Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

 • Lukáš Abazid


  Lukáš Abazid nastoupil do společnosti UPC v roce 2004. Hlavní náplní jeho práce je rozvoj nových služeb a příležitostí, řízení interních a externích projektů. Před spoluprací s UPC působil na telekomunikačním trhu zejména v oblasti pevných sítí a spolupracoval na zahraničních projektech v implementaci optických sítí

  Project Management Officer

  UPC Česká republika, s.r.o.

 • Pavel Cyrani

   Pavel Cyrani vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Mezinárodní obchod, a titul M.B.A. v oboru finance získal ve Spojených státech amerických na Kellogg School of Management. Od roku 2006 pracuje ve společnosti ČEZ, a.s., nejprve na pozici controllingového ředitele a od 1.1.2010 na pozici ředitele pro asset management.  Před nástupem do ČEZ, a.s., působil 7 let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky.Pavel Cyrani aktivně přednáší na konferencích věnovaných finančnímu řízení a řízení výkonnosti. Dále vyučuje na Vysoké škole ekonomické, katedře Ekonomik životního prostředí.

  Ředitel Asset management

  ČEZ

 • Marek Čáp

  Působí jako jednatel společnosti solit project, s.r.o. pro Českou a Slovenskou republiku. Má šestiletou praxi v oboru project management, krizové řízení a reprocesing společností. Předcházející šestiletá pracovní zkušenost je z vydavatelství periodického i neperiodického tisku.

 • Ján Dolejš

  Ing. Ján Dolejš je managing partnerem  a předsedou představenstva společnosti PP Partners Prague, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů a public relations. Ján se zabývá zejména oblastí přímého vyhledávání, zaměřuje se na vyhledávání kandidátů do manažerských a seniorských pozic a na hledání interim manažerů. V minulosti pracoval v mezinárodních (nad 2000 zaměstnanců) i lokálních společnostech. Má 15-ti letou manažerskou praxi v oblasti IT a Telekomunikací, kde prošel různými řídícími pozicemi zejména v řízení projektů, v prodeji a marketingu. Rovněž řídil menší akciovou společnost (50 zaměstnanců). Vystudoval Vysokou školu technickou v Bratislavě. Je certifikovaným projektovým manažerem (PMI Certifikace). Mluví česky, slovensky a anglicky.

  Managing partner

  EXPEO Prague

 • Petr Knap

  Petr je partnerem Ernst & Young v ČR a působí zejména ve veřejném sektoru, průmyslu  a v telekomunika­cích.  Řídil projekty zaměřené na projektové řízení, organizační změny   a zlepšení procesů např. ve společnostech AstraZeneca, ČRa, Český Telecom, Enel, Plzeňský Prazdroj, ŠKODA AUTO, T-Mobile, Unilever nebo Vláda ČR. V roce 2006 získal titul MBA na Warwick Business School (UK), v roce 1996 titul inženýra na VŠE Praha. Je autorem mnoha článků o podnikovém i projektovém řízení, které byly publikovány v odborném tisku (Euro, Ekonom, Finanční a Moderní řízení), aktivně přednáší, zejména oblast projektového řízení. Petr je držitelem certifikátu Project Management Professional, členem Project Management Institute a spoluzakládá Českou komoru PMI.

  Partner

  Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu

 • Tomáš Meloun

 • Jiří Petržilka

  Jiří začal svojí profesní dráhu v oblasti financí, když pomáhal vytvořit finanční controlling v eBance a.s. (dnes součást Reiffeisen Bank). Finanční controlling a reporting řídil v letech 1999 – 2004. Během této doby se podílel či osobně vedl projekty zejména v oblasti rozvoje finančního řízení banky. Poté pracuje pro Komerční banku, kde se podílel na založení odboru Organizace a řízení projektů. Od roku 2006 působí na pozici vedoucí řízení projektového portfolia, do jehož zodpovědnosti patří: prioritizace projektů; kapacitní plánování projektových zdrojů; projektový controlling a projektová metodika.

  Head of Project Portfolio Management

  Komerční banka

 • Petr Šesták

  Ing. Petr Šesták, PMP, vystudoval mikroelektroniku na Elektrotechnické fakultě ZČU. Pracoval v nemocnici, ve společnostech 3M a Imation jako technický specialista, ve spol. APP (nyní Ness) vedl projekty systémové integrace a věnoval se vývoji SW a metodik projektového řízení.  Od roku 2000 pracuje ve společnosti HEWLETT-PACKARD, nyní jako Senior Program Manager se specializací na vedení projektů a konzultace v oblasti architektury a integrace informačních systémů a zavádění projektového řízení. Na referenčním listu má úspěšně realizované rozsáhlé projekty pro státní správu a globální projekty pro nadnárodní společnosti. Věnuje se přednáškovým a školícím aktivitám. Je členem Project Management Institute, USA a předsedou výboru České komory PMI.

  Senior Project / Program Manager

  HEWLETT-PACKARD s.r.o.