Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:40

Moderní výuka 21. století

Doba akceleruje, technologie urychlují vývoj ve všech oborech. Školy musí dělat to samé, aby byly schopny připravovat současné studenty na budoucí změny.

Marek Beránek Marek Beránek

Managing Director at Unicorn University

UNICORN

Marek Beránek

Marek Beránek je absolvent informačního a znalostního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V roce 2001 začal pracovat ve společnosti Vigour, která patří do skupiny Unicorn. Od roku 2007 je ředitelem Unicorn University a od roku 2012 i ředitelem Unicorn Education. Jakožto odborník na oblast procesního a projektového řízení se zasazuje o zvyšování kvality a efektivnosti výuky. Je také autorem řady odborných publikací právě na téma řízení vzdělávacích institucí a virtualizace výuky.

9:40 - 10:10

Aktualizace obsahu vzdělání – nová informatika

V České republice se po 17 letech aktualizuje obsah a pojetí informatiky pro základní vzdělání. Příspěvek přinese informace o procesu změny, o její připravenosti, aktuálním stavu a o dalších krocích zaměřených na rozvoj vzdělávání v České republice.

Jaroslav Faltýn Jaroslav Faltýn

Ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jaroslav Faltýn

Jaroslav Faltýn stojí čtyři roky v čele odboru základního vzdělávání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Je digitálním zmocněncem rezortu a podílí se na tvorbě legislativních norem. Připravoval a prosadil mimo jiné digitalizační reformu vzdělávání na základních školách. Na jaře 2020 ve spolupráci s Českou televizí a týmem pedagogů připravil program televizního vyučování UčíTelka, a to v propojení s digitálními učebními materiály a učebními úlohami pro mobilní zařízení dětí. Je také členem evropské strategické platformy ředitelů pro oblast školství DG Schools. Před příchodem na MŠMT pracoval pro Českou školní inspekci či Výzkumný ústav pedagogický.

10:10 - 10:40

Standard smíšené výuky

Aktuální situace ve školách (nyní jsou školy zcela zavřené, ale v budoucnu nastane nejčastěji situace, kdy je část žáků doma a část ve třídě – ať kvůli „virové hrozbě“ nebo dlouhodobě nepřítomným žákům) požaduje zásadně se přizpůsobit této situaci a vytvořit ve školách kvalitní studijní prostředí pro žáky ve třídě/doma a pro učitele ve třídě/doma.
Hlavní ambicí našeho projektu „Standard smíšené výuky“ je vytvoření uživatelsky jednoduchého prostředí pro učitele, příjemného a normálního školního prostředí pro žáky ve třídě i doma. Aktuálně řešení pilotujeme v několika školách v republice.
Ve spolupráci s Asociací ředitelů ZŠ, DigiKoalicí a dalšími zástupci státu máme snahu dostat tento standard do podmínek výzev z peněz EU v rámci nového projektového období.

Jiří Jeništa Jiří Jeništa

Obchodní manažer pro segment Školy

AV MEDIA SYSTEMS

Jiří Jeništa

Vzděláním středoškolský pedagog je společně s obchodním týmem na školách, kde učitelům a ředitelům pomáhají s pomocí technologií měnit různé formy výuky. Má letité zkušenosti i se vzděláváním dospělých z doby svého působení jako lektor.

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 11:30

Obscure pieces of the student experience - how universities are using AI to keep up?

• Explore the evolving expectations of the student experience, and the importance of meeting these expectations.
• Discuss the ways higher education institutions are using data to positively learn about student behaviours, interests and trends.
• Uncover how universities are using these insights to adapt the service they're providing and improve the student experience

Jamie Pitchforth Jamie Pitchforth

Senior business development manager, Education vertical, EMEA

Juniper Networks

Jamie Pitchforth

Jamie Pitchforth je specialista na vertikální prodej s odpovědností za vysokoškolské vzdělávání v EMEA. Kromě zahájení specifických aktivit rozvoje podnikání a nástrojů umožňujících prodej je Jamieho hlavní oblastí podpora prodeje a angažovanost na úrovni C se zaměřením na obchodní výsledky, strategické hodnoty a mapování strategií prodeje pro MEDDICC. Jamie se připojil k Juniper v červenci 2019 a přináší více než 25 let zkušeností v oblasti předních síťových prodejců, včetně 10 let jako obchodní ředitel nejúspěšnějšího prodejce sítí Aruba ve Velké Británii.

11:30 - 12:00

Ochrana dat v prostředí M365 – PROČ a JAK

Stav online výuky nahnal vzdělávací instituce do rychlého nasazování různých nástrojů pro online spolupráci. Nejčastěji se jedná o M365 se službou MS Teams. Spousta informací těchto organizací tak začala opouštět zabezpečený perimetr lokální sítě a začala putovat internetem. To ale zdaleka není jediný důvod, PROČ i data, která jsou provozována na této online platformě, vyžadují ochranu minimálně na stejné úrovni, jak je tomu u dat provozovaných v interních serverovnách. JAK lze data v této službě efektivně zálohovat mimo prostředí M365 bude předmětem druhé části tohoto vstupu.

Boris Mittelmann Boris Mittelmann

Senior Systems Engineer

Veeam Software

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

12:00 - 12:30

Místo tabule displej s kamerou – a nezbytný internet

Distanční výuka a sociální izolace ještě více připoutaly děti a mládež k displejům zařízení a internetu. Znamená to i vyšší rizika z hlediska online bezpečnosti? Je svět internetových rizik o mnoho jiný, než jak jsme jej znali před covidem a jakých nešvarů se mladí uživatelé mohou dopouštět. Má rodič vůbec ještě šanci kontrolovat pohyb dítěte v online prostředí a pokud ano, jaké nástroje může použít.

Jiří Palyza Jiří Palyza

Výkonný ředitel

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Jiří Palyza

Jiří Palyza zastává pozici výkonného ředitele v organizaci Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI). V rámci svého působení v organizaci se podílel na realizaci mezinárodních i místních projektů, které úzce souvisely s problematikou online a kybernetické bezpečnosti. Spolupracoval na tvorbě e-learningových kurzů, přípravě obsahu i realizaci besed s tématikou internetových rizik pro nejširší spektrum cílových skupin.

12:30 - 13:00

Sociální sítě jako prostředek kyberšikany

Sociální sítě představují neodmyslitelnou součást života dnešních „kyberdětí“. Uvědomují si však tito uživatelé, či jejich rodiče, jak se sociální sítě chovají k datům o dětech a jak je následně využívají?
Příspěvek představí projekty, které se zabývaly zranitelností dětí na sociálních sítích. Další část přednášky bude zaměřena na problematiku kyberšikany, jejích projevů a dopadů. Prezentována budou i dílčí doporučení pro uživatele.

Jan Kolouch Jan Kolouch

Metodik kybernetické bezpečnosti

CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Jan Kolouch

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. dlouhodobě působí ve sdružení CESNET a současně přednáší na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů jež se věnují problematice kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Na řadě aktivit spolupracuje mimo jiné i se sdružením CZ.NIC a bezpečnostními týmy CERT/CSIRT.

Těžištěm jeho odborného zájmu je problematika aplikovatelnosti práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Jan Kolouch se také věnuje dalším projektům a školením v oblasti kyberbezpečnosti, boje s kyberzločinem, ochraně uživatelů aj., jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
Jan Kolouch se snaží zvyšovat informovanost laické i odborné veřejnosti
zejména v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.

13:00 - 13:20

Přestávka

13:20 - 13:50

Nejčastější právní přešlapy v online výuce

Víte, jak (ne)smíte používat cizí díla ve výuce? Můžete studentům pouštět filmy z Netflixu? Smíte požadovat zapnuté kamery při online výuce? Jak je to s nahrávkami výuky? A co když se fotky učitele ocitnou proti jeho vůli na sociálních sítích? Pojďme se spolu podívat na časté nesrovnalosti v oblasti online výuky. Prakticky, stručně a bez paragrafů.

Petra Dolejšová Petra Dolejšová

Advokátka

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová

Petra Dolejšová je advokátka se specializací na právo v oblasti e-commerce, marketingu, ochranu osobních údajů a značky. Často a ráda předává své know how na školeních, ze kterých vynechává paragrafy, na jejich místo sází příklady z praxe, lehkost a vtip. Posluchačům se nechce věřit, že po jejích přednáškách “chtějí právní přídavek”.

13:50 - 14:20

Vzdělávejte s Publi

Publi.cz je platforma pro moderní vzdělávání, vyvíjená českou společností Code Creator, s.r.o.
Umožňuje tvořit i digitalizovat materiály, obohatit je o multimediální a interaktivní prvky (audio/video, animace, cvičení, testy se zpětnou vazbou aj.), jednoduše doručit studentům a žákům.
Podklady pro výuku lze tvořit v intuitivním HTML editoru (vzdělávací materiály, testy, metodiku k výuce aj.), sdílet se studenty, učiteli i rodiči prostřednictvím školní elektronické knihovny, řídit přístupy pomocí licencí a ochránit knihy šifrováním proti nelegální distribuci.
S interaktivními materiály lze pracovat na jakémkoliv zařízení v režimu on/off-line, pomocí běžných internetových prohlížečů i čteček/aplikací (iOS, Android, macOS, Windows).
Tyto materiály jsou využívány při výuce s komunikačními platformami Microsoft Teams, Google Meet, Zoom nebo Cisco Webex. mKnihy jsou vybaveny studijními nástroji a vedou k samostatnosti. Podporujeme tvůrce a zájemce z řad pedagogů formou kurzů s akreditací MŠMT.

Pavel Hanousek Pavel Hanousek

Jednatel

Code Creator

Pavel Hanousek

Pavel Hanousek je ředitel společnosti Code Creator, s.r.o. Pracoval jako ředitel základní školy, byl členem Asociace ředitelů základních škol, od roku 1996 se věnuje aktivitám vedoucím k využívání IT technologií ve školství. Společně se svým týmem postavil platformu Publi pro tvorbu, elektronické publikování a řízení distribuce interaktivních multimediální vzdělávacích materiálů pro všechny typy zařízení studentů. Je členem DigiKoalice, aktivně se zajímá o vzdělávání a rozvoj digitalizace na všech typech škol. Platformu Publi.cz využívají studenti 12 univerzit a vysokých škol, desítky středních škol i žáci základních škol. Spolupracuje se školami při tvorbě digitálních učebních materiálů se zpětnou vazbou pro pedagoga i rodiče.

14:20 - 14:50

Moderní forma výuky s projektory EPSON

V přednášce se zaměříme na dostupné řešení moderní výuky v interaktivní i neinteraktivní formě. Jak efektivně využít projekční technologie nejen v současné době. A také si ukážeme, že nová generace projektorů EPSON opět posouvá hranice a možnosti o něco dále a nebojí se nejen přímo konkurovat LCD panelům, ale v mnoha aspektech nabídnout mnohem více za méně peněz.

Matěj Kopecký Matěj Kopecký

Business Account Manager - VI

Epson Europe B.V.

Matěj Kopecký

Již od svých ranných let se zajímám o moderní technologie, které se staly postupem času mým koníčkem a dále jsem se je rozhodl rozvíjet v rámci profesního zaměstnání. První zkušenosti jsem nabral ve společnosti Canon, která je velmi dobře známá svými unikátními technologiemi, ať už v oblasti tisku, tak především v oblasti tvorby digitálního obrazu. Zde se postupně zrodil můj zájem o digitální obraz ve všech jeho podobách. A proto se ve společnosti EPSON již 4 roky specializuji výhradně na projekční techniku, díky jejíž kvalitám a možnostem se sny a přání, ale především pracovní potřeby našich zákazníků, stávají dostupnou skutečností.

14:50

Předpokládaný konec akce