace

Komu je konference určena

Konferenci koncipujeme tak, aby byla užitečná pro firemní management obecně. Není tedy určena výhradně jen IT manažerům a CIO. Ale praktické informace zde najdou také COO – provozní ředitelé (efektivita) nebo CFO – finanční ředitelé (úspory). Obsah cílí na profesionály ze soukromého sektoru (včetně oblastí financí, retailu i průmyslu) a státní správy a samosprávy.

Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Hlavní partner

Partneři

Organizátoři

Produkce

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Soňa Hatlapatková

Event Manager