Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Dopolední blok

8:30 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 - 9:10

Oficiální zahájení - úvodní slovo

Dalibor Z. Chvátal Dalibor Z. Chvátal

Šéfredaktor serveru Měšec.cz

Internet Info

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal se po ukončení strojírenského studia postupně začal věnovat oblasti osobních financí a bankovnictví. Působil v dopravě, pojišťovnictví a v majetkoprávních oblastech. Od poloviny roku 2005 vedl finanční server FinExpert a jako zástupce šéfredaktora zároveň časopis Osobní finance. Je autorem řady článků a publikací o platebních kartách a osobních financích. Od roku 2007 je šéfredaktorem serveru Měšec.cz.

9:15 - 9:35

Jak se vyhnout dluhové spirále a osobnímu bankrotu?

Stále více lidí končí v osobním bankrotu nebo v rukou lichvářů. Důvodem je dluhová past - neřešitelná finanční situace. Jak taková situace vzniká? Hrozí všem nebo jen někomu? Jak se vyhnout dluhové spirále a hrozícímu osobnímu bankrotu a jak si správně zvolit úvěrový produkt?
Pavel Voříšek Pavel Voříšek

Ředitelem úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia

Česká spořitelna

Pavel Voříšek

Pavel Voříšek vystudoval VŠE v Praze. Pracoval v různých pozicích v bance, konkrétně ekonomické analýzy, řízení likvidity, řízení aktiv a pasív. V posledních 10 letech se věnuje řízení úvěrových rizik, v současnosti je ředitelem úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia. Je odpovědný za oblast scoringu a ratingu, opravných položek, rizikových parametrů, rizikově vážených aktiv, ekonomického kapitálu a také boje proti podvodným jednáním (fraud management). Je také členem dozorčí rady Czech Banking Credit Bureau.

9:40 - 10:05

Podepsat můžeš, přečíst musíš – co v osnovách chybí a co nás „draze“ musí naučit “trh“

Zatím řídké projekty metodické podpory výuky a pomůcek by měly stavět na poznatcích z praxe a měly by být evaluovány nezávislou autoritou. Finanční vzdělávání dospělých je možné jen působením v uzlových bodech, kde se střetává vlastní zkušenost posílená motivací ke změně s odbornou radou a kvalifikovaným, nezávislým a nestranným vedením.

David Šmejkal David Šmejkal

Ředitel

Poradna při finanční tísni

David Šmejkal

Vzděláním inženýr oboru ekonomika a řízení, magistr veřejné správy, pracovní zkušenosti Asociace textilního průmyslu, Tesco, Český Telecom, Dial Telecom, Sdružení obrany spotřebitelů SOS (předseda), Poradna při finanční tísni – od roku 2008 ředitel.

10:10 - 10:30

Rozhovor: Konkrétní svědectví - Předlužení na vlastní kůži

"Paní Martina"

I člověk se smyslem pro zodpovědnost se může dostat do situace, kdy už nezvládne hradit své závazky. Následují upomínky, telefonáty na mobil, k zaměstnavateli, takřka nepřetržitý tlak na splnění povinností. Nejprve vám připadá, že jste nejhorší na světě, po nějaké době je vám už všechno jedno. Co dlužník prožívá, jaká je jeho psychika a co se okolo něj děje? Poslechněte si svědectví paní Martiny, která si toto prožila na vlastní kůži.

10:35 - 10:55

Coffee break

11:00 - 11:20

Navigátor bezpečného úvěru jako bič na úvěrové predátory?

• Racionalita zadlužování vs. Uroboros
• Zodpovědné úvěrování = férová hra dlužníka i věřitele
• Bezpečný věřitel vs. predátor
• Výsledky projektu Navigátor bezpečného úvěru

Petr Teplý Petr Teplý

Manažer projektu Navigátor bezpečného úvěru

EEIP

Petr Teplý

Petr Teplý přednáší finance a bankovnictví na VŠE a Univerzitě Karlově, kde získal doktorát v oboru ekonomie. Studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu. Autorsky se podílel na více než 100 odborných studiích a 10 knihách. V roce 2011 byl spoluautorem úspěšných knih Suverénní fondy a Základy financí. Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích a univerzitách včetně Harvard University, Čínské akademie věd a Nepálské akademie managementu. Pracuje též v poradenské společnosti EEIP, a.s., kde působí jako manažer projektu Navigátor bezpečného úvěru. Před tím pracoval pět let v bankovním sektoru v ČR i USA.

11:25 - 11:40

Průzkum finanční gramotnosti

Zájem lidí o finanční osvětu je malý, jak aktuálně ukázal výzkum Millward Brown pro Českou spořitelnu. Přesto se dají najít způsoby, jak českou populaci v oblasti financí vzdělávat. Jde jen o to, zvolit vhodná témata a poskytnout je na těch správných místech.

Petra Průšová Petra Průšová

Managing Director

Petra Průšová

Petra Průšová vystudovala statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1992 přednáší na VŠE a FFUK. V současné době je ředitelkou pobočky Millward Brown CZ a také ředitelkou pro rozvoj ve střední a východní Evropě. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výzkumu veřejného mínění a trhu (od roku 1986), např. zastupovala ČR v rámci projektu INES OECD. Byla po dvě volební období předsedkyní sdružení SIMAR. Předsedkyně poroty o nejlepší tiskovou reklamu, Člen Masarykovy sociologické společnosti a České statistické společnosti.

11:45 - 12:00

Finanční vzdělávání ve školách

Stávající situace finančního vzdělávání v českých školách je poměrně nesourodá. Implementace finančního vzdělávání do výuky je v současnosti pokročilejší na středních školách. Z řady společenských výzkumů přitom vyplývá, že nejpotřebnější je z hlediska co nejširšího oslovení populace už ve výuce na základních školách.
Nový výukový program Dnešní finanční svět je významným příspěvkem ke koncepční implementaci finančního vzdělávání do systému výuky v základních a středních školách v ČR. Ve školním roce 2011/2012 především prostřednictvím metodicko-didaktické části pro vyučující. Ve školním roce 2012/2013 pak ve formě moderních učebnic atlasového typu pro základní školy a pro střední školy vždy v kombinaci tištěné digitální verze s internetovou podporou.
Výukový program Dnešní finanční svět napomáhá i v odborných debatách o proporčním časovém a oborovém začleňování finančních a ekonomických témat do praktické výuky a v neposlední řadě i v základní orientaci tohoto druhu vzdělání pro praktický život.

Daniel Kozák Daniel Kozák

Ředitel

Česká spořitelna

Daniel Kozák

Daniel Kozák, ředitel obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB, o.p.s., která ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s. připravuje vzdělávací program Dnešní finanční svět. TERRA-KLUB, o.p.s. realizuje vzdělávací projekty s celorepublikovou působností a již sedmnáctiletou tradicí. Je institucí, akreditovanou MŠMT k provádění vzdělávacích programů.  

12:05 - 13:00

Oběd

Odpolední blok

13:00 - 13:25

Vývoj finančních trhů v Evropě v kontextu finanční krize

Dražší máslo nebo pohonné hmoty nemusejí být jen důsledkem vyšších českých daní. Na běžné výdaje domácností mají vliv i světové finanční trhy. Všichni jsme totiž spojeni do jedné globální pavoučí finanční sítě. Jak jsme na tom se znalostmi finančího trhu a jak další evropské národy? A jak se v tom všem můžeme vyznat?

Petr Zahradník Petr Zahradník

Projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, člen Národní rady vlády (NERV)

Česká spořitelna

Petr Zahradník

Petr Zahradník je ekonomický expert, analytik a konzultant specializující se na problematiku Evropské unie. V současnosti je projektovým manažerem a konzultantem EU Office České spořitelny. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), specializující se na problematiku vztahů s EU a rozpočtový rámec EU. Začátkem 90. letech působil jako ekonomický expert v zahraničí, např. v Ústavu pro evropská a mezinárodní studia při Úřadu lucemburské vlády, posléze - po svém návratu do České republiky - jako makroekonomický analytik v soukromých společnostech aktivních na kapitálovém trhu (Conseq Finance a Patria Finance). Od roku 2006 je členem EuroTeam při Evropské komisi, DG ECFIN, a od roku 2010 je členem Expertní poradní skupiny EPOS při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Petr Zahradník se systematicky věnuje spolupráci s akademickou sférou. Přednáší ekonomii transformace na pražském centru New York University; podílí se na výuce a výzkumné činnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze a řadě dalších univerzitních a výzkumných institucí v tuzemsku i zahraničí.

13:30 - 14:20

Panelová diskuze: Dluhy a jejich následky

Kamil Kavka, M. B. A. Finance

Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město

David Šmejkal, Poradna při finanční tísni

14:25 - 14:45

Coffee break

14:50 - 15:10

Nejčastější chyby a finty ve spotřebitelských smlouvách

Smlouva, všeobecné obchodní podmínky, předsmluvní informace, reklama, co všechno musíme přečíst, abychom pochopili obsah úvěrové smlouvy? Informací máme buďto málo, nebo moc a správná orientace je nesnadná. Ukážeme si nejčastější chyby v dokumentaci , finty věřitelů a zprostředkovatelů, se kterými se potýká náš spotřebitel.

Miloš Borovička Miloš Borovička

Právní poradce

Občanské sdružení spotřebitelů TEST

Miloš Borovička

Právní poradce časopisu dTest specializující se na oblast ochrany spotřebitelských práv a mediální komunikaci v rámci Občanského sdružení spotřebitelů TEST. Současně pracuje i pro pražskou advokátní kancelář. V letech 2008 - 2011 působil v právním oddělení SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

15:15 - 15:35

Jak si vybudovat úvěrovou historii a úvěrovou budoucnost?

Drobná opomenutí a ležérní přístup ke každodenním finančním závazkům může během let vytvořit zbytečné překážky např. při získání úvěru a bydlení. Úvěrové registry hlídají nejen záporné, ale i kladné chování klientů. Jeké jsou nejčastější chyby, jak napravit a jak nevytvořit nagativní záznam v registru?

Registry klientských informací
- jak registry fungují
- úvěrová zpráva
- využití dat z registrů finančními institucemi

Odpovědné zadlužování
- desatero odpovědného zadlužování
- právní úprava a přístup finančních institucí

Jiří Rajl Jiří Rajl

Výkonný ředitel

CRIF - Czech Credit Bureau

Jiří Rajl

Jiří Rajl působí jako výkonný ředitel sdružení Leasing & Loan Credit Bureau, zodpovědný je především za vedení Nebankovního registru klientských informací a jeho klientského centra.

Ve finančním sektoru se pohybuje již od roku 2002. Jiří Rajl pracoval ve společnosti WOOD & Company Financial Services, kde byl zodpovědný za podporu prodeje a správy aktiv pro individuální klientelu, působil také ve společnosti LBBW Bank CZ a v Citibank Europe PLC. Vystudoval Bankovní institut vysoká škola v Praze.

15:40 - 16:00

Morálně-etický pohled na finanční gramotnost

Možná už víme, co je to RPSN, kreditní karta nebo úrok, jenže peníze se takřka stávají alfou a omegou. Lidé jsou schopni zradit kamaráda, protože potřebují něco prodat, nebo obelstít vlastni rodiče, aby získali nějaký finanční bonus nebo půjčku. Kde jsou morální a etické hranice odpovědného chování a jak je najít?

Patrik Nacher Patrik Nacher

Digitaiment

Patrik Nacher

Absolvent vysoké školy Bankovní institut, obor bankovní manažer (2006). V letech 1996 až 2004 pracoval v různých tiskových a mediálních pozicích ODS a pak Unie svobody. V tomto období se také podílel na volebních kampaních do PS, Senátu a do krajských zastupitelstev. Mezi roky 2002 a 2004 byl poradcem místopředsedy vlády Petra Mareše. V letech 2004 až 2006 pak mediálním poradcem ministra obrany Karla Kühnla. Od roku 2005 se angažuje pro Národní radu osob se zdravotním postižením, aktuálně je mediálním poradcem této organizace. Je majitelem společnosti Digitaiment, která se zabývá mediálním a PR poradenstvím a provozuje několik internetových stránek, z nichž nejznámější se zabývá bankovními poplatky – www.bankovnipoplatky.com a obecně poplatky v ČR – www.mojepoplatky.cz. Je spolumajitelem prvního kamenného obchodu pro levoruké ve střední Evropě. Patrik Nacher je ženatý.