Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátoři

 • Petr Koubský

  Vystudoval VŠCHT v Praze. Pracoval jako programátor, v letech 1990 – 2007 byl odborným novinářem zaměřeným na IT. Řídil časopisy Softwarové noviny a Inside. Od roku 2008 působí jako analytik a konzultant na volné noze. Externě přednáší na katedře informačních technologií pražské Vysoké školy ekonomické. Mezi jeho odborné zájmy patří sociologie a ekonomie informatiky, bezpečnost a mobilní technologie.

  N media a.s

 • Dita Malečková

  Dita vystudovala filosofii a je doktorandkou Informační vědy na FF UK. V rámci Studií nových médií vyučuje Úvod do současné filosofie a také kurz Umění, kultura a nová média. Zajímá se o (nejen novomediální) umění a oblast Digital Humanities.

  Doktorandka

 • Ján Simkanič

  Novinář a vydavatel. Do roku 2018 působil 18 let ve společnosti Internet Info, z toho 12 let byl jejím výkonným ředitelem. V letech 2008 - 2018 stál v čele Sdružení pro internetový rozvoj. V tuto chvíli připravuje spuštění nového deníku ve spolupráci se slovenským Denníkem N. Příležitostně se věnuje moderování (např. dlouhodobě moderoval vyhlášení ankety Křišťálová Lupa), psaní (blog Simindr.cz, knihy České nesvědomí, Přelud svobody nebo Mé dětství v socialismu) a olejomalbě.

 • Josef Šlerka

  Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, bývalý šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers a nynější ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vedoucí Studia nových médií na Univerzitě Karlově.

Přednášející

 • Ondřej Bojar

  Ondřej Bojar je odborný asistent na Ústavu formální a aplikované lingvistiky. Od roku 2006 se zabývá strojovým překladem zejména z angličtiny do češtiny a v letech 2013-2015 vítězil jeho systém v tomto směru v překladové soutěži nad všemi včetně Google Translate. Od roku 2016 Ondřej přesedá na vlak hlubokého učení a věří, že díky neuronovým sítím budeme moci nejen přenechat i část “chytré” práce počítačům, ale že se dozvíme i mnohem víc o sobě, o tom, jak lidé pracují s textem a významem.

 • David Černý

  David Černý vystudoval filosofii v Boloni a v Římě, Ph.D. získal na 1. LF UK v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. Věnuje se etice, metaetice, personální ontologii, bioetice, filosofii práva (především teorii přirozeného práva). Je autorem či spoluautorem několika monografií (např. o právech zvířat, kmenových buňkách, enhancementu či principu dvojího účinku) a celé řady odborných článků.

 • Jiří Dobeš

  Jiří Dobeš je zodpovědný za řízení projektů ve společnosti GoodAI Applied. V minulosti pracoval v energetickém strojírenství a má zkušenosti z management consulting.

  Jiří Dobeš vystudoval Ph.D. v matematickém modelování dynamiky tekutin na ČVUT v Praze a ULB v Bruselu.

  Director of Business Operations

  GoodAI Applied

 • Jakub Fiala

  Jakub je absolventem oboru Studia nových médií (@stunome) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde již šestým rokem působí jako tajemník, lektor a nejnověji i jako doktorand. Po zkušenostech s CSR, projekty firemního dobrovolnictví a koordinaci vývoje platformy pro párování pracovních nabídek s nezaměstnanými skrze sémantická data (@damepraci), se jeho odborný zájem přesunul k oblasti #quantifiedself, #wearables a #bigdata, která je i rámcem jeho dizertačního projektu. Beznadějný new media lover a #fitbit addict.

  Tajemník online i v terénu

  Studia nových médií FF UK

 • Jakub Gemrot

  Jakub Gemrot je lektorem se specializací na Vývoj počítačových her na MFF UK, držitel titulu Ph.D. z oblasti teoretické informatiky a zároveň vedoucí programátor Československo 38-39. Mimo jiné je nadšenec do herní umělé inteligence.

  Lektor vývoje počítačových her

  Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 • Jan Hovora

  Jan Hovora studoval na ČVUT v Praze, obor kybernetiky. Je spoluzakladatelem Bohemia Interactive, kde se zabýval vývojem a výzkumem v oblasti RT počítačové grafiky a simulace, především v oblasti motion capture, laserové3D scanování, lowpoly modelování a systémů pro generování vegetace. Je také spolumajitel a CEO Pocket Virtuality, startup zaměřující se na použití rozšířené a virtuální reality v průmyslu, vyvíjející platformu pro vzdálenou přítomnost.

  CEO & Cofounder

  Pocket Virtuality

 • Jan Hubík

  Jan Hubík je technologický nadšenec a hacker. Má formální vzdělání v několika oborech od fyziky až po finance. Od roku 2013 se intenzivně zajímá o kryptoměny z mnoha hledisek – od těžby, investic, využití v obchodu, až po dopad na společnost. Živí se jako konzultant kryptotechnologií a datový vědec. Jako člen spolku Paralelní Polis dohlíží na ideologické směřování Institutu kryptoanarchie, produkuje několik programů, spravuje část financí a zbytek volného času věnuje šíření kryptoanarchie.

  Supervisory Board Member

  Paralelní Polis

 • Jan Janča

  Jan se již drahně let věnuje projektům na rozhraní datové integrace, strojového učení a digitálního marketingu, a to ve společnosti Gauss Algorithmic, kterou pro nedostatek vhodných kádrů rovněž vede. Kromě toho vnáší chaos i do dalších společností sdružených v technologickém hubu MindForge, především do digitální agentury Cognito.cz a MBTRTB systému Colpirio.

 • Alžběta Krausová

  Alžběta Krausová se věnuje právnímu výzkumu otázek spojených s umělou inteligencí, brain-computer interfaces, robotikou a hybridní robotikou, která přímo propojuje informační technologie s organickým životem. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě, ochranu duševního vlastnictví a patentové právo na University of Haifa a v současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. Zároveň pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou webu www.biotechmerge.com.

 • Lenka Krsová

  Má titul z divadelní teorie a kritiky, s větší pravděpodobností ji ale znáte jako Dataholku. Se sociálními sítěmi začala v týmu Nových médií České televize, ale z oblasti plánování obsahových strategií se postupně přesunula do oblasti datové analýzy sociálních sítí v Socialbakers. Momentálně ji najdete jako marketingovou hlavu v síti tělocvičen Železná koule, kde využívá všechno, co se doteď naučila. Pokud zrovna necvičí, plánuje cesty do Švédska, hodně čte nebo pobíhá za psem.

  Datová analytička

 • Jiří Kůs

  Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

 • Jiří Materna

  Jiří Materna je specialista na strojové učení s více než deseti lety zkušeností s jeho aplikacemi v průmyslu. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuje na volné noze a nabízí vývoj machine learning řešení na míru. Je to zakladatel a spoluorganizátor konference Machine Learning Prague, jedné z největších konferencí zaměřených na aplikace strojového učení v Evropě, zakladatel a lektor Machine Learning College, vzdělávacího programu pro získání praktických dovedností v oblasti strojového učení a umělé inteligence, technologický mentor ve StartupYardu a autor prvního českého blogu o strojovém učení www.mlguru.com. Mezi jeho odborné zájmy patří strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, information retrieval, statistika a obecně řešení těžkých problémů z oblasti informatiky s aplikacemi v běžném životě.

  Machine Learning Specialist

  Machine Learning Guru

 • Lucie Merunková

  Lucie je absolventka oboru Studia nových médií na FF UK, account manažerka v reklamní agentuře 1.pozitivní a fotografka. Nová média jí zajímala už od dětství, kdy si pomocí html kódů upravovala svůj profil na Alíkovi a v rámci magisterského studia konečně dostala příležitost zkoumat, jakým způsobem technologie, resp. sociální sítě ovlivňují lidský život, komunikaci a sociální interakce.

  Account Manager

  1.pozitivní

 • Tomáš Mikolov

  Tomáš Mikolov dostudoval na FIT VUT Brno v roce 2012. Ve své dizertační práci ukázal, jak správně trénovat rekurentní neuronové sítě s aplikacemi v rozpoznávání řeči a strojovém překladu. Tato práce se ukázala jako přelomová a v dnešní době všechny velké IT firmy používají tyto přístupy, příkladem může být nová verze Google Translate. V letech 2012–2014 působil jako vědec ve skupině Google Brain v Mountain View, kde vyvinul soubor algoritmů známý jako `word2vec` s širokým uplatněním v NLP aplikacích. Následně od roku 2014 působí jako vědec v týmu Facebook AI Research v New Yorku, kde vede projekty zaměřené na zpracování jazyka a obecnou umělou inteligenci.

  Research Scientist

  Facebook

 • Marek Modrý

  Po dostudování oboru Umělá inteligence na ČVUT se Marek připojil k výzkumnému oddělení v internetovém vyhledávači Seznam.cz, kde se věnoval zpracování přirozeného jazyka a algoritmům řazení výsledků vyhledávání. Před 4 lety pak stál u zrodu MLMU (Machine Learning Meetups), jedné z největších komunit okolo strojového učení a umělé inteligence v Evropě. Během organizace více než 70 MLMU setkání tak mohl slyšet příběhy lidí z mnoha různých koutů AI. V současné době je Marek členem výzkumného týmu CEAi na pozici Machine Learning Engineer.

 • Karel Piorecký

  Karel Piorecký vystudoval bohemistiku a germanistiku. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde se věnuje zejména dějinám české poezie 20. a 21. století a vztahu nových médií a literatury. V roce 2016 publikoval monografii Česká literatura a nová média, která představuje první zevrubný příspěvek k tomuto tématu v oblasti literárněvědné bohemistiky. Věnuje se též literární kritice.

 • Vojta Roček

  Vojta Roček pracuje s daty od roku 2007 (s výjimkou doby, kdy provozoval v Praze soukromý rumový klub). Byl prvním analytikem společnosti Keboola, BI firmou s celosvětovou působností. Poté se připojil VC fondu Rockaway Capital, kde implementoval data pro více než 20 e-commers projektů a startupů. V roce 2015 založil poradenskou společnost Trologic se zaměřením na správu dat a implementaci AI. V roce 2016 se podílel na založení startupu Stories, který řeší obchodní problémy s použitím big data a machine learning aplikací. AI vidí jako bránu k pochopení složitějších organizačních problémů, jako jsou angažovanost uživatelů nebo individuální osobní růst.

  Business Intelligence

  Stories

 • Jan Romportl

  Jan Romportl je Chief Data Scientist v O2 Czech Republic. Do roku 2015 působil na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu umělé inteligence na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a vyučoval filozofii umělé inteligence na Fakultě filozofické. Od roku 2015 buduje v O2 analytický tým intenzivně zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Kromě nedávného půlročního výletu do tech-startupového prostředí coby Chief Science Officer v AI Startup Incubatoru se nyní věnuje i výzkumu bezpečnosti umělé inteligence. Dále výzkumně spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy, s Národním ústavem duševního zdraví a s českým spolkem hnutí Effective Altruism. Organizuje také AI Safety Meetup v Praze.

  Chief Data Scientist

  O2 Czech Republic

 • Jan Šedivý

  Jan Šedivý v současnosti pracuje na ČVUT CIIRC a vyučuje předměty Vývoj internetových aplikací a Big Data Technologies. Vede skupinu doktorandů a studentů, která pracuje v oblasti machine learning. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 pracoval jako manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti rozpoznávání řeči, internetových aplikací, mobilních aplikací, návrhu uživatelských rozhranní atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací.

 • Petr Šimeček

  Petr je jedním ze zakladatelů společnosti Keboola. On a jeho firma působí v oblasti data a Business Intelligence, tj. snaží se poskytovat klientům komplexní pohled na jejich společnost prostřednictvím různých datových zdrojů a hledat souvislosti, které by jinak zůstaly neodhaleny. Dělá to především prostřednictvím Keboola Connection, sady nástrojů a konektorů určených pro integraci datových zdrojů a jejich vzájemné propojování. Se zákazníky v USA a Asii diskutuje praktické dopady AI na jejich business na denní bázi.

  Founder

  Keboola

 • Leoš Špachta

  Digitálem protřelý, starý kocour online agentury Fragile media. Dá se říct, že šel okolo zrodu českého internetu. Zajímají ho nové možnosti online marketingu obohacené o využití umělé inteligence, automatizace, strojového učení a personalizace.

  Fragile media

  Fragile media

 • Petr Šrámek

  Petr Šrámek je český vizionář, podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Věří, že věda a technologie mohou pomoci lidstvu dosáhnout nové, lepší úrovně existence. Po 27 letech úspěšné podnikatelské kariéry v oblasti informačních technologií založil a řídí mezinárodní AI Startup Incubator, jehož cílem je vybrat ty nejlepší nápady a projekty, využívající umělé inteligence, a připravit je pro globální trh. Petr je spoluzakladatelem Plaftformy umělé inteligence při Svazu průmyslu České republiky, který je poradním orgánem Evropské unie. Je členem organizace Petera Diamandise Abundance 360 ​​Digital.

 • Martin Urban

  Martin Urban je ředitelem společnosti Eyedea Recognition. Společnost se zabývá vývojem systému pro detekci a rozpoznávání objektů, které jsou založeny na metodách umělé inteligence – strojového učení. Software pro rozpoznávání tváří od firmy Eyedea používá několik evropských protiteroristických týmů včetně policejních složek ČR.

  Jednatel a ředitel

  Eyedea Recognition

 • Martin Vejmelka

  Martin Vejmelka vystudoval obor Technická kybernetika na ČVUT a pracoval na Akademii věd ČR na výzkumu v oblasti komplexních systémů a analýzy časových řad. Během této doby strávil dva roky v USA na grantu NASA s cílem zlepšit předpovědi šíření lesních požárů. Po deseti letech v akademické sféře se rozhodl přejít do Avastu, kde téměř 3 roky pracoval ve výzkumu a později vedl bezpečnostní oddělení Threat Labs. Nyní vede tým specializující se na strojové učení a umělou inteligenci v CEAi.

  Šéf výzkumu

  CEAI

 • Ondřej Veselý

  Ondřej Veselý během studia informatiky v Brně pracoval pro IT firmy i neziskovky.

  V rámci doktorátu se věnoval analýze přirozeného jazyka a detekci plagiátů; akademickou sféru však prozatím opustil a v roce 2014 založil firmu.

  FlowerChecker na určování rostlin. O dva roky později začal pracovat pro Kiwi.com a občas hodnotí R&D projekty pro Evropskou komisi.

  Ve volných chvílích učí na Masarykově univerzitě, věnuje se Czechitas kurzům, nebo si hraje s novými technologiemi.

  Data Analyst and Developer

  Kiwi.com

 • Jan Vlnas

  Honza je absolvent oboru Studia nových médií na FF UK, vývojář ve společnosti Socialbakers a lektor kurzů Czechitas. Jeho profesní i akademické zájmy se točí kolem webu jako technologie i jako média.

 • Patrick Zandl

  Patrick Zandl v roce 1996 založil zpravodajský Mobil server, později rozjížděl internetovou televizi Stream.cz a šéfredaktoroval Lupu. Dnes je vedoucím projektu bezpečnostních routerů Turris v CZ.NIC. Zaměřuje se na mobilní komunikace a bezpečnost.

  Vedoucí projektu Turris

  CZ.NIC