Akce proběhne online

Program

Program

 V tuto chvíli pro vás připravujeme ty nejlepší řečníky, program budeme průběžně doplňovat.

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, nyní je marketingovým managerem software housu Sense4code a nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Obscure pieces of the student experience - how universities are using AI to keep up?

• Explore the evolving expectations of the student experience, and the importance of meeting these expectations.
• Discuss the ways higher education institutions are using data to positively learn about student behaviours, interests and trends.
• Uncover how universities are using these insights to adapt the service they're providing and improve the student experience

Jamie Pitchforth Jamie Pitchforth

Senior business development manager, Education vertical, EMEA

Juniper Networks

Jamie Pitchforth

Jamie Pitchforth je specialista na vertikální prodej s odpovědností za vysokoškolské vzdělávání v EMEA. Kromě zahájení specifických aktivit rozvoje podnikání a nástrojů umožňujících prodej je Jamieho hlavní oblastí podpora prodeje a angažovanost na úrovni C se zaměřením na obchodní výsledky, strategické hodnoty a mapování strategií prodeje pro MEDDICC. Jamie se připojil k Juniper v červenci 2019 a přináší více než 25 let zkušeností v oblasti předních síťových prodejců, včetně 10 let jako obchodní ředitel nejúspěšnějšího prodejce sítí Aruba ve Velké Británii.

Aktualizace obsahu vzdělání – nová informatika

V České republice se po 17 letech aktualizuje obsah a pojetí informatiky pro základní vzdělání. Příspěvek přinese informace o procesu změny, o její připravenosti, aktuálním stavu a o dalších krocích zaměřených na rozvoj vzdělávání v České republice.

Jaroslav Faltýn Jaroslav Faltýn

Ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jaroslav Faltýn

Jaroslav Faltýn stojí čtyři roky v čele odboru základního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Je digitálním zmocněncem rezortu a podílí se na tvorbě legislativních norem. Připravoval a prosadil mimo jiné digitalizační reformu vzdělávání na základních školách. Na jaře 2020 ve spolupráci s Českou televizí a týmem pedagogů připravil program televizního vyučování UčíTelka, a to v propojení s digitálními učebními materiály a učebními úlohami pro mobilní zařízení dětí. Je také členem evropské strategické platformy ředitelů pro oblast školství DG Schools. Před příchodem na MŠMT pracoval pro Českou školní inspekci či Výzkumný ústav pedagogický.

Místo tabule displej s kamerou – a nezbytný internet

Distanční výuka a sociální izolace ještě více připoutaly děti a mládež k displejům zařízení a internetu. Znamená to i vyšší rizika z hlediska online bezpečnosti? Je svět internetových rizik o mnoho jiný, než jak jsme jej znali před covidem a jakých nešvarů se mladí uživatelé mohou dopouštět. Má rodič vůbec ještě šanci kontrolovat pohyb dítěte v online prostředí a pokud ano, jaké nástroje může použít.

Jiří Palyza Jiří Palyza

Výkonný ředitel

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza

Jiří Palyza zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). V rámci svého působení v organizaci se podílel na realizaci mezinárodních i místních projektů, které úzce souvisely s problematikou online a kybernetické bezpečnosti. Spolupracoval na tvorbě e-learningových kurzů, přípravě obsahu i realizaci besed s tématikou internetových rizik pro nejširší spektrum cílových skupin.

Sociální sítě jako prostředek kyberšikany

Sociální sítě představují neodmyslitelnou součást života dnešních „kyberdětí“. Uvědomují si však tito uživatelé, či jejich rodiče, jak se sociální sítě chovají k datům o dětech a jak je následně využívají?
Příspěvek představí projekty, které se zabývaly zranitelností dětí na sociálních sítích. Další část přednášky bude zaměřena na problematiku kyberšikany, jejích projevů a dopadů. Prezentována budou i dílčí doporučení pro uživatele.

Jan Kolouch Jan Kolouch

Metodik kybernetické bezpečnosti

CESNET

Jan Kolouch

Jan Kolouch dlouhodobě působí na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

Nejčastější právní přešlapy v online výuce

Víte, jak (ne)smíte používat cizí díla ve výuce? Můžete studentům pouštět filmy z Netflixu? Smíte požadovat zapnuté kamery při online výuce? Jak je to s nahrávkami výuky? A co když se fotky učitele ocitnou proti jeho vůli na sociálních sítích? Pojďme se spolu podívat na časté nesrovnalosti v oblasti online výuky. Prakticky, stručně a bez paragrafů.

Petra Dolejšová Petra Dolejšová

Advokátka

Na volné noze

Petra Dolejšová

Petra je advokátka specializující se na právo v oblasti e-commerce a marketingu. Po jejích přednáškách budete mít pocit, že váš právní svět už nikdy nebude jako dřív.