Tato akce již proběhla. Další akce ICT ve školství 2024 se koná 3. 12. 2024.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Lucie Gregůrková

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení a dalších mezinárodních fórech.

Lenka Janáčková

Již 3 roky se podílím na projektu Red Monster pod záštitou renomované evropské společnosti Unicorn. Společně s učiteli a dalšími odborníky z praxe z různých koutů České republiky vytváříme online vzdělávací kurzy pro základní a střední školy. Stojím tedy již u samostatného nápadu kurz vytvořit, až po jeho následnou realizaci a publikaci. I mimo edici Red Monster se zaměřuji na kontrolu kvality publikovaných kurzů zejména z didaktického hlediska.

Antonín Jančařík

Antonín Jančařík je proděkanem pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a koordinátorem výzkumu a rozvoje Oborových didaktik na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se věnuje roli ICT ve vzdělávání, především matematice a přírodních vědách, alternativním přístupům ke vzdělávání, výuce kombinatoriky a teorii her. Aktuálně se z pozice odborného garanta podílí na řešení projektů EDUBO – EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku a AI asistent pro žáky a učitele.

Jiří Jeništa

Vzděláním středoškolský pedagog je společně s obchodním týmem na školách, kde učitelům a ředitelům pomáhají s pomocí technologií měnit různé formy výuky. Má letité zkušenosti i se vzděláváním dospělých z doby svého působení jako lektor.

Václav Klouda

Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Není dnes již téměř žádného oboru, vč. u nás dominantního průmyslu, kde by nedošlo k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií. Moderní IT spojuje lidi a pracovní skupiny napříč kontinenty. Digitalizace pracovního prostředí otevírá zcela nové možnosti novým generacím. Společnost Dell Technologies přináší možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání. Rádi Vás seznámíme s nabídkou řešení naší společnosti pro segment školství.

Matěj Kopecký

Již od svých ranných let se zajímám o moderní technologie, které se staly postupem času mým koníčkem a dále jsem se je rozhodl rozvíjet v rámci profesního zaměstnání. První zkušenosti jsem nabral ve společnosti Canon, která je velmi dobře známá svými unikátními technologiemi, ať už v oblasti tisku, tak především v oblasti tvorby digitálního obrazu. Zde se postupně zrodil můj zájem o digitální obraz ve všech jeho podobách. A proto se ve společnosti EPSON již 4 roky specializuji výhradně na projekční techniku, díky jejíž kvalitám a možnostem se sny a přání, ale především pracovní potřeby našich zákazníků, stávají dostupnou skutečností.

Martin Kozdera

Pomůžu s výběrem vhodných počítačů (nejen) pro školy a mám přes 20 let zkušeností v IT obchodě.

Jiří Mach

Absolvent programu Systémové inženýrství a informatika. IT pracovník. Lektor předmětů z oblasti projektového řízení, systémového inženýrství a vzdělávání. Projektový manažer evropských projektů na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Vladimír Rohel

Vladimír Rohel je ředitelem sekce Bezpečnost v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p. a má více než 25 let zkušeností s ICT a kybernetickou bezpečností v různých veřejných institucích. Svou kariéru začal jako učitel. V roce 1995 změnil zaměstnání a nastoupil na Generální štáb Armády České republiky na pozici IT administrátora. Po třech letech byl povýšen na vedoucího ICT oddělení. Od roku 2000 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde mimo jiné pracoval na projektu českých víz. V letech 2003 až 2008 působil na Stálé delegaci České republiky při NATO v Bruselu jako osoba odpovědná za ICT a pracoval na českých velvyslanectvích v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Před svým jmenováním do současné funkce se v roce 2008 vrátil zpět do České republiky a nastoupil do Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) jako ředitel ICT. Od roku 2011 začal budovat kybernetickou bezpečnost v České republice a současně působil jako ředitel ICT. V roce 2012 byl jmenován do pozice ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti. V lednu 2017 pan Rohel opustil svou práci pro Národní bezpečnostní úřad a Národní centrum kybernetické bezpečnosti ČR a přešel do státního podniku NAKIT, s.p. na svou současnou pozici ředitele sekce Bezpečnost. 

Vladimír Rohel je aktivní i mimo svou práci v NAKIT. Od roku 2009 je členem rady ředitelů AFCEA, členem pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost AFCEA a členem soutěžního výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti „Kybersoutez.cz“. Přednáší a píše články s tématem kybernetické bezpečnosti.

Jan Šimek

Původně jsem učitel matematiky, fyziky a informatiky na ZŠ a SŠ a metodik prevence. Nyní jsem průvodcem budoucích učitelů v programu Učitel naživo, kde se snažíme rozvíjet učitele tak aby věděli, kam jdou, vytvářeli vztahy založené na vzájemné důvěře a připravovali podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. Ve své praxi se opírám o své studium Transakční analýzy pro vzdělávání (což je psychoterapeutický směr) a zaměřuji se na práci s třídními kolektivy.

Jana Švejdová

Jana Švejdová vystudovala studijní program Ekonomie a hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE. Na stejné fakultě v roce 2020 dokončila doktorské studium. Do roku 2017 působila v Grantové agentuře ČR a mezi lety 2017-2020 vedla Katedru ekonomie a managementu na Unicorn University. Od roku 2020 pracuje na pozici prorektorky pro pedagogiku. V současné době se zaměřuje především na agendu spojenou s online studiem.

Lucie Vajnerová

Ve firmě Unicorn působím už čtvrtým rokem na projektu Red Monster, kde se soustředím na koordinaci vzniku online výukových kurzů a hlídání jejich kvality. Spolupracuji tak s učiteli a mnohými odborníky z praxe s cílem poskytovat žákům a studentům originální, zajímavé a atraktivní studijní materiály založené na efektivním způsobu učení.

Roman Vejražka

Technologie ve vzdělávání mne baví. Pomáhám školám přecházet na nové digitální metody. Ve společnosti Epson jsem byl 9 let zodpovědný za prodej projektorů v ČR a SR. Nyní s týmem Edookit a Unicorn vyvíjíme školní systém v cloudu. Naším cílem je propojovat školu s rodinou a zjednodušovat učitelům práci. Systém se nám daří prodávat do 3 dalších evropských zemí.

Petr Zajíček

Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Není dnes již téměř žádného oboru, vč. u nás dominantního průmyslu, kde by nedošlo k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií. Moderní IT spojuje lidi a pracovní skupiny napříč kontinenty. Digitalizace pracovního prostředí otevírá zcela nové možnosti novým generacím. Společnost Dell Technologies přináší možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání. Rádi Vás seznámíme s nabídkou řešení naší společnosti pro segment školství.