Tato akce již proběhla. Další akce ICT ve školství 2024 se koná 3. 12. 2024.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

Přednášející

Marek Beránek

Marek Beránek je absolvent informačního a znalostního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2001 začal pracovat ve společnosti Vigour, která patří do skupiny Unicorn. Od roku 2007 je ředitelem Unicorn University a od roku 2012 i ředitelem Unicorn Education. Jakožto odborník na oblast procesního a projektového řízení se zasazuje o zvyšování kvality a efektivnosti výuky. Je také autorem řady odborných publikací právě na téma řízení vzdělávacích institucí a virtualizace výuky.

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka se specializací na právo v oblasti e-commerce, marketingu, ochranu osobních údajů, značky a práva v AI. Často a ráda předává své know how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Za svou praxi proškolila více než 42 tisíc posluchačů a v roce 2023 za svou práci obdržela od ocenění Osobnost roku. Posluchačům se nechce věřit, že po jejích přednáškách “chtějí právní přídavek”.

Jaroslav Faltýn

Jaroslav Faltýn stojí čtyři roky v čele odboru základního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Je digitálním zmocněncem rezortu a podílí se na tvorbě legislativních norem. Připravoval a prosadil mimo jiné digitalizační reformu vzdělávání na základních školách. Na jaře 2020 ve spolupráci s Českou televizí a týmem pedagogů připravil program televizního vyučování UčíTelka, a to v propojení s digitálními učebními materiály a učebními úlohami pro mobilní zařízení dětí. Je také členem evropské strategické platformy ředitelů pro oblast školství DG Schools. Před příchodem na MŠMT pracoval pro Českou školní inspekci či Výzkumný ústav pedagogický.

Pavel Hanousek

Pavel Hanousek je ředitel společnosti Code Creator, s.r.o. Pracoval jako ředitel základní školy, byl členem Asociace ředitelů základních škol, od roku 1996 se věnuje aktivitám vedoucím k využívání IT technologií ve školství. Společně se svým týmem postavil platformu Publi pro tvorbu, elektronické publikování a řízení distribuce interaktivních multimediální vzdělávacích materiálů pro všechny typy zařízení studentů. Je členem DigiKoalice, aktivně se zajímá o vzdělávání a rozvoj digitalizace na všech typech škol. Platformu Publi.cz využívají studenti 12 univerzit a vysokých škol, desítky středních škol i žáci základních škol. Spolupracuje se školami při tvorbě digitálních učebních materiálů se zpětnou vazbou pro pedagoga i rodiče.

Jiří Jeništa

Vzděláním středoškolský pedagog je společně s obchodním týmem na školách, kde učitelům a ředitelům pomáhají s pomocí technologií měnit různé formy výuky. Má letité zkušenosti i se vzděláváním dospělých z doby svého působení jako lektor.

Jan Kolouch

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a současně přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

Matěj Kopecký

Již od svých ranných let se zajímám o moderní technologie, které se staly postupem času mým koníčkem a dále jsem se je rozhodl rozvíjet v rámci profesního zaměstnání. První zkušenosti jsem nabral ve společnosti Canon, která je velmi dobře známá svými unikátními technologiemi, ať už v oblasti tisku, tak především v oblasti tvorby digitálního obrazu. Zde se postupně zrodil můj zájem o digitální obraz ve všech jeho podobách. A proto se ve společnosti EPSON již 4 roky specializuji výhradně na projekční techniku, díky jejíž kvalitám a možnostem se sny a přání, ale především pracovní potřeby našich zákazníků, stávají dostupnou skutečností.

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

Jiří Palyza

Jiří Palyza zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). V rámci svého působení v organizaci se podílel na realizaci mezinárodních i místních projektů, které úzce souvisely s problematikou online a kybernetické bezpečnosti. Spolupracoval na tvorbě e-learningových kurzů, přípravě obsahu i realizaci besed s tématikou internetových rizik pro nejširší spektrum cílových skupin.

Jamie Pitchforth

Jamie Pitchforth je specialista na vertikální prodej s odpovědností za vysokoškolské vzdělávání v EMEA. Kromě zahájení specifických aktivit rozvoje podnikání a nástrojů umožňujících prodej je Jamieho hlavní oblastí podpora prodeje a angažovanost na úrovni C se zaměřením na obchodní výsledky, strategické hodnoty a mapování strategií prodeje pro MEDDICC. Jamie se připojil k Juniper v červenci 2019 a přináší více než 25 let zkušeností v oblasti předních síťových prodejců, včetně 10 let jako obchodní ředitel nejúspěšnějšího prodejce sítí Aruba ve Velké Británii.