Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

Přednášející

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

Aleš Hok

Aleš Hok pracuje ve společnosti Zebra systems na pozici key account managera Acronis. Hlavní náplní jeho práce je komunikace se zákazníky, konzultace a pomoc s návrhy řešení pro zálohování, obnovu a Disaster Recovery. V současnosti se zabývá aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Největší pozornost v současnosti věnuje ransomwaru a ochraně před ním.

Dušan Chvojka

Dušan Chvojka má dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií, kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů. Založil a nekolik let vedl pobočku Rand Corporation, autorizované školíci střediská Microsoft, Autodesk, Parametric technology…Pracoval pro konzultační a významné technologické společnosti Deloitte, accenture, Fujitsu, IBM, SAP… Realizoval projekty v oblasti proces management konzultací, integraci ICT technologií a ochrany osobních údajů. Dušan pracuje jako náměstek pro ICT v Nemocnici na Homolce, DPO a konzultant pro významné nemocniční zařízení a statní správu.Vede komisi zdravotníctvi ve Spolku pro ochranu osobních údajů, publikuje a přednáší o GDPR jako i dalších tématech souvisejících ICT bezpečností a s ochranou soukromí. Je uznávaným odborníkem v oblasti ochrany soukromí a držitelem několika certifikovaných oprávnění pro oblast GDPR.

Petr Kasan

Vystudoval obor Systémové inženýrství a informatika na VŠB-TU v Ostravě. Oblasti IT se věnuje přes 25 let, převážně jako specialista technologií Microsoft. Pracuje ve společnosti AUTOCONT a.s. na pozici Manažer oblasti nabídky pro koncová zařízení a uživatelské prostředí, kde se podílí na vedení velkého množství implementačních projektů. Aktivně se zabývá řešeními pro autentizaci, Single Sign-On a Identity management, a technologiemi pro virtualizaci desktopů a aplikací.

Radim Klabal

Radim Klabal se aktuálně v Soitronu zaměřuje na umělou inteligenci, využití botů a automatizaci procesů. Má praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů. Je také specialistou na platformy Microsoft produktů v různých oblastech, infrastrukturu, návrh aplikací a cloudová řešení. Věnuje se vývoji nových produktů a rozvoji technologií v rámci oblasti Internet of Things. Testuje nové technologie a navrhovaná řešení na jejich využitelnost, budoucí potenciál a dopad na strategii firmy. V rámci projektu Identifikace potravin využíval platformu umělé inteligence pro analýzu správnosti vkládaných a měřených dat. Rád propojuje technologie s reálným životem a soustředí se na zavádění aplikací a automatizaci ve školách.

Martin Koníř

Martin Koníř prošel několika softwarovými společnosti na vývojářských, projektových i architektonických pozicích a jako konzultant pak většinou českých finančních ústavů a telco společností. Nyní využívá takto nabytých zkušeností ve prospěch veřejného zdravotnicí, jehož IT chce svojí prací přiblížit stavu IT v jiných odvětvích.

Zdeněk Kopta

V oblasti informačních technologií se pohybuje více než 13 let. Po studiích elektrotechniky na ZČU v Plzni pracoval Zdeněk jako sw konzultant ve společnosti Data Systém Soft. Dalším jeho působištěm byla firma Comparex, kde působil v pozici Senior konzultanta pro oblast softwaru. V současné době pracuje již čtvrtým rokem jako Sales Manager ve společnosti TAKTIK, kde se zaměřuje na rozvoj obchodu pro oblast enterprise zákazníků.

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje služby Digital Workspace a životního cyklu mobilních zařízení, tedy vše, co zaměstnanci moderních firem potřebují k efektivní práci z domova. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Posledních 15 let se věnuje problematice Digital Workspace a Enterprise Mobility a stojí za mnoha úspěšnými projekty jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Jeho ambicí je být s firmou System4u v oblasti poskytovaných IT služeb stále jedničkou na trhu.

Jan Linhart

Jan Linhart působí na pozici technického ředitele společnosti H-Square ICT Solutions, která v posledních dvou letech získala prestižní ocenění Partner roku výrobce Palo Alto Networks. Již za univerzitních studií se profiloval jako specialista datových sítí, s přesahem do síťové bezpečnosti. V tomto oboru dosáhl mnoha certifikací, mezi kterými nechybí CCIE a CEH. Od té doby se věnuje návrhu i implementaci komplexních bezpečnostních systémů a je jedním z předních odborníků na problematiku Zero Trust Security.

Jan Linhart

Jan Linhart působí na pozici technického ředitele společnosti H-Square ICT Solutions, která v posledních dvou letech získala prestižní ocenění Partner roku výrobce Palo Alto Networks. Již za univerzitních studií se profiloval jako specialista datových sítí, s přesahem do síťové bezpečnosti. V tomto oboru dosáhl mnoha certifikací, mezi kterými nechybí CCIE a CEH. Od té doby se věnuje návrhu i implementaci komplexních bezpečnostních systémů a je jedním z předních odborníků na problematiku Zero Trust Security.

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

Petr Samek

Spoluzaložil IT společnost CNS a.s. včetně její pobočky IT-CNS, Inc. ve Spojených státech amerických a dceřiných firem InspiroTec s.r.o. (kontaktní centrum specializované na zdravotnictví) a Ideal Mělník a.s. (implementaci systémů řízení, poradenství, konzultace a školící činnost). V roce 1989 absolvoval na ČVÚT FEL obor elektronické počítače. Od té doby nepřetržitě sleduje vývoj moderních informačních technologií, především v oblastech kybernetické bezpečnosti a zdravotnictví, v němž se pohybuje celý svůj profesní život.

Vladimír Střálka

Vladimír Střálka působí přes 20 let na vedoucích obchodních pozicích v regionálním zastoupení předních světových technologických firem: Adobe Systems, VMware ad. Pro společnost Citrix pracuje Vladimír od roku 2018 na pozici Development Manager pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Zaměřuje se především na pomoc zákazníkům s inovacemi a obchodním růstem prostřednictvím technologií. Je odborníkem na prostředí firemních aplikací a řešení jednotného a bezpečného přístupu k nim. Vladimír Střálka vystudoval obor matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě v Olomouci.

Aleš Špidla

Disponuje mnohaletou praxí v oboru kybernetické a informační bezpečnosti, je zarputilým evangelizátorem tohoto na konferencích, seminářích a ve všech médiích. Je garantem a pedagogem MBA studijního programu MBA – Management a kybernetická bezpečnost na vysoké škole Cevro Institut. Ve firmě Expinit s.r.o. působí jako konzultant a odborný garant obsahu kurzu Kybernetická bezpečnost .

Pavel Štros

Vystudoval MFF UK a následně bezpečnost počítačových sítí na Univerzitě obrany v Brně. Po prvotních profesních zkušenostech se špičkovými firewally a autentizačními systémy pracoval od roku 2000 ve společnosti DATASYS na pozici seniorního konzultanta pro dodávky provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Je jedním z architektů bezpečnosti a hlavním tvůrcem ISMS Informačního systému datových schránek.

Martin Zeman

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. V současné době odpovídá za strategický a koncepční rozvoj digitalizace zdravotnictví na Ministerstvu zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.