Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

Program

  8.30–9.00 Registrace účastníků, snídaně

  9.00–9.15 Přivítání účastníků konference
 
                      Petr Koubský (programový ředitel, TUESDAY Business Network)
                       P­etr Knap (partner, Ernst & Young)
                       Marek Čáp (jednatel, solit project)


Na programu tohoto bloku se podílí: Petr Knap, Petr Šesták, Martina Matoušková, Jiří Petržilka

 9.15–11.00 I. Blok: Controlling a sledování projektů

Úvod Project Managment Day zaměříme na controlling a sledování projektů. Od základních otázek proč a co měřit ve šech fázích projektu se naší řečníci podělí o dobré i špatné zkušenosti se sledováním a hodnocením projektů.

  9.15–9.20 Úvod bloku
                 
Petr Knap (partner, Ernst & Young)

  9.20–9.40 Proč a co měřit/Iniciace projektu – Řízení hodnoty projektů v KB
                 Jiří Petržilka ( Head of Project Portfolio Management, Komerční banka)

  9.40–10.00 Zavedení projektového controllingu, hlavní zkušenosti a přínosy
                   
Pavel Cyrani ( ředitel Asset management, ČEZ)

10.00–10.20 Praktický kontrolling při realizaci projektů ve stavebnictví – včasnost
                   a přesnost informací rozhoduje v době krize a recese
                       
GyulaLukács (managing director, Project Controlling Expert)

10.20–11.00 Panelová diskuse: Zkušenosti z projektového controllingu
                   Lukáš Abazid (Projec Management Officer, UPC)                   
                   Pavel Cyrani (ředite Asset management, ČEZ)
                   Gyula Lukács (managing director, Project Controlling Expert)
                   Jiří Petržilka (Head of Project Portfolio Management, Komerční banka)
                   Petr Šesták (Senior Project/ Program Manager, HP)

11.00–11.20 Coffee Break & lehké občerstvení

Na programu tohoto bloku se podílí: Tomáš Meloun, Ivana Krošová, Oto Hausmann

11.20–13.00 II. Blok: Krizový projektový management

Druhou část konference budeme věnovat krizovému projektovému managementu. Budeme mluvit o tom co je krize a jak ji poznat, ale také jak ji přiznat a jak úspěšně provést projekt krizí.

11.20–11.25 Úvod bloku                       
                 
Tomáš Meloun (partner, solit project)

11.25–11.45 Co to je krize projektu aneb jak vytáhnout projekt z bryndy
                  
Petr Maňas(zakladatel, Klanečná)

11.45–12.05 Projekt v krizi – konkrétní příklady projektů v krizi                                          Viktor Seige ( Senior Project Manager, Raiffeisenbank)

12.05–12.25 Lessons Learned – od interim managera
                   Ján Dolejš (managing partner, PP Partners)

12.25–13.00 Panelová diskuse: Projekt je v krizi. To neznáte?
                   Ján Dolejš (PP Partners)
                    Petr Maňas (Klanečná)
                    Viktor Seige (Raiffeisenban­k)                  

13.00–13.20 Coffee Break & občerstvení

13.20–14.15 III.blok: Vyhlášení výsledků soutěže Best Project Management 2010

Třetí část bude patřit finalistům soutěže Best Project Management 2010 a vyhlášení výsledků. Mimo jiné uvidíte představení projektů a hodnocení poroty. 

13.20–13.30 Průběh soutěže a hodnocení porotou

13.30–14.00 Prezentace finálových projektů
                  
Petr Janiš (projektový manager)
                   Jan Beneš (projektový manager, EuroPM)
                   Pavel Dvořák (Senior Project Manager, Cleverlance Enterprise Solutions)
                   a Krzysztof Gawlik (Senior Projec Manager, Vodafone Czech Republic)
                   Jiří Venclík (projektový manažer, Clevelance Enterprise Solution)

14.00–14.15 Vyhlášení vítězů Best Project Management 2010

14.15–15.30 Oběd & Networking

15.30  Konec konference