ICT ve školství 2022

Školství prošlo v posledních dvou letech zatěžkávací zkouškou. Dokázalo na ni konečně dostatečně zareagovat a připravit se potřeby hybridní a on-line výuky i do budoucna? Vypadá to, že i ve školství a efektivním zavádění technologií se ještě máme spoustu co učit. 

Proto se v příštím ročníku zaměříme na novinky v softwarovém i hardwarovém vybavení pro studenty, pedagogy a učebny. Přiblížíme vám, jak na novou realitu reaguje vývoj školních informačních systémů, interaktivních nástrojů a zařízení pro komunikaci a spolupráci studentů. 

A věnovat se budeme také dalšímu vlivu ICT na způsob a obsah výuky, výukových kurzů a dalších digitálních vzdělávacích materiálů.

Akce proběhne online
Téma
Budoucnost hybridní a online výuky

Hlavní témata

 • Jak udržet pozornost a zapojení studentů připojených vzdáleně 
 • Interaktivní výuka jako nutnost – nástroje a metodiky pro její podporu 
 • Jak bezpečná školní ICT infrastruktura (BEZIT) pomáhá chránit před kyberkriminalitou 
 • Minimální a ideální požadavky na ICT vybavení učeben pro moderní výuku 
 • OP Jan Amos Komenský pro období 2021–2027 a investice do vzdělávací infrastruktury v rámci IROP 2021–2027. 
 • ICT revize RVP pro gymnázia

PRO KOHO

 • vedoucí pracovníci pedagogických a vzdělávacích institucí
 • pracovníci specializovaní a zodpovědní za ICT
 • ICT metodici
 • odborní pedagogové
 • představitelé státní správy a samosprávy
 • dodavatelé ICT technologií a poskytovatelé ICT služeb
 • představitelé univerzit a odborná veřejnost
Ceny a vstupenky

Registrace

Základní cena

ZDARMA
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce

Organizátoři

Chcete se stát partnerem konference? Kontaktujte prosím Šárku Albrechtovou, e-mail:sarka.albrechtova@iinfo.cz, tel. 607 008 890.

Místo konání

Místo a kontakt

Akce proběhne online

Šárka Prchalová

Senior Event Manager