Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Partneři

Generální partner

Česká spořitelna

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Již 192 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby 4,67 milionu klientům. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank. Česká spořitelna je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, velké korporace a také města a obce. Z pohledu drobných klientů je Česká spořitelna nejdostupnější bankou na domácím trhu, díky nejrozsáhlejší síti poboček a také bankomatů a platbomatů. Zaujímá první pozici na trhu klientských hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů, i celkových vkladů. Na špici je nejen v distribuci podílových fondů, ale také v oblasti životního pojištění. Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytuje banka komplexní řešení podnikatelům a firmám. V oblasti poskytování finančních služeb municipalitám a veřejnému sektoru je lídrem trhu. Dominantní pozici zaujímá také ve službách treasury a produktech pro malé a střední podniky i velké korporace, a to díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů. Důraz klade banka i na podporu řízení a analýzu finančních rizik. Česká spořitelna se podílela prakticky na všech úspěšných akciových emisích na Burze cenných papírů Praha, ať již se jednalo o emise primární, či sekundární. Díky silnému zázemí Erste Group Bank dokáže Česká spořitelna klienty obsluhovat i na zahraničních trzích.

Mediální partneři

Deník.cz

Deník.cz patří do portfolia českého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA a.s., které vydává 71 regionálních mutací Deníku, 23 regionálních týdeníků a 15 časopisů. Je právním nástupcem společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., a Astrosat Media s.r.o., dvou vydavatelství působících na českém mediálním trhu, zejména v oblasti tištěných médií, od roku 1992. V roce 2015 se stala vlastníkem vydavatelství Tablet Media.

Po akvizici rozsáhlého časopiseckého vydavatelství Sanoma Media CZ, přejmenovaného později na Astrosat Media, se VLTAVA LABE MEDIA stala druhou nejsilnější vydavatelskou skupinou na tuzemském trhu.

V srpnu 2015 koupila 100% podíl ve vydavatelství VLTAVA LABE PRESS, a.s. od německého koncernu Verlagsgruppe Passau investiční skupina Penta Investments (ANGAUR, a.s.). K převzetí vydavatelství skupinou Penta došlo dne 3. listopadu 2015.

E15.cz

E15.cz – vyvážené a přehledné zprávy na internetu. Kvalitní domácí, zahraniční a ekonomické zpravodajství je nově rozšířeno o informace z oblasti médií, marketingu a osobních financí. Oddychová část se věnuje digitální a audio-video technice.

Finanční poradce

FP-finanční poradce je odborný měsíčník pro finanční poradenství. Obsahuje analýzy a informace z finančních trhů, strategie, rady a náměty pro marketing a prodej finančních produktů. Součástí projektu je specializovaný FPweb s elektronickým archívem časopisu, dále katalogy FPguide s přehledem investičních, pojistných, úvěrových a splátkových produktů, týdenní newsletter FPnews s aktuálním zpravodajstvím z finančních trhů a cyklus vlastních odborných akcí FPservis.

Za podpory

Asociace finanční a občanské gramotnosti z.s.

Posláním AFOG (zal. 2011) je vzděláváním občanů ve finanční a občanské gramotnosti bojovat proti předlužování občanů, firem i státu. Bojovat za udržení demokracie a posílení právního státu.

AFOG je nestátní, nepolitické dobrovolné sdružení odborníků - fyzických i právnických osob - v oblasti vzdělávání finanční a občanské gramotnosti.
Hlavní cíle AFOG:
- Zajistit volný přístup občanů ke vzdělávání občanské gramotnosti a finanční gramotnosti jako základní kompetenci každého občana ČR,
- Kvalitně vzdělávat finanční i občanskou gramotnost včetně certifikace lektorů, odborné literatury a netradičních forem výuky.
- Vytvářet občanské uvědomění pro udržení sociální soudržnosti a jako základ občanského státu.
- Vychovávat občany k odpovědnosti za společnost i vlastní život v rámci občanské gramotnosti.
- Zabránit předlužování a souvisejícím jevům, které ochuzují nebo přímo okrádají občany i stát a zvětšují zadlužení České republiky.
- Omezit a zastavit šíření sociálního vyloučení, extremismu, rasismu, právního nihilismu a dalších jevů ohrožujících podstatu právního státu a demokracie.

dTest, o.p.s.

Časopis dTest provádí a každý měsíc publikuje jediné nezávislé testy výrobků a služeb v České republice. Na webových stránkách provozuje databázi tisíců výsledků testů. Aktivně zvyšuje povědomí spotřebitelů o kvalitě výrobků na trhu a v telefonické poradně radí spotřebitelům s jejich problémy.

Poradna při finanční tísni

Jsme obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snažíme poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Naším cílem je obecně prospěšnou činností pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů, půjček apod., uměli si půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. Rovněž bychom chtěli dosáhnout toho, aby věřitelé (tedy zejména banky, úvěrové či leasingové společnosti) byli při poskytování svých finančních produktů a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně odpovědní. Věříme, že naší činností přispějeme k vyšší stabilizaci sociálních poměrů v české společnosti. Jsme tedy rádcem a pomocníkem spotřebitelů, kteří se ocitli ve finanční tísni. Pomáháme objektivně vyhodnotit aktuální situaci a učinit správná rozhodnutí. Byli jsme založeni zakládací smlouvou uzavřenou dne 6. listopadu 2007 mezi Sdružením českých spotřebitelů a Českou spořitelnou. Sdružení českých spotřebitelů, nejstarší nevládní organizace hájící zájmy spotřebitelské veřejnosti, garantuje nezávislost a nestrannost služeb, které poskytujeme. Našimi dalšími partnery jsou Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisen bank, Stavební spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, nadace Erste Stiftung, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze. Všechny služby poskytujeme zdarma.

TERRA-KLUB

TERRA-KLUB, o.p.s. je nestátní nezisková obecně prospěšná společnost. Realizuje vzdělávací projekty s celorepublikovou působností a již sedmnáctiletou tradicí. Je institucí, akreditovanou MŠMT k provádění vzdělávacích programů

TUESDAY Business Network

TUESDAY Business Network je nezávislá členská síť poskytující platformu pro setkávání a výměnu zkušeností technologických podnikatelů, investorů, IT profesionálů (konzultanti, média, IT firmy, inovátoři, dodavatelé a uživatelé, ...) a pro získávání aktuálních informací a trendů zejména v oblasti moderních technologií a inovací. TUESDAY spojuje Talent (podnikatelé, manažeři, inovátoři, živnostníci), Znalosti (odborníci), Kapitál (investoři, velké firmy). Umožňuje další rozvoj know-how mezi členy sdílením kontaktů, informací, zkušeností, rozvíjením dalšího businessu. Hlavním cílem TUESDAY Business Network je podporovat vznik a rozvoj malých a středních podniků, inovací a technologií v České republice a poskytovat prostor pro navazování nových obchodních příležitostí. TUESDAY Business Network vzniklo v roce 2004 a navázalo na aktivity celosvětové sítě First Tuesday - www.firsttuesday.com

Organizátor

Měšec.cz

Co čekat od webu, jehož šéfredaktor má 52 bankovních účtů, 44 platných platebních karet a 3 šekové knížky? Správná odpověď: zasvěcené rady o penězích. A také odhodlanost, se kterou Měšec.cz poskytuje precizní analýzy produktů, finanční kalkulačky, porovnání bank a zprávy z oblasti osobních financí a investic. Vše vyzkoušeno na vlastní kůži Dalibora Z. Chvátala a jeho kolegů.

Produkce

Internet Info

Internet Info poskytuje obsah s přidanou hodnotou. Nabízí odbornost na webu, konferencích, seminářích a školeních. Nastoluje unikátní témata, přináší souvislosti, staví na osobitosti osobností a objektivitě informací s přesným zásahem. Právě proto čte zpravodajské servery společnosti Internet Info více než 4,8 milionu lidí měsíčně.

Internet Info vydává specializované servery o IT, internetu, telekomunikacích, nových technologiích, podnikání, financích, daních, digitálním vysílání a životním stylu. Pořádá desítky vzdělávacích akcí a provozuje TUESDAY Business Network, sociální síť v reálném světě pro firmy a profesionály.