Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

10:40 - 11:00

„Vyprávěj, nezapomenu nic!“ Aneb máme si chránit soukromí před roboty?

Umělá inteligence dokáže smysluplně užívat lidský jazyk. Mluví s námi, pozoruje nás, učí se od nás. Aby nám mohla sloužit, musí nás poznat. Dokáže nás identifikovat a ví, co máme rádi. Ale také může z řeči zjistit, jestli netrpíme poruchou osobnosti nebo s vysokou pravděpodobností odhadnout naše budoucí chování. Co ale všechno dělá s daty, která si o nás zaznamená? A jaký vliv bude mít tato technologie na společnost? Přednáška odpoví například na otázky, zda je pro nás komunikace s umělou inteligencí bezpečná, jaké pro nás může mít následky, nebo zda nás vůbec právo dostatečně chrání.
Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Vědecký pracovník

Ústav státu a práva AV ČR

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Alžběta Krausová se věnuje právnímu výzkumu otázek spojených s umělou inteligencí, brain-computer interfaces, robotikou a hybridní robotikou, která přímo propojuje informační technologie s organickým životem. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě, ochranu duševního vlastnictví a patentové právo na University of Haifa a v současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. Zároveň pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou webu www.biotechmerge.com.

11:05 - 11:25

Autonomní stroje na decentralizovaných sítích

Přednáška je reakcí na aktuální téma autonomních zbraní a jejich regulace. Jak souvisí decentralizace, kryptoměny a šifrování s regulací umělé inteligence? Decentralizované sítě mohou sloužit jako podhoubí pro inovace a platforma pro autonomní software i hardware. Navrhneme, jak je využít pro inteligentní autonomní stroje vůči nimž jsou regulace prakticky bezzubé a nelze je snadno vypnout.
Jan Hubík Jan Hubík

Supervisory Board Member

Paralelní Polis

Jan Hubík

Jan Hubík je technologický nadšenec a hacker. Má formální vzdělání v několika oborech od fyziky až po finance. Od roku 2013 se intenzivně zajímá o kryptoměny z mnoha hledisek – od těžby, investic, využití v obchodu, až po dopad na společnost. Živí se jako konzultant kryptotechnologií a datový vědec. Jako člen spolku Paralelní Polis dohlíží na ideologické směřování Institutu kryptoanarchie, produkuje několik programů, spravuje část financí a zbytek volného času věnuje šíření kryptoanarchie.

11:30 - 11:50

Rozšířená realita, virtuální asistenti a kam až nás může zavést manipulace se skutečností

Rozšířená realita jako výpočetní platforma, na které vznikne zcela nová třída umělointeligentních asistentů. Budou tyto asistenti kopií naší osobnosti? Kam až nás může zavést závislost na tomto typu umělých inteligencí? Rozšířená realita jako způsob manipulace se skutečností, nakolik bude možné ještě věřit vlastním smyslům a co bude vůbec skutečnost?

Jan Hovora Jan Hovora

CEO & Cofounder

Pocket Virtuality

Jan Hovora

Jan Hovora studoval na ČVUT v Praze, obor kybernetiky. Je spoluzakladatelem Bohemia Interactive, kde se zabýval vývojem a výzkumem v oblasti RT počítačové grafiky a simulace, především v oblasti motion capture, laserové3D scanování, lowpoly modelování a systémů pro generování vegetace. Je také spolumajitel a CEO Pocket Virtuality, startup zaměřující se na použití rozšířené a virtuální reality v průmyslu, vyvíjející platformu pro vzdálenou přítomnost.

11:55 - 12:15

Český konverzační bot Alquist

Jan Šedivý vede tým studentů z pražské ČVUT, kterému se s projektem Alquist podařilo probojovat až do finále prestižní soutěže společnosti Amazon The Alexa Prize. Alquist je konverzační bot, který dokáže s člověkem vést normální konverzaci třeba o aktuálním dění, sportu nebo politice. Jan Šedivý promluví o tom, co to vlastně konverzační bot je, a popíše jeho architekturu. Součástí přednášky bude i krátká ukázka chatbota Alquist a přehled trhu s inteligentními konverzačními roboty.

Jan Šedivý Jan Šedivý

Vedoucí fakulty

ČVUT CIIRC

Jan Šedivý

Jan Šedivý vyučuje a vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti Conversational AI a zpracování přirozeného jazyka na ČVUT CIIRC, Praha, Česká Republika. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist se dvakrát za sebou umístil druhý v Amazon Alexa Prize z více jak sto akademických týmů. V současnosti se skupina soustřeďuje na vývoj konverzačních aplikaci pro zdravotnictví. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací z oblasti rozpoznávání řeči a NLP.

12:20 - 12:40

Panelová diskuze

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Vědecký pracovník

Ústav státu a práva AV ČR

Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M.

Alžběta Krausová se věnuje právnímu výzkumu otázek spojených s umělou inteligencí, brain-computer interfaces, robotikou a hybridní robotikou, která přímo propojuje informační technologie s organickým životem. Vystudovala právo na Masarykově univerzitě, ochranu duševního vlastnictví a patentové právo na University of Haifa a v současné době je doktorandkou na Ústavu práva a technologií PrF MU. Zároveň pracuje jako vědecká pracovnice na Ústavu státu a práva AV ČR. Je autorkou webu www.biotechmerge.com.

Jan Hovora Jan Hovora

CEO & Cofounder

Pocket Virtuality

Jan Hovora

Jan Hovora studoval na ČVUT v Praze, obor kybernetiky. Je spoluzakladatelem Bohemia Interactive, kde se zabýval vývojem a výzkumem v oblasti RT počítačové grafiky a simulace, především v oblasti motion capture, laserové3D scanování, lowpoly modelování a systémů pro generování vegetace. Je také spolumajitel a CEO Pocket Virtuality, startup zaměřující se na použití rozšířené a virtuální reality v průmyslu, vyvíjející platformu pro vzdálenou přítomnost.

Jan Hubík Jan Hubík

Supervisory Board Member

Paralelní Polis

Jan Hubík

Jan Hubík je technologický nadšenec a hacker. Má formální vzdělání v několika oborech od fyziky až po finance. Od roku 2013 se intenzivně zajímá o kryptoměny z mnoha hledisek – od těžby, investic, využití v obchodu, až po dopad na společnost. Živí se jako konzultant kryptotechnologií a datový vědec. Jako člen spolku Paralelní Polis dohlíží na ideologické směřování Institutu kryptoanarchie, produkuje několik programů, spravuje část financí a zbytek volného času věnuje šíření kryptoanarchie.

Jan Šedivý Jan Šedivý

Vedoucí fakulty

ČVUT CIIRC

Jan Šedivý

Jan Šedivý vyučuje a vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti Conversational AI a zpracování přirozeného jazyka na ČVUT CIIRC, Praha, Česká Republika. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. Alquist se dvakrát za sebou umístil druhý v Amazon Alexa Prize z více jak sto akademických týmů. V současnosti se skupina soustřeďuje na vývoj konverzačních aplikaci pro zdravotnictví. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací z oblasti rozpoznávání řeči a NLP.

12:40 - 13:30

Oběd

13:30 - 13:50

Jak Big Data tvarují novou generaci umělé inteligence

I běžná laická veřejnost si v mediálním prostoru patrně povšimla, že s umělou inteligencí je dnes něco podstatného „jinak“, než tomu bylo kdykoli předtím. V přednášce se pokusím ukázat, co tuto bezprecedentní změnu „nové“ umělé inteligence způsobilo a jakou roli v tom hrají (nejen) Big Data. Nad příklady aktuálních projektů využívajících umělou inteligenci a strojové učení v O2 Czech Republic nastíním svou představu, jak by měla umělá inteligence být integrována do informačního ekosystému takovéto společnosti. Od této představy pak přejdu k budoucnosti dalšího rozvoje umělé inteligence v rukách dynamických startupových projektů.
Jan Romportl Jan Romportl

Freelance AI Consultant

Jan Romportl

Jan Romportl je zakladatel, a do půlky letošního roku také ředitel Dataclair.ai – Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic. Letos v létě se po 7 letech odpoutal od korporátního prostředí, začal působit jako freelance AI konzultant, a zároveň se pustil do zakládání vlastního startupového projektu, v němž by chtěl s AI řešit jeden z palčivých problémů současného online světa. Má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky. V současnosti je také členem Katedry filozofie téže univerzity, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen mezinárodní komunitě zabývající se bezpečností a hodnotami umělé inteligence.

13:55 - 14:15

Určování rostlin, prodávání letenek a etické regulace EU

Umělá inteligence letem světem z první ruky ve dvou příbězích, které ilustrující aktuální dopady strojového učení. FlowerChecker: Jak "nahrazujeme botaniky" umělou inteligencí. Kiwi.com: Jak nám strojové učení pomáhá kombinovat a prodávat letenky. Na závěr zmíním pár postřehů z práce pro Evropskou komisi, třeba na jaké etické mantinely naráží výzkumné a vývojové projekty financované z EU.
Ondřej Veselý Ondřej Veselý

Data Analyst and Developer

Kiwi.com

Ondřej Veselý

Ondřej Veselý během studia informatiky v Brně pracoval pro IT firmy i neziskovky.

V rámci doktorátu se věnoval analýze přirozeného jazyka a detekci plagiátů; akademickou sféru však prozatím opustil a v roce 2014 založil firmu.

FlowerChecker na určování rostlin. O dva roky později začal pracovat pro Kiwi.com a občas hodnotí R&D projekty pro Evropskou komisi.

Ve volných chvílích učí na Masarykově univerzitě, věnuje se Czechitas kurzům, nebo si hraje s novými technologiemi.

14:20 - 14:40

Technologická revoluce a konec vyšších profesí

Aspekt toho, že stroj díky množství dat dokáže nahradit člověka i tam, kde bychom to nečekali, protože to považujeme za unikátní. De facto z toho vychází téma Kolik je skutečně unikátně lidského”.

Jiří Kůs Jiří Kůs

Předseda výkonné rady

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Jiří Kůs

Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

14:45 - 15:05

Proč selhávájí korporátní BigData a AI projekty?

Enormní a často nerealistická očekávání, které vyvolala vlna zájmu o velká data a umělou inteligenci, v lecčems připomínají devadesátkovou .com bubble. Vidina umělé inteligence neomylně nacházející růže mezi trním totiž vede vedení firem k omylu, že potřebu pravidelné dodávky mléka nejlépe vyřeší budováním vlastního velkokapacitního kravínu s býky. Selhání přináší v lepším případě vystřízlivění, v horším případě trvalou skepsi. Přitom by si stačilo najít spolehlivého mlékaře.

Jan Janča Jan Janča

CEO

Gauss Algorithmic

Jan Janča

Jan se již drahně let věnuje projektům na rozhraní datové integrace, strojového učení a digitálního marketingu, a to ve společnosti Gauss Algorithmic, kterou pro nedostatek vhodných kádrů rovněž vede. Kromě toho vnáší chaos i do dalších společností sdružených v technologickém hubu MindForge, především do digitální agentury Cognito.cz a MBTRTB systému Colpirio.

15:05 - 15:25

Panelová diskuze

Jan Janča Jan Janča

CEO

Gauss Algorithmic

Jan Janča

Jan se již drahně let věnuje projektům na rozhraní datové integrace, strojového učení a digitálního marketingu, a to ve společnosti Gauss Algorithmic, kterou pro nedostatek vhodných kádrů rovněž vede. Kromě toho vnáší chaos i do dalších společností sdružených v technologickém hubu MindForge, především do digitální agentury Cognito.cz a MBTRTB systému Colpirio.

Jiří Kůs Jiří Kůs

Předseda výkonné rady

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR

Jiří Kůs

Jiří Kůs je český podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. Je technik s humanitním přesahem. Vystudoval průmyslovou energetiku a později i sociologii a psychologii. Dvacet let se věnoval oboru průmyslové automatizace, zahraničnímu obchodu a marketingu. Je spoluzakladatelem firmy nanoSPACE, která využívá nanovlákno v antialergických lůžkovinách. Je duchovním otcem projektu Česko je nano a předsedou Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž založení inicializoval. Jeho snem je Česká republika vnímaná světem jako technologická perla EU. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

Jan Romportl Jan Romportl

Freelance AI Consultant

Jan Romportl

Jan Romportl je zakladatel, a do půlky letošního roku také ředitel Dataclair.ai – Centra umělé inteligence v PPF a O2 Czech Republic. Letos v létě se po 7 letech odpoutal od korporátního prostředí, začal působit jako freelance AI konzultant, a zároveň se pustil do zakládání vlastního startupového projektu, v němž by chtěl s AI řešit jeden z palčivých problémů současného online světa. Má Ph.D. z umělé inteligence a vystudoval také filozofii. Než v roce 2015 nastoupil do O2, měl 12 let zkušeností v univerzitním výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence, interakce člověka a stroje, řečových technologií a filozofie. Byl vedoucím oddělení Interakce člověka a stroje ve Výzkumném centru nových technologií na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň výzkumníkem na Katedře kybernetiky. V současnosti je také členem Katedry filozofie téže univerzity, spolupracuje s Centrem teoretických studií Univerzity Karlovy a s českým Spolkem pro efektivní altruismus. Organizuje Prague AI Safety Meetup a snaží se být nápomocen mezinárodní komunitě zabývající se bezpečností a hodnotami umělé inteligence.

Ondřej Veselý Ondřej Veselý

Data Analyst and Developer

Kiwi.com

Ondřej Veselý

Ondřej Veselý během studia informatiky v Brně pracoval pro IT firmy i neziskovky.

V rámci doktorátu se věnoval analýze přirozeného jazyka a detekci plagiátů; akademickou sféru však prozatím opustil a v roce 2014 založil firmu.

FlowerChecker na určování rostlin. O dva roky později začal pracovat pro Kiwi.com a občas hodnotí R&D projekty pro Evropskou komisi.

Ve volných chvílích učí na Masarykově univerzitě, věnuje se Czechitas kurzům, nebo si hraje s novými technologiemi.