Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátoři

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učil na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

Dita Malečková

Dita vystudovala filosofii a je doktorandkou Informační vědy na FF UK. V rámci Studií nových médií vyučuje Úvod do současné filosofie a také kurz Umění, kultura a nová média. Zajímá se o (nejen novomediální) umění a oblast Digital Humanities.

Ján Simkanič

Novinář a vydavatel, v současné době ředitel nezávislého Deníku N, který je prvním českým deníkem vzniklým od začátku na principu placeného digitálního obsahu. Do roku 2018 vedl 12 let internetové vydavatelství Internet Info, které vydává známé weby jako Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz, pořádá prestižní konference nebo anketu Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. V letech 2008 – 2018 stál v čele oborového Sdružení pro internetový rozvoj. Připravil úspěšný sborník vzpomínek Mé dětství v socialismu a sestavil ze svých textů knihy České nesvědomí, Přelud svobody a Mediální revoluce. Ve volném čase se věnuje olejomalbě. V digitálním prostředí je známý jako Simindr.

Josef Šlerka

Josef je sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Vedl Nadační fond nezávislé žurnalistiky a předtím také výzkum ve firmě Socialbakers. Mimo jiné působí jako vysokoškolský pedagog (vede obor Studia nových médií) na Karlově univerzitě, kterou také vystudoval. V roce 2014 získal titul osobnost roku v rámci cen českého internetu Křišťálová lupa. Založil překladatelský časopis Plav.

Přednášející

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Alžběta Krausová se věnuje právnímu výzkumu otázek spojených s umělou inteligencí, brain-computer interfaces, robotikou a hybridní robotikou, která přímo propojuje informační technologie s organickým životem. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě, ochranu duševního vlastnictví a patentové právo na University of Haifa a v současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. Zároveň pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou webu www.biotechmerge.com.

Ondřej Bojar

Ondřej Bojar je odborný asistent na Ústavu formální a aplikované lingvistiky. Od roku 2006 se zabývá strojovým překladem zejména z angličtiny do češtiny a v letech 2013-2015 vítězil jeho systém v tomto směru v překladové soutěži nad všemi včetně Google Translate. Od roku 2016 Ondřej přesedá na vlak hlubokého učení a věří, že díky neuronovým sítím budeme moci nejen přenechat i část “chytré” práce počítačům, ale že se dozvíme i mnohem víc o sobě, o tom, jak lidé pracují s textem a významem.

David Černý

David Černý vystudoval filosofii v Boloni a v Římě, Ph.D. získal na 1. LF UK v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. Věnuje se etice, metaetice, personální ontologii, bioetice, filosofii práva (především teorii přirozeného práva). Je autorem či spoluautorem několika monografií (např. o právech zvířat, kmenových buňkách, enhancementu či principu dvojího účinku) a celé řady odborných článků.

Jiří Dobeš

Jiří je spoluzakladatelem společnosti GoodAI Solutions, která se věnuje vývoji umělé inteligence pro Průmysl 4.0. Poslední 3 roky působil v sesterské společnosti GoodAI Applied, se zaměřením na umělou inteligenci a data science řešení na míru pro komerční firmy napříč obory. Je zodpovědný nejen za projektové řízení a komerční část projektů, ale jeho specialitou je vývoj algoritmů umělé inteligence a neuronových sítí. Ve své přednášce představí systémy umělé inteligence pro průmysl 4.0.

Jakub Fiala

Jakub je absolventem oboru Studia nových médií (@stunome) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde již šestým rokem působí jako tajemník, lektor a nejnověji i jako doktorand. Po zkušenostech s CSR, projekty firemního dobrovolnictví a koordinaci vývoje platformy pro párování pracovních nabídek s nezaměstnanými skrze sémantická data (@damepraci), se jeho odborný zájem přesunul k oblasti #quantifiedself, #wearables a #bigdata, která je i rámcem jeho dizertačního projektu. Beznadějný new media lover a #fitbit addict.

Jakub Gemrot

Jakub Gemrot je lektorem se specializací na Vývoj počítačových her na MFF UK, držitel titulu Ph.D. z oblasti teoretické informatiky a zároveň vedoucí programátor Československo 38-39. Mimo jiné je nadšenec do herní umělé inteligence.

Jan Hovora

Jan Hovora studoval na ČVUT v Praze, obor kybernetiky. Je spoluzakladatelem Bohemia Interactive, kde se zabýval vývojem a výzkumem v oblasti RT počítačové grafiky a simulace, především v oblasti motion capture, laserové3D scanování, lowpoly modelování a systémů pro generování vegetace. Je také spolumajitel a CEO Pocket Virtuality, startup zaměřující se na použití rozšířené a virtuální reality v průmyslu, vyvíjející platformu pro vzdálenou přítomnost.

Jan Hubík

Jan Hubík je technologický nadšenec a hacker. Má formální vzdělání v několika oborech od fyziky až po finance. Od roku 2013 se intenzivně zajímá o kryptoměny z mnoha hledisek – od těžby, investic, využití v obchodu, až po dopad na společnost. Živí se jako konzultant kryptotechnologií a datový vědec. Jako člen spolku Paralelní Polis dohlíží na ideologické směřování Institutu kryptoanarchie, produkuje několik programů, spravuje část financí a zbytek volného času věnuje šíření kryptoanarchie.

Jan Janča

Jan se již drahně let věnuje projektům na rozhraní datové integrace, strojového učení a digitálního marketingu, a to ve společnosti Gauss Algorithmic, kterou pro nedostatek vhodných kádrů rovněž vede. Kromě toho vnáší chaos i do dalších společností sdružených v technologickém hubu MindForge, především do digitální agentury Cognito.cz a MBTRTB systému Colpirio.

Lenka Krsová

Má titul z divadelní teorie a kritiky, s větší pravděpodobností ji ale znáte jako Dataholku. Se sociálními sítěmi začala v týmu Nových médií České televize, ale z oblasti plánování obsahových strategií se postupně přesunula do oblasti datové analýzy sociálních sítí v Socialbakers. Momentálně ji najdete jako marketingovou hlavu v síti tělocvičen Železná koule, kde využívá všechno, co se doteď naučila. Pokud zrovna necvičí, plánuje cesty do Švédska, hodně čte nebo pobíhá za psem.

Jiří Kůs

Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

Jiří Materna

Jiří je dlouholetý propagátor umělé inteligence, který se jejím aplikacím věnuje od roku 2007. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz jako vedoucí výzkumného oddělení. Poté se vydal vlastní cestou, založil vzdělávací společnost Machine Learning College, organizuje mezinárodní konferenci Machine Learning Prague a pracuje jako nezávislý konzultant v oblasti strojového učení.

Lucie Merunková

Absolventka oboru Studia nových médií na FF UK, kde zároveň přednáší o výzkumu na sociálních sítích. Čtyři roky sbírala zkušenosti v reklamě, ale po skončení studií se rozhodla přiblížit více technologiím a nyní je součástí týmu George, internetového bankovnictví České spořitelny.

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov dostudoval na FIT VUT Brno v roce 2012. Ve své dizertační práci ukázal, jak správně trénovat rekurentní neuronové sítě s aplikacemi v rozpoznávání řeči a strojovém překladu. Tato práce se ukázala jako přelomová a v dnešní době všechny velké IT firmy používají tyto přístupy, příkladem může být nová verze Google Translate. V letech 2012–2014 působil jako vědec ve skupině Google Brain v Mountain View, kde vyvinul soubor algoritmů známý jako `word2vec` s širokým uplatněním v NLP aplikacích. Následně od roku 2014 působí jako vědec v týmu Facebook AI Research v New Yorku, kde vede projekty zaměřené na zpracování jazyka a obecnou umělou inteligenci.

Marek Modrý

Po dostudování oboru Umělá inteligence na ČVUT se Marek připojil k výzkumnému oddělení v internetovém vyhledávači Seznam.cz, kde se věnoval zpracování přirozeného jazyka a algoritmům řazení výsledků vyhledávání. Před 4 lety pak stál u zrodu MLMU (Machine Learning Meetups), jedné z největších komunit okolo strojového učení a umělé inteligence v Evropě. Během organizace více než 70 MLMU setkání tak mohl slyšet příběhy lidí z mnoha různých koutů AI. V současné době je Marek členem výzkumného týmu CEAi na pozici Machine Learning Engineer.

Karel Piorecký

Karel Piorecký vystudoval bohemistiku a germanistiku. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde se věnuje zejména dějinám české poezie 20. a 21. století a vztahu nových médií a literatury. V roce 2016 publikoval monografii Česká literatura a nová média, která představuje první zevrubný příspěvek k tomuto tématu v oblasti literárněvědné bohemistiky. Věnuje se též literární kritice.

Vojta Roček

Vojta Roček pracuje s daty od roku 2007 (s výjimkou doby, kdy provozoval v Praze soukromý rumový klub). Byl prvním analytikem společnosti Keboola, BI firmou s celosvětovou působností. Poté se připojil VC fondu Rockaway Capital, kde implementoval data pro více než 20 e-commers projektů a startupů. V roce 2015 založil poradenskou společnost Trologic se zaměřením na správu dat a implementaci AI. V roce 2016 se podílel na založení startupu Stories, který řeší obchodní problémy s použitím big data a machine learning aplikací. AI vidí jako bránu k pochopení složitějších organizačních problémů, jako jsou angažovanost uživatelů nebo individuální osobní růst.

Jan Romportl

Jan Romportl je zakladatel, a do půlky letošního roku také ředitel Dataclair.ai – Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic. Letos v létě se po 7 letech odpoutal od korporátního prostředí, začal působit jako freelance AI konzultant, a zároveň se pustil do zakládání vlastního startupového projektu, v němž by chtěl s AI řešit jeden z palčivých problémů současného online světa. Má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky. V současnosti je také členem Katedry filozofie téže univerzity, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen mezinárodní komunitě zabývající se bezpečností a hodnotami umělé inteligence.

Jan Šedivý

Jan Šedivý vyučuje a vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti Conversational AI a zpracování přirozeného jazyka na ČVUT CIIRC, Praha, Česká Republika. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist se dvakrát za sebou umístil druhý v Amazon Alexa Prize z více jak sto akademických týmů. V současnosti se skupina soustřeďuje na vývoj konverzačních aplikaci pro zdravotnictví. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací z oblasti rozpoznávání řeči a NLP.

Petr Šimeček

Petr je jedním ze zakladatelů společnosti Keboola. On a jeho firma působí v oblasti data a Business Intelligence, tj. snaží se poskytovat klientům komplexní pohled na jejich společnost prostřednictvím různých datových zdrojů a hledat souvislosti, které by jinak zůstaly neodhaleny. Dělá to především prostřednictvím Keboola Connection, sady nástrojů a konektorů určených pro integraci datových zdrojů a jejich vzájemné propojování. Se zákazníky v USA a Asii diskutuje praktické dopady AI na jejich business na denní bázi.

Leoš Špachta

Digitálem protřelý, starý kocour online agentury Fragile media. Dá se říct, že šel okolo zrodu českého internetu. Zajímají ho nové možnosti online marketingu obohacené o využití umělé inteligence, automatizace, strojového učení a personalizace.

Petr Šrámek

Petr Šrámek je český vizionář, podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Věří, že věda a technologie mohou pomoci lidstvu dosáhnout nové, lepší úrovně existence. Po 27 letech úspěšné podnikatelské kariéry v oblasti informačních technologií založil a řídí mezinárodní AI Startup Incubator, jehož cílem je vybrat ty nejlepší nápady a projekty, využívající umělé inteligence, a připravit je pro globální trh. Petr je spoluzakladatelem Plaftformy umělé inteligence při Svazu průmyslu České republiky, který je poradním orgánem Evropské unie. Je členem organizace Petera Diamandise Abundance 360 ​​Digital.

Martin Urban

Martin Urban je ředitelem společnosti Eyedea Recognition. Společnost se zabývá vývojem systému pro detekci a rozpoznávání objektů, které jsou založeny na metodách umělé inteligence – strojového učení. Software pro rozpoznávání tváří od firmy Eyedea používá několik evropských protiteroristických týmů včetně policejních složek ČR.

Martin Vejmelka

Martin Vejmelka vystudoval obor Technická kybernetika na ČVUT a pracoval na Akademii věd ČR na výzkumu v oblasti komplexních systémů a analýzy časových řad. Během této doby strávil dva roky v USA na grantu NASA s cílem zlepšit předpovědi šíření lesních požárů. Po deseti letech v akademické sféře se rozhodl přejít do Avastu, kde téměř 3 roky pracoval ve výzkumu a později vedl bezpečnostní oddělení Threat Labs. Nyní vede tým specializující se na strojové učení a umělou inteligenci v CEAi.

Ondřej Veselý

Ondřej Veselý během studia informatiky v Brně pracoval pro IT firmy i neziskovky.

V rámci doktorátu se věnoval analýze přirozeného jazyka a detekci plagiátů; akademickou sféru však prozatím opustil a v roce 2014 založil firmu.

FlowerChecker na určování rostlin. O dva roky později začal pracovat pro Kiwi.com a občas hodnotí R&D projekty pro Evropskou komisi.

Ve volných chvílích učí na Masarykově univerzitě, věnuje se Czechitas kurzům, nebo si hraje s novými technologiemi.

Jan Vlnas

Honza je absolvent oboru Studia nových médií na FF UK, vývojář ve společnosti Socialbakers a lektor kurzů Czechitas. Jeho profesní i akademické zájmy se točí kolem webu jako technologie i jako média.

Patrick Zandl

Patrick Zandl v roce 1996 založil zpravodajský Mobil server, později rozjížděl internetovou televizi Stream.cz a šéfredaktoroval Lupu. Dnes je vedoucím projektu bezpečnostních routerů Turris v CZ.NIC. Zaměřuje se na mobilní komunikace a bezpečnost.