Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Úvodní slovo

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Jan se zaměřuje na produktový marketing a moderování akcí. V současnosti pracuje jako senior product marketing manager ve společnosti Gen Digital, kde spravuje portfolio produktů SMB a PC utilit pro značky jako Avast, AVG, Norton a Avira. Od roku 2016 také moderuje a přednáší na ICT konferencích. Před nástupem do Genu pracoval jako PMM ve společnostech Safetica (řešení pro ochranu před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami), Sense4code (software house) a VPGC (ICT distributor). Do IT marketingu se vrátil po osmi letech, kdy pracoval v nejstarším ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) jako šéfredaktor magazínu ChannelWorld.

9:10 - 9:40

Jak chránit chráněná data?

Firemní data určená pro obnovu businessu se sama stávají terčem útoků. Řešení pro business continuity a data protection dokonce mohou být sama zdrojem zranitelností s dopadem na celou infrastrukturu. Přednáška bude pojednávat o principech, které umožní návrh těchto řešení jako datového ostrova odolného proti napadení.

Aleš Koreček Aleš Koreček

Senior System Engineer, Dell Technologies | Data Protection Solutions

DELL Technologies

Aleš Koreček

Pracuje v IT na různých pozicích více než dvacet let od programování, přes general system engineera až po specializaci na životní cyklus dat a jejich ochranu.

9:40 - 10:10

Nová strategie kybernetické bezpečnosti zdravotnictví

Představení Strategie kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva zdravotnictví pro roky 2021 – 2025 včetně definice globálních strategických cílů, zdrojů financování a dalších aspektů.

Tomáš Bezouška Tomáš Bezouška

Architekt kybernetické bezpečnosti

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

10:10 - 10:40

Budování reálně dostupné kybernetické ochrany ve zdravotnictví

Představení cesty vedoucí k funkční a nákladově dostupné kybernetické ochraně ve zdravotnictví – formou sdíleného bezpečnostního dohledu postaveného na principu aktivního SOCu. Dozvíte se, jak unikátní nástroje Novicomu podporují koncept Aktivní SOC – ADDNET (DDI/NAC), ELISA (Logmanagement/SIEM) a BVS (vizualizace assetů a jejich návaznosti na business služby), a jaké jsou praktické zkušenosti s jejich nasazováním ve zdravotnictví.

Jindřich Šavel Jindřich Šavel

CEO

Novicom

Jindřich Šavel

Jindřich Šavel uplatňuje v Novicomu své 30leté zkušenosti z oblasti návrhů a dodávek infrastruktur, aplikačního software, systémů pro správu dokumentů a řízení procesů, tvorby a řízení firemní, produktové i marketingové strategie a budování prodejní sítě. Právě při realizaci dodávek pro efektivní správu a zabezpečení počítačových sítí se měl možnost detailně seznámit se způsoby zajištění kybernetické bezpečnosti a také se širokou nabídkou produktů kybernetické ochrany na trhu. V Novicomu pracuje od konce roku 2012, kde nejprve zastával pozici obchodního ředitele, a od května 2020 působí jako CEO.

10:40 - 11:00

Přestávka

11:00 - 11:30

Čím chceme podpořit digitalizaci zdravotnictví v roce 2021

Přehled aktivit ministerstva, směřujících k podpoře financování a rozvoje eHealth, telemedicíny a kybernetické bezpečnosti. Probíhající a připravované projekty, financování z EU.

Martin Zeman Martin Zeman

Ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Martin Zeman

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. Do jeho působnosti na Ministerstvu zdravotnictví spadá Národní centrum elektronického zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

11:30 - 12:00

Jak si nenechat odcizit citlivá data o pacientech

S digitalizací nemocnic přichází téma hrozby odcizení citlivých dat o pacientech víc než kdykoli předtím. Nová generace webových NIS, on-line komunikace se třetími stranami (ostatní nemocnice, laboratoře, dodavatelé, atd.), zavádění integračních platforem komunikujících na bázi API, telemedicína a sběr dat z osobních IoT zařízení, vzdálený přístup personálu k nemocničním aplikacím. To vše jsou citlivá místa, kde k úniku dat může dojít. Na prezentaci ukážeme, jaké jsou trendy v útocích na zdravotní instituce a jak aplikace a data ochránit před útočníky.

Filip Kolář Filip Kolář

Country manager pro ČR

F5 Networks

Filip Kolář

Filip Kolář má v F5 na starosti Českou republiku. V F5 působí sedmým rokem se zaměřením na ICT bezpečnost a Cloud.

12:00 - 12:30

Network Visibility - ve vaší síti můžete chránit pouze to, co vidíte

Přednášku zahájí Jan Váša ze společnosti Atos, která je lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechny segmenty trhu od zdravotnictví přes státní správu, vědu a výzkum po průmyslová odvětví.

Přednáška se zabývá problematikou kompletní viditelnosti síťového provozu a proč je viditelnost v síti zásadním prvkem vašeho zabezpečení. Dozvíte se co je to Visibility Fabric a technologie Next-Generation Network Packet Broker.

Firma Gigamon nabízí řešení Visibility Fabric, které poskytuje úplný přehled o všech důležitých datových tocích v síti a umožňuje tak analýzy pro fyzické, virtuální a cloudové sítě. Toto řešení umožňuje vyřešit kritické požadavky na zabezpečení, aby organizace mohly pružněji reagovat na digitální inovace.

Dejan Laketić Dejan Laketić

Senior Sales Engineer

Dejan Laketić

Vystudoval katedru telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 2002 působí mezinárodně v oblasti IT a telekomunikačních technologií, kde se věnuje problematice testování a monitorování výkonnosti, spolehlivosti, odolnosti a bezpečnosti síťových infrastruktur, datových a mobilních sítí.

Současně pracuje ve společnosti Gigamon na pozici Senior Sales Engineer. S technologií, kterou Gartner označuje jako „Network Packet Broker“, má Dejan více než 10 let zkušeností. Je uznávaným technickým expertem a poradcem pro plánování, návrh, implementaci a integraci Network Visibility řešení pro akvizici datového provozu z fyzických i virtualizovaných infrastruktur.

Jan Váša Jan Váša

Cyber Security Senior Sales

Atos

Jan Váša

Jan Váša působí ve společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. na pozici Cyber Security Sales. Informačním technologiím se věnuje od mládí, kdy se začal zabývat vývojem software a informačních systémů. Od poloviny 90. let se podílel na rozvoji internetových služeb včetně řešení jejich bezpečnosti. Během své kariéry zastával různé manažerské role jak v pozici distributora s přidanou hodnotou, koncového dodavatele informačních systémů a služeb, tak i na straně předního výrobce ICT s globální působností. Posledních deset let se zabývá problematikou kybernetické bezpečnosti. Ve společnosti Atos se soustředí na zvýšení úrovně zabezpečení ICT prostředí u zákazníků v ČR a na Slovensku se zvláštním zřetelem na segment zdravotnictví.

12:30 - 13:00

Zálohování jako spolehlivá ochrana před úspěšným útokem ransomwaru

Mít NĚJAKÉ ZÁLOHY při současné vyspělosti kybernetických hrozeb již zdaleka nestačí.
Jak postavit odolné zálohovací řešení, správná zálohovací pravidla a jak postupovat při obnově jednotlivých souborů, celých NAS úložišť, či Office365 je předmětem této prezentace.

Boris Mittelmann Boris Mittelmann

Senior Systems Engineer

Veeam Software

Boris Mittelmann

Boris Mittelmann pracuje více než 20 let v IT. Zaměřuje se primárně na optimalizaci datových center, vysokou dostupnost, BC/DR, zálohování a ochranu dat.

13:00 - 13:20

Přestávka

13:20 - 13:50

Bezpapírová a efektivní nemocnice

Proč poskytovatelé zdravotní pomoci zaostávají v digitalizaci? V příspěvku Tomáše Rohožky z Asseco Central Europe a Rastislava Karbase z PROSOFT Košice se dozvíte, jak můžete prostřednictvím nemocničního informačního systému namíchat správný mix procesů, technologií a dat a zvýšit tak bezpečnost a komfort pacienta a zároveň ulehčit práci doktorům i sestrám.

Rastislav Karbas Rastislav Karbas

Generální ředitel

PROSOFT Košice

Rastislav Karbas

Rastislav Karbas je generálním ředitelem společnosti Prosoft Košice. Během své víceleté praxe v IT oboru působil na více projektech doma a v zahraničí v oblasti návrhu a implementace informačních systémů a datových center primárně v oblasti bezpečnosti. Od roku 2015 se věnuje digitalizaci služeb ve zdravotnictví, kde spolu s týmem stojí za zavedením pilotních projektů eRecept, eLab a rozvoji dalších služeb pro pojištěnce. Je členem několika mezinárodních pracovních skupin. V roce 2019 se přidal ke společnosti Prosoft, kde se jako generální ředitel podílí na projektech digitalizace poskytovatelů zdravotní pomoci a vývoji nemocničního informačního systému nové generace.

Tomáš Rohožka Tomáš Rohožka

Business Unit Director

Asseco Central Europe

Tomáš Rohožka

Tomáš Rohožka je ředitelem Business Unit Healthcare ve společnosti Asseco Central Europe, kde pracuje již od roku 2016. Informačním technologiím se začal věnovat již během svého studia se specializací na elektronické počítačové systémy. Na své předchozí pozici se zabýval návrhem softwarové architektury řešení informačních technologií. Během své kariéry zastával několik pozic v mezinárodních společnostech jako Integration Specialist, Solution Architect a Senior Software Architect. Ve společnosti Asseco se se svým týmem soustředí na vývoj IS nové generace pro nemocnice a rozvoji systémů pro efektivní fungování nemocnic na Slovensku a v zahraničí.

13:50 - 14:20

Digitalizovaná nemocnice a záložní napájení

Na moderní nemocnice je kladen čím dál větší nárok. Podle Schneider Electric je ideálním řešením maximálně digitalizovat jejich provoz. Takový krok by zajistil jak fungování nemocnice a komfort pacientů, tak i bezpečnost. Díky zapojení moderních technologií se po digitalizaci výrazně zjednoduší a zefektivní správa, sníží se náklady na provoz a výrazně se zlepší zabezpečení nemocnice, ať vůči úniku dat či pro případ výpadku elektřiny. Nemocnice tak může ušetřit desítky procent nákladů za energie. Jakým způsobem lze digitalizovat provoz nemocnic, které české nemocnice už se do procesu pustily a proč je zásadní zajistit kvalitní a spolehlivé záložní napájení? I o tom bude přednáška Davida Ziky ze Schneider Electric.

David Zika David Zika

Ředitel divize Secure Power

Schneider Electric

David Zika

Ve Schneider Electric zastává pozici ředitele divize Secure Power, a to pro Česko a Slovensko. Rozvíjí obchodní aktivity v oblasti datových center, edge computingu či nepřerušitelných zdrojů napájení.
Během kariéry sbíral David Zika zkušenosti na různých pozicích od prodeje přes služby až po celková řešení, a to například ve firmách General Electric, Zebra Technologies či APC, kterou v roce 2007 společnost Schneider Electric koupila.

14:20 - 14:50

Digitalizace českého zdravotnictví - kde jsme a co nás čeká

České zdravotnictví je bohužel v digitalizaci pozadu, zejména za zeměmi z Pobaltí, Skandinávie, UK nebo Německa. Přitom pandemie Covid-19 ukázala, žen jen efektivní sdílení dat a přístup pacientů k datům a informacím může posunout zdravotní systém konečně do 21. století. Kde jsou největší překážky a výzvy pro elektronizaci zdravotnictví v právní, technické, edukační a ekonomické rovině?

Tomáš Doležal Tomáš Doležal

CEO

Cogvio

Tomáš Doležal

Již 15 let se věnuji ekonomice zdravotnictví, výzkumu a vývoji a také hodnocení medicínských technologií (Value Outcomes, iHETA). V roce 2017 jsme založili společnost COGVIO, která začala působit v oblasti healthtech/pharmtech. Pochopili jsme, že jednou z mála cest jak posunout české zdravotnictví dopředu je jeho digitalizace a to jak z pohledu lékaře, tak pacienta. V roce 2020 jsme spustili telemedicínskou platformu MEDEVIO.

14:50 - 15:20

Aplikace Záchranka - tísňové volání nové generace, nově s přenosem obrazu z místa události na dispečink ZZS

Po celou dobu historie linky 155 je operátor odkázán na hlasový hovor s pacientem či volajícím. V průběhu času byl telefonický hovor i díky aplikaci Záchranka doplněn o datovou komunikaci, obsahující polohu a identifikaci volajícího. Přenos obrazu z místa události představuje zásadní revoluci v práci operačního střediska. Ve specifických případech výrazným způsobem urychluje a zefektivňuje vyhodnocení situace na místě události ještě před příjezdem posádky ZZS.

Filip Maleňák Filip Maleňák

Ředitel

Aplikace Záchranka

Filip Maleňák

Filip Maleňák je absolventem brněnské elektrotechniky oboru biomedicínské inženýrství. V rámci svého studia zpracoval myšlenku univerzální mobilní aplikace pro podporu záchranných složek. Z ní se později díky podpoře záchranářů a soukromých partnerů v čele s Nadací Vodafone a Generali České pojišťovny stala oficiální aplikace Záchranka, která nyní slouží jak pro zdravotnickou záchrannou službu, tak horskou a vodní záchrannou službu nejen v Česku ale i v Rakousku, na slovenských horách a Maďarsku. Aplikaci má staženo více jak milion a půl uživatelů a za pět let provozu byla použita pro téměř 65 000 tísňových volání. Nově nabízí kromě přenosu polohy a dalších pacientských informací také přenos obrazu z místa události a od léta také novinky pro Horskou službu a prevenci horských nebezpečí.

15:20

Předpokládaný konec konference