Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:05

Přivítání a úvod

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:05 - 9:20

Keynote - Kybernetická (ne)bezpečnost systémov pripojených do internetu

Martin Lohner, Soitron – Ředitel centra kybernetické bezpečnosti Void SOC

Jan Linhart Jan Linhart

Technický ředitel

H-Square ICT Solutions

Jan Linhart

Jan Linhart působí na pozici technického ředitele společnosti H-Square ICT Solutions, která v posledních dvou letech získala prestižní ocenění Partner roku výrobce Palo Alto Networks. Již za univerzitních studií se profiloval jako specialista datových sítí, s přesahem do síťové bezpečnosti. V tomto oboru dosáhl mnoha certifikací, mezi kterými nechybí CCIE a CEH. Od té doby se věnuje návrhu i implementaci komplexních bezpečnostních systémů a je jedním z předních odborníků na problematiku Zero Trust Security.

9:20 - 9:40

Šokující úspěšnost necílených útoků v českém prostředí

Jan Linhart Jan Linhart

Technický ředitel

H-Square ICT Solutions

Jan Linhart

Jan Linhart působí na pozici technického ředitele společnosti H-Square ICT Solutions, která v posledních dvou letech získala prestižní ocenění Partner roku výrobce Palo Alto Networks. Již za univerzitních studií se profiloval jako specialista datových sítí, s přesahem do síťové bezpečnosti. V tomto oboru dosáhl mnoha certifikací, mezi kterými nechybí CCIE a CEH. Od té doby se věnuje návrhu i implementaci komplexních bezpečnostních systémů a je jedním z předních odborníků na problematiku Zero Trust Security.

9:40 - 10:00

Sladění poskytování IT služeb pro pět nemocnic se strategií a cíli krajského eHealth a pacientů

10:00 - 10:20

Dvou-faktorové (dvoufázové) ověřování – rychle a efektivně

Petr Kasan Petr Kasan

Manažer oblasti nabídky (Koncová zařízení a uživatelské prostředí)

AutoCont CZ

Petr Kasan

Vystudoval obor Systémové inženýrství a informatika na VŠB-TU v Ostravě. Oblasti IT se věnuje přes 25 let, převážně jako specialista technologií Microsoft. Pracuje ve společnosti AUTOCONT a.s. na pozici Manažer oblasti nabídky pro koncová zařízení a uživatelské prostředí, kde se podílí na vedení velkého množství implementačních projektů. Aktivně se zabývá řešeními pro autentizaci, Single Sign-On a Identity management, a technologiemi pro virtualizaci desktopů a aplikací.

10:20 - 10:40

Co musíme udělat v r. 2020, aby byl r. 2021 rokem eHealth v ČR

Martin Zeman Martin Zeman

Ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Martin Zeman

Vystudoval Elektrotechnickou fakulta ČVUT v Praze, obor technická kybernetika - lékařská biokybernetika a Brno International Business School, management zdravotnických zařízení. Přes 30 let pracuje ve zdravotnictví, převážně ve zdravotnické informatice a managementu nemocnic. Do jeho působnosti na Ministerstvu zdravotnictví spadá Národní centrum elektronického zdravotnictví. Je předsedou České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

10:40 - 11:10

Coffee Break

11:10 - 11:30

Kybernetická bezpečnost ve zdravotnických zařízeních

Tomáš Bezouška Tomáš Bezouška

Architekt kybernetické bezpečnosti

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Tomáš Bezouška

Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za zpracování strategie kybernetické bezpečnosti resortu a její uvádění do praxe a podílí se na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti a eHealth s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy.

11:30 - 11:50

Ransomwarové útoky - dá se jim vůbec ubránit?

Aleš Hok Aleš Hok

Obchodní ředitel

ZEBRA SYSTEMS

Aleš Hok

Aleš Hok pracuje ve společnosti Zebra systems na pozici obchodního ředitele ZEBRA SYSTEMS (výhradní distribuce Acronis). Hlavní náplní jeho práce je komunikace se zákazníky, konzultace a pomoc s návrhy řešení pro zálohování, obnovu a Disaster Recovery. V současnosti se zabývá aktuálními trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Největší pozornost v současnosti věnuje ransomwaru a ochraně před ním.

11:50 - 12:10

Mobilní zařízení používaná ve zdravotnictví, jejich hromadná správa a zabezpečení dat, ke kterým zaměstnanci i pacienti z těhto zařízení přistupují

Ondřej Kubeček Ondřej Kubeček

Sales Director

System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Jeho ambicí je být jedničkou na trhu v oblasti Unified Endpoint Management.

12:10 - 12:30

Řízená dokumentace ve zdravotnictví

Jiří Voves Jiří Voves

předseda představenstva

Onlio

Jiří Voves

Jiří Voves (51) je absolventem ČVUT FEL, obor technická kybernetika, a Nottingham Trent University. Od roku 1990 se aktivně účastnil řady rozsáhlých softwarových projektů a byl členem vedení významných IT společností. V současné době je předsedou představenstva společnosti Onlio, a.s. a jeho doménou je strategické řízení skupiny Onlio. Dále se aktivně věnuje rozvoji produktů skupiny zejména v oblasti DMS, cloudových služeb a integrace.

12:30 - 12:50

Životy závislé na ICT

Petr Samek Petr Samek

Místopředseda představenstva

CNS

Petr Samek

Spoluzaložil IT společnost CNS a.s. včetně její pobočky IT-CNS, Inc. ve Spojených státech amerických a dceřiných firem InspiroTec s.r.o. (kontaktní centrum specializované na zdravotnictví) a Ideal Mělník a.s. (implementaci systémů řízení, poradenství, konzultace a školící činnost). V roce 1989 absolvoval na ČVÚT FEL obor elektronické počítače. Od té doby nepřetržitě sleduje vývoj moderních informačních technologií, především v oblastech kybernetické bezpečnosti a zdravotnictví, v němž se pohybuje celý svůj profesní život.

12:50 - 13:10

Umělá inteligence pomáhá v životě pacientů s Alzheimerovou chorobou

Radim Klabal Radim Klabal

Business Unit Manager

SOITRON

Radim Klabal

Radim Klabal se aktuálně v Soitronu zaměřuje na umělou inteligenci, využití botů a automatizaci procesů. Má praktické zkušenosti z mnoha realizovaných projektů. Je také specialistou na platformy Microsoft produktů v různých oblastech, infrastrukturu, návrh aplikací a cloudová řešení. Věnuje se vývoji nových produktů a rozvoji technologií v rámci oblasti Internet of Things. Testuje nové technologie a navrhovaná řešení na jejich využitelnost, budoucí potenciál a dopad na strategii firmy. V rámci projektu Identifikace potravin využíval platformu umělé inteligence pro analýzu správnosti vkládaných a měřených dat. Rád propojuje technologie s reálným životem a soustředí se na zavádění aplikací a automatizaci ve školách.

13:10 - 14:00

Oběd

14:00 - 14:20

Výhody nasazení moderních technologií v oblasti PACS - případová studie

Zdeněk Kopta Zdeněk Kopta

Sales Manager

TAKTIK

Zdeněk Kopta

Před více než 25 lety zajišťoval správu IT v rodinné firmě a po vystudování FEL na Západočeské univerzitě působil jako konzultant se zaměřením na implementaci řešení pro správu a zabezpečení firemních enterprise prostředí. Postupem času se z technické pozice posunul na posici presales konzultanta aby nakonec zakotvil v pozici obchodního ředitele ve společnosti TAKTIK. Jeho cílem je vždy najít pro zákazníka ideální řešení pro zamýšelný účel a v rámci obchodních aktivit těží také z technických znalostí získaných v praxi. Jeho doménou jsou moderní unikátní řešení v oblasti bezpečnosti a datových center.

14:20 - 14:40

Významné úspory v IT a softwarové licence

Martin Predný Martin Predný

CEO

PREDNY SLM

Martin Predný

Vystudovaný právník, dříve spolumajitel digitální agentury a několika start-upů, se v oboru licencování pohybuje již od roku 2013. V roce 2019 se spojil s lídrem na trhu výkupu a prodeje on-premise licencí, německou PREO software a prostřednictvím PREDNY SLM a paragrafů utváří podobu trhu s druhotnými licencemi ve střední a východní Evropě.

14:40 - 15:00

Interní vývoj v nemocnici

Martin Koníř Martin Koníř

Náměstek ICT

Nemocnice Na Bulovce

Martin Koníř

Martin Koníř prošel několika softwarovými společnosti na vývojářských, projektových i architektonických pozicích a jako konzultant pak většinou českých finančních ústavů a telco společností. Nyní využívá takto nabytých zkušeností ve prospěch veřejného zdravotnicí, jehož IT chce svojí prací přiblížit stavu IT v jiných odvětvích.

15:00 - 15:20

Citrix řešení pro zdravotnictví posilují bezpečnost a efektivitu

Vladimír Střálka Vladimír Střálka

Market Development Manager CZ/SK/HU

Citrix Systems Czech Republic

Vladimír Střálka

Vladimír Střálka působí přes 20 let na vedoucích obchodních pozicích v regionálním zastoupení předních světových technologických firem: Adobe Systems, VMware ad. Pro společnost Citrix pracuje Vladimír od roku 2018 na pozici Development Manager pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Zaměřuje se především na pomoc zákazníkům s inovacemi a obchodním růstem prostřednictvím technologií. Je odborníkem na prostředí firemních aplikací a řešení jednotného a bezpečného přístupu k nim. Vladimír Střálka vystudoval obor matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě v Olomouci.

15:20 - 15:40

Rychlé bezpečnostní testy vs průběžný bezpečnostní dohled

Pavel Štros Pavel Štros

Technický ředitel

DATASYS

Pavel Štros

Vystudoval MFF UK a následně bezpečnost počítačových sítí na Univerzitě obrany v Brně. Po prvotních profesních zkušenostech se špičkovými firewally a autentizačními systémy pracoval od roku 2000 ve společnosti DATASYS na pozici seniorního konzultanta pro dodávky provozních a bezpečnostních dohledových systémů. Je jedním z architektů bezpečnosti a hlavním tvůrcem ISMS Informačního systému datových schránek.

15:40 - 16:00

Výsledek strojového zpracování výskytu nozokomiálních infekcí při hospitalizaci

Martrin Wagner Martrin Wagner

Generální ředitel projektu Zdravel

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví

Martrin Wagner

Mgr. Martin Wagner se narodil 2. ledna 1976. Třináct let pracoval ve společnosti IBM, kde působil v řadě řídicích funkcí, například na pozici obchodního ředitele Sales & Distribution pro Českou republiku nebo ředitele Energy & Utility Central Europe. V posledních letech se věnuje oboru zdravotnictví a implementaci nových technologických řešení v této oblasti. Od roku 2017 úzce spolupracuje se skupinou Nordic Investors. Úspěšně řídil projekt HarveyX – systém pro analýzu nestrukturovaného textu zdravotnické dokumentace. Od června 2018 zastřešuje všechny aktivity zdravotní divize Nordic Investors, a to z pozice generálního ředitele projektu Zdravel.

16:00 - 16:20

Jak úspěšně zvládnout kontrolu Úřadu pro ochranu osobních údajů?

Jana Pattynová Jana Pattynová

Partner

PIERSTONE

Jana Pattynová

Mgr. Jana Pattynová, LL.M. je renomovanou advokátkou a partnerkou mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo informačních technologií, telekomunikací a ochrany soukromí. Jana Pattynová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, University Ludvíka Maxmiliána v Mnichově a King’s College v Londýně. Hovoří anglicky, francouzsky a německy a v uplynulých 15 letech se podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Je autorkou řady odborných publikací, včetně komentáře k GDPR, aktivní členkou v odborných a profesních sdruženích, působí v orgánech International Bar Association a je uznávanou přednášející na mezinárodních konferencích týkajících se nových technologií. Mezinárodní advokátní žebříčky uvádí Janu Pattynovou jako předního odborníka na právo technologií, médií a telekomunikací ve střední a východní Evropě.

16:20 - 16:40

Jak se probojovat k větší bezpečnosti

Dušan Chvojka Dušan Chvojka

Náměstek ředitele pro ICT

Nemocnice na Homolce

Dušan Chvojka

Dušan Chvojka má dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií, kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů. Založil a nekolik let vedl pobočku Rand Corporation, autorizované školíci střediská Microsoft, Autodesk, Parametric technology…Pracoval pro konzultační a významné technologické společnosti Deloitte, accenture, Fujitsu, IBM, SAP… Realizoval projekty v oblasti proces management konzultací, integraci ICT technologií a ochrany osobních údajů. Dušan pracuje jako náměstek pro ICT v Nemocnici na Homolce, DPO a konzultant pro významné nemocniční zařízení a statní správu.Vede komisi zdravotníctvi ve Spolku pro ochranu osobních údajů, publikuje a přednáší o GDPR jako i dalších tématech souvisejících ICT bezpečností a s ochranou soukromí. Je uznávaným odborníkem v oblasti ochrany soukromí a držitelem několika certifikovaných oprávnění pro oblast GDPR.

16:40 - 17:00

Problém zabezpečení nemocničních systémů

Aleš Špidla Aleš Špidla

Manažer kybernetické bezpečnosti

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie

Aleš Špidla

Je prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti, garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO Institut. Je zarputilý evangelizátor problematiky kybernetické a informační bezpečnosti ve všech jejích aspektech. Přednáší na konferencích, vystupuje v médiích, publikuje články s touto tématikou. V současné době pracuje jako manažer kybernetické bezpečnosti v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně a ve stejné pozici na Úřadu městské části Praha 5.

17:00

Závěr konference a tombola