Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Moderátoři

 • Petr Koubský

  Vystudoval VŠCHT v Praze. Pracoval jako programátor, v letech 1990 – 2007 byl odborným novinářem zaměřeným na IT. Řídil časopisy Softwarové noviny a Inside. Od roku 2008 působí jako analytik a konzultant na volné noze. Externě přednáší na katedře informačních technologií pražské Vysoké školy ekonomické. Mezi jeho odborné zájmy patří sociologie a ekonomie informatiky, bezpečnost a mobilní technologie.

  Stálý spolupracovník

  TUESDAY Business Network

 • Dita Malečková

  Dita vystudovala filosofii a je doktorandkou Informační vědy na FF UK. V rámci Studií nových médií vyučuje Úvod do současné filosofie a také kurz Umění, kultura a nová média. Zajímá se o (nejen novomediální) umění a oblast Digital Humanities.

  Doktorandka

 • Ján Simkanič

  Je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, v níž působí již od roku 2001. Vystudoval ekonomii a překladatelství na FF UK Praha. Příležitostně se věnuje moderování (např. vyhlášení ankety Křišťálová Lupa) a publicistice (blog Simindr.cz). V současné době je předsedou Výkonné rady SPIR.

 • Josef Šlerka

  Josef je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, doktorand informační vědy, působil jako vedoucí výzkumu společnosti Socialbakers. Vede Studia nových médií na Univerzitě Karlově a od srpna i Nadační fond nezávislé žurnalistiky. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům nejen sociálních médií.

Přednášející

 • Ondřej Bojar

  Ondřej Bojar je odborný asistent na Ústavu formální a aplikované lingvistiky. Od roku 2006 se zabývá strojovým překladem zejména z angličtiny do češtiny a v letech 2013-2015 vítězil jeho systém v tomto směru v překladové soutěži nad všemi včetně Google Translate. Od roku 2016 Ondřej přesedá na vlak hlubokého učení a věří, že díky neuronovým sítím budeme moci nejen přenechat i část “chytré” práce počítačům, ale že se dozvíme i mnohem víc o sobě, o tom, jak lidé pracují s textem a významem.

 • David Černý

  David Černý vystudoval filosofii v Boloni a v Římě, Ph.D. získal na 1. LF UK v Praze. V současné době je vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR v.v.i. Věnuje se etice, metaetice, personální ontologii, bioetice, filosofii práva (především teorii přirozeného práva). Je autorem či spoluautorem několika monografií (např. o právech zvířat, kmenových buňkách, enhancementu či principu dvojího účinku) a celé řady odborných článků.

  Vědecký pracovník

  Ústav státu a práva AV ČR

 • Jiří Dobeš

  Jiří Dobeš je zodpovědný za řízení projektů ve společnosti GoodAI Applied. V minulosti pracoval v energetickém strojírenství a má zkušenosti z management consulting.

  Jiří Dobeš vystudoval Ph.D. v matematickém modelování dynamiky tekutin na ČVUT v Praze a ULB v Bruselu.

  Director of Business Operations

  GoodAI Applied

 • Jakub Fiala

  Jakub je absolventem oboru Studia nových médií (@stunome) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde již šestým rokem působí jako tajemník, lektor a nejnověji i jako doktorand. Po zkušenostech s CSR, projekty firemního dobrovolnictví a koordinaci vývoje platformy pro párování pracovních nabídek s nezaměstnanými skrze sémantická data (@damepraci), se jeho odborný zájem přesunul k oblasti #quantifiedself, #wearables a #bigdata, která je i rámcem jeho dizertačního projektu. Beznadějný new media lover a #fitbit addict.

  Tajemník online i v terénu

  Studia nových médií FF UK

 • Jakub Gemrot

  Jakub Gemrot je lektorem se specializací na Vývoj počítačových her na MFF UK, držitel titulu Ph.D. z oblasti teoretické informatiky a zároveň vedoucí programátor Československo 38-39. Mimo jiné je nadšenec do herní umělé inteligence.

 • Jan Hovora

  Jan Hovora studoval na ČVUT v Praze, obor kybernetiky. Je spoluzakladatelem Bohemia Interactive, kde se zabýval vývojem a výzkumem v oblasti RT počítačové grafiky a simulace, především v oblasti motion capture, laserové3D scanování, lowpoly modelování a systémů pro generování vegetace. Je také spolumajitel a CEO Pocket Virtuality, startup zaměřující se na použití rozšířené a virtuální reality v průmyslu, vyvíjející platformu pro vzdálenou přítomnost.

  CEO & Cofounder

  Pocket Virtuality

 • Jan Hubík

  Jan Hubík je technologický nadšenec a hacker. Má formální vzdělání v několika oborech od fyziky až po finance. Od roku 2013 se intenzivně zajímá o kryptoměny z mnoha hledisek – od těžby, investic, využití v obchodu, až po dopad na společnost. Živí se jako konzultant kryptotechnologií a datový vědec. Jako člen spolku Paralelní Polis dohlíží na ideologické směřování Institutu kryptoanarchie, produkuje několik programů, spravuje část financí a zbytek volného času věnuje šíření kryptoanarchie.

  Supervisory Board Member

  Paralelní Polis

 • Jan Janča

  Jan se již drahně let věnuje projektům na rozhraní datové integrace, strojového učení a digitálního marketingu, a to ve společnosti Gauss Algorithmic, kterou pro nedostatek vhodných kádrů rovněž vede. Kromě toho vnáší chaos i do dalších společností sdružených v technologickém hubu MindForge, především do digitální agentury Cognito.cz a MBTRTB systému Colpirio.

 • Alžběta Krausová

  Alžběta Krausová se věnuje právnímu výzkumu otázek spojených s umělou inteligencí, brain-computer interfaces, robotikou a hybridní robotikou, která přímo propojuje informační technologie s organickým životem. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě, ochranu duševního vlastnictví a patentové právo na University of Haifa a v současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. Zároveň pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou webu www.biotechmerge.com.

 • Lenka Krsová

  Má titul z divadelní teorie a kritiky, s větší pravděpodobností ji ale znáte jako Dataholku. Se sociálními sítěmi začala v týmu Nových médií České televize, ale z oblasti plánování obsahových strategií se postupně přesunula do oblasti datové analýzy sociálních sítí v Socialbakers. Momentálně ji najdete jako marketingovou hlavu v síti tělocvičen Železná koule, kde využívá všechno, co se doteď naučila. Pokud zrovna necvičí, plánuje cesty do Švédska, hodně čte nebo pobíhá za psem.

  Datová analytička

 • Jiří Kůs

  Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

 • Jiří Materna

  Jiří Materna je specialista na strojové učení s více než deseti lety zkušeností s jeho aplikacemi v průmyslu. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuje na volné noze a nabízí vývoj machine learning řešení na míru. Je to zakladatel a spoluorganizátor konference Machine Learning Prague, jedné z největších konferencí zaměřených na aplikace strojového učení v Evropě, zakladatel a lektor Machine Learning College, vzdělávacího programu pro získání praktických dovedností v oblasti strojového učení a umělé inteligence, technologický mentor ve StartupYardu a autor prvního českého blogu o strojovém učení www.mlguru.com. Mezi jeho odborné zájmy patří strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, information retrieval, statistika a obecně řešení těžkých problémů z oblasti informatiky s aplikacemi v běžném životě.

  Machine Learning Specialist

  Machine Learning Guru

 • Lucie Merunková

  Lucie je absolventka oboru Studia nových médií na FF UK, account manažerka v reklamní agentuře 1.pozitivní a fotografka. Nová média jí zajímala už od dětství, kdy si pomocí html kódů upravovala svůj profil na Alíkovi a v rámci magisterského studia konečně dostala příležitost zkoumat, jakým způsobem technologie, resp. sociální sítě ovlivňují lidský život, komunikaci a sociální interakce.

  Account Manager

  1.pozitivní

 • Tomáš Mikolov

  Tomáš Mikolov dostudoval na FIT VUT Brno v roce 2012. Ve své dizertační práci ukázal, jak správně trénovat rekurentní neuronové sítě s aplikacemi v rozpoznávání řeči a strojovém překladu. Tato práce se ukázala jako přelomová a v dnešní době všechny velké IT firmy používají tyto přístupy, příkladem může být nová verze Google Translate. V letech 2012–2014 působil jako vědec ve skupině Google Brain v Mountain View, kde vyvinul soubor algoritmů známý jako `word2vec` s širokým uplatněním v NLP aplikacích. Následně od roku 2014 působí jako vědec v týmu Facebook AI Research v New Yorku, kde vede projekty zaměřené na zpracování jazyka a obecnou umělou inteligenci.

  Research Scientist

  Facebook

 • Marek Modrý

  Po dostudování oboru Umělá inteligence na ČVUT se Marek připojil k výzkumnému oddělení v internetovém vyhledávači Seznam.cz, kde se věnoval zpracování přirozeného jazyka a algoritmům řazení výsledků vyhledávání. Před 4 lety pak stál u zrodu MLMU (Machine Learning Meetups), jedné z největších komunit okolo strojového učení a umělé inteligence v Evropě. Během organizace více než 70 MLMU setkání tak mohl slyšet příběhy lidí z mnoha různých koutů AI. V současné době je Marek členem výzkumného týmu CEAi na pozici Machine Learning Engineer.

 • Karel Piorecký

  Karel Piorecký vystudoval bohemistiku a germanistiku. Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde se věnuje zejména dějinám české poezie 20. a 21. století a vztahu nových médií a literatury. V roce 2016 publikoval monografii Česká literatura a nová média, která představuje první zevrubný příspěvek k tomuto tématu v oblasti literárněvědné bohemistiky. Věnuje se též literární kritice.

 • Vojta Roček

  Vojta Roček pracuje s daty od roku 2007 (s výjimkou doby, kdy provozoval v Praze soukromý rumový klub). Byl prvním analytikem společnosti Keboola, BI firmou s celosvětovou působností. Poté se připojil VC fondu Rockaway Capital, kde implementoval data pro více než 20 e-commers projektů a startupů. V roce 2015 založil poradenskou společnost Trologic se zaměřením na správu dat a implementaci AI. V roce 2016 se podílel na založení startupu Stories, který řeší obchodní problémy s použitím big data a machine learning aplikací. AI vidí jako bránu k pochopení složitějších organizačních problémů, jako jsou angažovanost uživatelů nebo individuální osobní růst.

  Business Intelligence

  Stories

 • Jan Romportl

  Jan Romportl působil do roku 2015 na Západočeské univerzitě v Plzni, kde vedl oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií, věnoval se aplikovanému výzkumu v oblasti strojového zpracování přirozeného jazyka na Katedře kybernetiky Fakulty aplikovaných věd a vyučoval filozofii umělé inteligence na Fakultě filozofické. Mezi roky 2015–2017 v roli Chief Data Scientist vybudoval ve společnosti O2 Czech Republic velký analytický tým intenzivně zaměřený na využívání a rozvoj pokročilého strojového učení v oblasti telekomunikačních dat. Nyní v O2 působí jako Data Science Advisor a těžiště své práce přesunul do startupového rozvoje umělé inteligence jako Chief Science Officer ve společnosti AI Startup Incubator.

  Data Science Advisor

  O2 Czech Republic

 • Jan Šedivý

  Jan Šedivý v současnosti pracuje na ČVUT CIIRC a vyučuje předměty Vývoj internetových aplikací a Big Data Technologies. Vede skupinu doktorandů a studentů, která pracuje v oblasti machine learning. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 pracoval jako manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti rozpoznávání řeči, internetových aplikací, mobilních aplikací, návrhu uživatelských rozhranní atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací.

 • Petr Šimeček

  Petr je jedním ze zakladatelů společnosti Keboola. On a jeho firma působí v oblasti data a Business Intelligence, tj. snaží se poskytovat klientům komplexní pohled na jejich společnost prostřednictvím různých datových zdrojů a hledat souvislosti, které by jinak zůstaly neodhaleny. Dělá to především prostřednictvím Keboola Connection, sady nástrojů a konektorů určených pro integraci datových zdrojů a jejich vzájemné propojování. Se zákazníky v USA a Asii diskutuje praktické dopady AI na jejich business na denní bázi.

  Founder

  Keboola

 • Leoš Špachta

  Digitálem protřelý, starý kocour online agentury Fragile media. Dá se říct, že šel okolo zrodu českého internetu. Zajímají ho nové možnosti online marketingu obohacené o využití umělé inteligence, automatizace, strojového učení a personalizace.

  Sales Director

  Fragile media

 • Petr Šrámek

  Petr Šrámek je český vizionář, podnikatel, mentor a popularizátor umělé inteligence. Věří, že věda a technologie mohou pomoci lidstvu dosáhnout nové, lepší úrovně existence. Po 27 letech úspěšné podnikatelské kariéry v oblasti informačních technologií založil a řídí mezinárodní AI Startup Incubator, jehož cílem je vybrat ty nejlepší nápady a projekty, využívající umělé inteligence, a připravit je pro globální trh. Petr je spoluzakladatelem Plaftformy umělé inteligence při Svazu průmyslu České republiky, který je poradním orgánem Evropské unie. Je členem organizace Petera Diamandise Abundance 360 ​​Digital.

 • Martin Urban

  Martin Urban je ředitelem společnosti Eyedea Recognition. Společnost se zabývá vývojem systému pro detekci a rozpoznávání objektů, které jsou založeny na metodách umělé inteligence – strojového učení. Software pro rozpoznávání tváří od firmy Eyedea používá několik evropských protiteroristických týmů včetně policejních složek ČR.

  Jednatel a ředitel

  Eyedea Recognition

 • Martin Vejmelka

  Martin Vejmelka vystudoval obor Technická kybernetika na ČVUT a pracoval na Akademii věd ČR na výzkumu v oblasti komplexních systémů a analýzy časových řad. Během této doby strávil dva roky v USA na grantu NASA s cílem zlepšit předpovědi šíření lesních požárů. Po deseti letech v akademické sféře se rozhodl přejít do Avastu, kde téměř 3 roky pracoval ve výzkumu a později vedl bezpečnostní oddělení Threat Labs. Nyní vede tým specializující se na strojové učení a umělou inteligenci v CEAi.

  Šéf výzkumu

  CEAI

 • Ondřej Veselý

  Ondřej Veselý během studia informatiky v Brně pracoval pro IT firmy i neziskovky.

  V rámci doktorátu se věnoval analýze přirozeného jazyka a detekci plagiátů; akademickou sféru však prozatím opustil a v roce 2014 založil firmu.

  FlowerChecker na určování rostlin. O dva roky později začal pracovat pro Kiwi.com a občas hodnotí R&D projekty pro Evropskou komisi.

  Ve volných chvílích učí na Masarykově univerzitě, věnuje se Czechitas kurzům, nebo si hraje s novými technologiemi.

  Data Analyst and Developer

  Kiwi.com

 • Jan Vlnas

  Honza je absolvent oboru Studia nových médií na FF UK, vývojář ve společnosti Socialbakers a lektor kurzů Czechitas. Jeho profesní i akademické zájmy se točí kolem webu jako technologie i jako média.

 • Patrick Zandl

  Patrick Zandl v roce 1996 založil zpravodajský Mobil server, později rozjížděl internetovou televizi Stream.cz a šéfredaktoroval Lupu. Dnes je vedoucím projektu bezpečnostních routerů Turris v CZ.NIC. Zaměřuje se na mobilní komunikace a bezpečnost.

  Vedoucí projektu Turris

  CZ.NIC