Tato akce již proběhla. Další akce ICT ve školství 2024 se koná 3. 12. 2024.

Program

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

9:10 - 9:40

Online vzdělávání v prostředí vysokých škol

Cílem přednášky je představit současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání. Pozornost bude věnována systému online vzdělávání založenému na využívání širokého spektra studijních opor v podobě online učebnic, online kurzů a výukových videí a vysvětlení důležitosti průběžné motivace studentů k samostudiu. Budou představeny způsoby, jakými je možné motivaci studentů zajistit.

Jana Švejdová Jana Švejdová

Prorektorka pro pedagogiku

UNICORN

Jana Švejdová

Jana Švejdová vystudovala studijní program Ekonomie a hospodářská politika na Národohospodářské fakultě VŠE. Na stejné fakultě v roce 2020 dokončila doktorské studium. Do roku 2017 působila v Grantové agentuře ČR a mezi lety 2017-2020 vedla Katedru ekonomie a managementu na Unicorn University. Od roku 2020 pracuje na pozici prorektorky pro pedagogiku. V současné době se zaměřuje především na agendu spojenou s online studiem.

9:40 - 10:10

Dell Technologies partner pro digitalizaci nejen ve školství

Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Není dnes již téměř žádného oboru, vč. u nás dominantního průmyslu, kde by nedošlo k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií. Moderní IT spojuje lidi a pracovní skupiny napříč kontinenty. Digitalizace pracovního prostředí otevírá zcela nové možnosti novým generacím. Společnost Dell Technologies přináší možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání. Rádi Vás seznámíme s nabídkou řešení naší společnosti pro segment školství.

Václav Klouda Václav Klouda

Produktový specialista - segment školství

DELL Technologies

Václav Klouda

Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Není dnes již téměř žádného oboru, vč. u nás dominantního průmyslu, kde by nedošlo k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií. Moderní IT spojuje lidi a pracovní skupiny napříč kontinenty. Digitalizace pracovního prostředí otevírá zcela nové možnosti novým generacím. Společnost Dell Technologies přináší možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání. Rádi Vás seznámíme s nabídkou řešení naší společnosti pro segment školství.

Petr Zajíček Petr Zajíček

Produktový specialista - specializovaná řešení

DELL Technologies

Petr Zajíček

Digitalizace ve školství pomáhá nejen udržet plynulost výuky studentů, ale také připravuje mladou generaci ke vstupu do pracovního procesu. Není dnes již téměř žádného oboru, vč. u nás dominantního průmyslu, kde by nedošlo k urychlování nasazení nejmodernějších komunikačních technologií. Moderní IT spojuje lidi a pracovní skupiny napříč kontinenty. Digitalizace pracovního prostředí otevírá zcela nové možnosti novým generacím. Společnost Dell Technologies přináší možnosti osvojení nejnovějších prvků IT infrastruktury do prostředí vzdělávání. Rádi Vás seznámíme s nabídkou řešení naší společnosti pro segment školství.

10:10 - 10:40

Komplexní řešení projekční techniky pro moderní formu výuky

Projekční technika je neodmyslitelnou součástí moderní formy vzdělávání a efektivní digitální pomůcka. Za poslední dva roky jsme prošli celou řadou zásadních změn v přístupu ke vzdělávání studentů. S touto změnou se čím dál více stává projekční technika nepostradatelným doplňkem prezenční, hybridní ale i zcela distanční výuky. Společně se proto zaměříme na to, jak správně vybrat vhodný projektor a co Vám může tento projektor v kontextu moderní formy výuky nabídnout, jak ho správně používat a také jak jej pořídit v rámci současných EU financí pro školy.

Matěj Kopecký Matěj Kopecký

Business Account Manager - VI

Epson Europe B.V.

Matěj Kopecký

Již od svých ranných let se zajímám o moderní technologie, které se staly postupem času mým koníčkem a dále jsem se je rozhodl rozvíjet v rámci profesního zaměstnání. První zkušenosti jsem nabral ve společnosti Canon, která je velmi dobře známá svými unikátními technologiemi, ať už v oblasti tisku, tak především v oblasti tvorby digitálního obrazu. Zde se postupně zrodil můj zájem o digitální obraz ve všech jeho podobách. A proto se ve společnosti EPSON již 4 roky specializuji výhradně na projekční techniku, díky jejíž kvalitám a možnostem se sny a přání, ale především pracovní potřeby našich zákazníků, stávají dostupnou skutečností.

10:40 - 11:10

Národní plán obnovy - investice do digitálního vzdělávání

Představení Národního plánu obnovy – komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a podpora školám v jejich procesu digitalizace.

Lucie Gregůrková Lucie Gregůrková

Vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lucie Gregůrková

Působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání. Společně s kolegy má na starosti zlepšení podmínek pro digitální vzdělávání ve smyslu Strategie vzdělávací politiky 2030+. Podílí se také na řízení DigiKoalice Národního pedagogickém institutu ČR a zastupuje Českou republiku na pracovní skupině Evropské komise pro digitální vzdělávání, učení a hodnocení a dalších mezinárodních fórech.

11:10 - 11:40

Přestávka

11:40 - 12:10

ASUS a podpora vzdělávání

Jaké jsou nové možnosti rozvoje vzdělávání v rámci Národního plánu obnovy, jak do tohoto programu zapadá technické vybavení a co může nabídnout společnost ASUS.

Martin Kozdera Martin Kozdera

Key Account Manager

ASUS COMPUTER Czech Republic

Martin Kozdera

Pomůžu s výběrem vhodných počítačů (nejen) pro školy a mám přes 20 let zkušeností v IT obchodě.

12:10 - 12:40

Soutěž v kybernetické bezpečnosti "Kybersoutez.cz"

Přednáška představí největší soutěž v kybernetické bezpečnosti v ČR, která je určená primárně pro střední školy, ale již jsme díky zájmu museli rozšířit o kategorie pro vysoké i základní školy. Do soutěže se aktuálně každý rok zapojí více jak 4500 studentů. Cílem přednášky je podat učitelům, kteří o soutěži ještě nevědí, informaci o soutěži a zároveň informovat o dalších aktivitách, které AFCEA je schopná zapojeným školám zdarma nabídnout.

Vladimír Rohel Vladimír Rohel

Ředitel sekce Bezpečnost

NAKIT

Vladimír Rohel

Vladimír Rohel je ředitelem sekce Bezpečnost v Národní agentuře pro komunikační a informační technologie, s.p. a má více než 25 let zkušeností s ICT a kybernetickou bezpečností v různých veřejných institucích. Svou kariéru začal jako učitel. V roce 1995 změnil zaměstnání a nastoupil na Generální štáb Armády České republiky na pozici IT administrátora. Po třech letech byl povýšen na vedoucího ICT oddělení. Od roku 2000 pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde mimo jiné pracoval na projektu českých víz. V letech 2003 až 2008 působil na Stálé delegaci České republiky při NATO v Bruselu jako osoba odpovědná za ICT a pracoval na českých velvyslanectvích v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Před svým jmenováním do současné funkce se v roce 2008 vrátil zpět do České republiky a nastoupil do Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) jako ředitel ICT. Od roku 2011 začal budovat kybernetickou bezpečnost v České republice a současně působil jako ředitel ICT. V roce 2012 byl jmenován do pozice ředitele Národního centra kybernetické bezpečnosti. V lednu 2017 pan Rohel opustil svou práci pro Národní bezpečnostní úřad a Národní centrum kybernetické bezpečnosti ČR a přešel do státního podniku NAKIT, s.p. na svou současnou pozici ředitele sekce Bezpečnost. 

Vladimír Rohel je aktivní i mimo svou práci v NAKIT. Od roku 2009 je členem rady ředitelů AFCEA, členem pracovní skupiny Kybernetická bezpečnost AFCEA a členem soutěžního výboru Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti „Kybersoutez.cz“. Přednáší a píše články s tématem kybernetické bezpečnosti.

12:40 - 13:10

Ve třídě i na dálku – Standard smíšené výuky

Nejlepší je mít všechny žáky ve třídě a normálně učit. Ale i bez pandemie se vždy najde nějaký dlouhodobě nepřítomný žák (onkologické diagnózy, těžké úrazy apod. či třeba dlouhodobý pobyt v zahraničí aj.). Dosud se musel učit sám doma a složitě látku dohánět. Online výuka otevřela nově možnosti zapojit takové děti do běžného vzdělávání. V loňském roce proběhla úspěšná pilotáž tzv. „Standardu smíšené výuky“ a nyní již toto řešení používají desítky škol napříč republikou. Koncept kombinovaného vzdělávání navíc ověřuje nyní i MŠMT. Věříme, že možnost smíšené (či kombinované nebo hybridní) výuky se tak ve školách stane již běžnou záležitostí, nejen řešením online výuky vynucené mimořádnými okolnostmi. Ne jako nouzové řešení, ale v pozitivním smyslu jako příležitost a přirozené využití možností, které nám dnešní technologie poskytují, aby vzdělávání probíhalo pro všechny plynule. Vítejte v „novém školním normálu“.

Jiří Jeništa Jiří Jeništa

Obchodní manažer pro segment Školy

AV MEDIA SYSTEMS

Jiří Jeništa

Vzděláním středoškolský pedagog je společně s obchodním týmem na školách, kde učitelům a ředitelům pomáhají s pomocí technologií měnit různé formy výuky. Má letité zkušenosti i se vzděláváním dospělých z doby svého působení jako lektor.

13:10 - 13:40

Digitální kompetence jako výzva i příležitost

V rámci změn v kurikulu došlo k zavedení tzv. nové informatiky a k přidání nové klíčové kompetence – digitální kompetence. Tato kompetence ale není vztažena ke konkrétním vzdělávacím oblastem a učitelé tak mají velkou volnost v tom, jak jí zařazovat do svých předmětů.
Cílem přednášky je ukázat na konkrétních příkladech z vyučování matematiky a přírodních věd, jak lze digitální gramotnost integrovat do výuky, jak jednotlivé aktivity mohou přispívat k rozvoji digitální gramotnosti a jak naopak toto téma může přispět k obohacení daných vzdělávacích oblastí.

Antonín Jančařík Antonín Jančařík

Proděkan pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova

Antonín Jančařík

Antonín Jančařík je proděkanem pro vědu a výzkum Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a koordinátorem výzkumu a rozvoje Oborových didaktik na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se věnuje roli ICT ve vzdělávání, především matematice a přírodních vědách, alternativním přístupům ke vzdělávání, výuce kombinatoriky a teorii her. Aktuálně se z pozice odborného garanta podílí na řešení projektů EDUBO – EDUkační platforma pro Bezpečnou On-line výuku a AI asistent pro žáky a učitele.

13:40 - 14:10

Přestávka

14:10 - 14:40

Cloudový systém Edookit zjednodušuje práci učitelům

Pomáháme školám od MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ s organizací školních procesů. Vytvořili jsme společně s učiteli školní informační systém v cloudu. Nyní máme stovky škol, kde Edookit funguje ve 4 zemích v Evropě. Je pochopitelné, že máte obavu ze změny systému. Ukážeme Vám, že změny k lepšímu se není třeba obávat. Celým procesem Vás a vaše kolegy provedeme, vyškolíme a budeme Vás aktivně podporovat. Jsme držiteli akreditace školící organizace od MŠMT.

Roman Vejražka Roman Vejražka

Manažer projektu Edookit

UNICORN

Roman Vejražka

Technologie ve vzdělávání mne baví. Pomáhám školám přecházet na nové digitální metody. Ve společnosti Epson jsem byl 9 let zodpovědný za prodej projektorů v ČR a SR. Nyní s týmem Edookit a Unicorn vyvíjíme školní systém v cloudu. Naším cílem je propojovat školu s rodinou a zjednodušovat učitelům práci. Systém se nám daří prodávat do 3 dalších evropských zemí.

14:40 - 15:10

Učíme se spolu

Představení konceptu a praktické zkušenosti z výuky denních i dálkových studentů univerzity v online i hybridní formě.

Jiří Mach Jiří Mach

Projektový manažer, lektor

Česká zemědělská univerzita

Jiří Mach

Absolvent programu Systémové inženýrství a informatika. IT pracovník. Lektor předmětů z oblasti projektového řízení, systémového inženýrství a vzdělávání. Projektový manažer evropských projektů na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

15:10 - 15:40

Přínosy a rizika online a hybridní výuky

V rámci přednášky bych vás rád seznámil s výsledky naší SWOT analýzy provedené na 30 učitelích, která mapovala přínosy a rizika online a hybridní výuky, a dala nám odpovědi na to, co se děje s třídními kolektivy a učiteli, když jsou dlouhodobě v online nebo hybridní výuce. Nastíníme si možná východiska pro uvažování, jaký typ podpory děti a učitelé při těchto typech výuky potřebují.

Jan Šimek Jan Šimek

Průvodce

Učitel naživo

Jan Šimek

Původně jsem učitel matematiky, fyziky a informatiky na ZŠ a SŠ a metodik prevence. Nyní jsem průvodcem budoucích učitelů v programu Učitel naživo, kde se snažíme rozvíjet učitele tak aby věděli, kam jdou, vytvářeli vztahy založené na vzájemné důvěře a připravovali podnětné příležitosti pro učení každého dítěte. Ve své praxi se opírám o své studium Transakční analýzy pro vzdělávání (což je psychoterapeutický směr) a zaměřuji se na práci s třídními kolektivy.

15:40 - 16:10

Učení, které baví a dává smysl

Jak zpestřit výuku pomocí online výukových materiálů nebo jak efektivně doplnit dětem vyučovanou látku? Udělejte velkou změnu ve škole a ulehčete si práci při učení. V rámci přednášky vám ukážeme online výukové materiály Red Monster, které léta vznikají s učiteli z celé České republiky a které budete moct sami využívat při výuce.
Učitelé během uplynulého roku nelenili a pod taktovkou nakladatelství Unicorn Publishing vytvořili celou řadu nových kurzů. Nabídka kurzů Red Monster pro základní školy (https://www.redmonster.cz) je téměř kompletní a žádné téma nám není cizí.

Lenka Janáčková Lenka Janáčková

Odborný garant Red Monster kurzů

UNICORN

Lenka Janáčková

Již 3 roky se podílím na projektu Red Monster pod záštitou renomované evropské společnosti Unicorn. Společně s učiteli a dalšími odborníky z praxe z různých koutů České republiky vytváříme online vzdělávací kurzy pro základní a střední školy. Stojím tedy již u samostatného nápadu kurz vytvořit, až po jeho následnou realizaci a publikaci. I mimo edici Red Monster se zaměřuji na kontrolu kvality publikovaných kurzů zejména z didaktického hlediska.

Lucie Vajnerová Lucie Vajnerová

Red Monster Edition Manager

UNICORN

Lucie Vajnerová

Ve firmě Unicorn působím už čtvrtým rokem na projektu Red Monster, kde se soustředím na koordinaci vzniku online výukových kurzů a hlídání jejich kvality. Spolupracuji tak s učiteli a mnohými odborníky z praxe s cílem poskytovat žákům a studentům originální, zajímavé a atraktivní studijní materiály založené na efektivním způsobu učení.

16:10

Předpokládaný konec konference