Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Jan Mazal Jan Mazal

Moderátor

Jan Mazal

Začínal ve výzkumné agentuře Mediaresearch (dnes Nielsen Admosphere) v oddělení PR & MarCom. Pak ale "přeběhl" do médií – nejstaršího ICT vydavatelství IDG (dnes Internet Info DG) – kde se postupně stal šéfredaktorem magazínu ChannelWorld a začal moderovat kulaté stoly, webcasty a odborné konference. Po osmi letech se vrátil do vod marketingové komunikace, dva roky působil jako CCO ve společnosti VPGC, která je ICT distributorem síťových a kyberbezpečnostních řešení, poté jako marketing manager software housu Sense4code a nyní jako senior product marketing manager ve společnosti Safetica, která vyvíjí řešení chránící před únikem citlivých dat a vnitřními hrozbami. Nárazově moderuje a přednáší na ICT konferencích.

9:10 - 9:40

Workplace transformation v kontextu posledních i příštích dní

Pracovní prostředí se v období COVIDu rychle proměnilo. Přímo před našima očima se uskutečnily změny, které jsme sice plánovali, ale nikdo si nedokázal představit, že se stanou ze dne na den. Co z toho vyplývá pro období následujících týdnů a měsíců a jaké jsou představy a očekávání lidí a firem? Technologie hrají v této změně významnou roli. Nejenom Home Office je totiž způsob práce, který pro nás bude častější volbou (či povinností). Návrat do kanceláří už postupně probíhá a jejich proměna bude určována právě změnami fungování pracovních týmů. Nedílnou součástí této změny bude i spolupráce napříč pracovním prostředím a právě týmy, která v řadě případů dozná výrazných změn. To jsou oblasti, kde zhodnotíme zkušenosti z týdnů minulých. Ty nám zároveň umožní připravit se na případné opakování podobné krize. Pojďte se s námi podívat, jak můžete změnit způsob své práce k lepšímu.

Ivan Sýkora Ivan Sýkora

Sales Specialist

Cisco Systems

Ivan Sýkora

Ve společnosti Cisco Systems pracuje na pozici produktového specialisty pro oblast Collaboration. Podporu partnerům i zákazníkům zajišťuje v Čechách a na Slovensku. Zabývá se také aktuální problematikou Workplace Transformation, která je jednou ze strategických oblastí Cisco a spadají pod ni jak konferenční služby, tak i vybavení moderních konferenčních místností pod hlavičkou Cisco Webex. 

Po studiích na Elektrotechnické fakultě ČVUT prošel několik technických pozic a podílel se na realizaci projektů ve firemní sféře i ve veřejném sektoru. Technické znalosti, doplněné o pracovní zkušenosti z globálních společností mu umožňují účastnit se transformačních projektů v oblasti týmové spolupráce a s tím spojených technologických inovací.

9:40 - 10:10

SASE, Secure Access Service Edge

Nikdo nepochybuje jak je důležité mít opravdu bezpečné řešení vzdáleného přístupu. A platí to dvojnásob v době, jako je ta dnešní. V době, kdy je klíčové, aby měli zaměstnanci přístup k firemním datům, ať už se připojují odkudkoliv. Odpovědí je SASE, Secure Access Service Edge. Cloudové řešení, které lze nasadit během několika hodin. Poskytuje konzistentní bezpečnostní služby a přístup ke všem aplikacím (včetně veřejného cloudu, privátního cloudu a softwaru jako služby).

Tomáš Horák Tomáš Horák

Regional Sales Manager, Czech & Slovakia

Palo Alto Networks

Tomáš Horák

Ve společnosti Palo Alto Networks působí na pozici regionálního obchodního manažera pro Českou a Slovenskou republiku. V předchozích dvaceti letech působil převážně na technických pozicích v několika mezinárodních společnostech v oblasti ICT - od systémového inženýra přes síťového architekta až po školitele. V posledních letech se také zabývá transformačními projekty a digitalizací z pohledu kybernetické bezpečnosti pro subjekty napříč řadou odvětví.

10:10 - 10:40

Mobilní zařízení jako efektivní pracovní nástroj

Mobilní zařízení jako plnohodnotný, efektivní a bezpečný pracovní nástroj.
Mobilní telefon, tablet či jiné mobilní zařízení je výkonný pracovní nástrojem moderní digitální kanceláře a nezbytnou součástí výbavy zaměstnanců ve všech odvětvích. Než se z něj však stane efektivní a bezpečný pracovní nástroj, je třeba jej přizpůsobit potřebám firmy a integrovat jej do firemního IT prostředí. Konfigurace mobilních zařízení pro firmu o desítkách až stovkách zaměstnanců je však za použití interních IT zdrojů těžko řešitelný problém. Proto nastupuje řešení Enterprise Mobility a to od předních hráčů na trhu, jako je VMware či Samsung aj. Výběrem a implementací nejvhodnějšího řešení firma získá přehled nad všemi mobilními zařízeními, eliminuje únik citlivých firemních dat a všechna zařízení snadno spravuje z jedné administrátorské konzole.

Ondřej Kubeček Ondřej Kubeček

Sales Director

System4u

Ondřej Kubeček

Ondřej Kubeček je obchodním ředitelem společnosti System4u a.s., která firmám poskytuje IT služby spojené s celým životním cyklem mobilních zařízení, tedy od konzultace při výběru přes vzdálené nastavení, podporu až po recyklaci či ekologickou likvidaci. Ondřej vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a poté pracoval na obchodní pozici u společnosti BlackBerry v rámci CEE regionu. Jeho ambicí je být jedničkou na trhu v oblasti Unified Endpoint Management.

10:40 - 10:50

Přestávka

10:50 - 11:20

Citrix Workspace – standardizace přístupu k firemním aplikacím a datům

Práce z domova, z libovolného místa, udržení produktivity a posílení postavení zaměstnanců, jsou jedny z nejdůležitějších faktorů pro dosažení očekávaných výsledků firem, ač jsou ovlivňovány různými externími faktory. Citrix přichází s universální platformou dávající zaměstnanci svobodu ve výběru koncového zařízení a místa, ze kterého pracuje. Pro IT pak zajišťuje potřebnou bezpečnost a kontrolu nad vším, co se v systému děje. Platformizace této části IT umožňuje firmám velmi flexibilně měnit model práce svých zaměstnanců s minimálními zásahy v IT.

Vladimír Střálka Vladimír Střálka

Market Development Manager CZ/SK/HU

Citrix Systems Czech Republic

Vladimír Střálka

Vladimír Střálka působí přes 20 let na vedoucích obchodních pozicích v regionálním zastoupení předních světových technologických firem: Adobe Systems, VMware ad. Pro společnost Citrix pracuje Vladimír od roku 2018 na pozici Development Manager pro Českou a Slovenskou republiku a Maďarsko. Zaměřuje se především na pomoc zákazníkům s inovacemi a obchodním růstem prostřednictvím technologií. Je odborníkem na prostředí firemních aplikací a řešení jednotného a bezpečného přístupu k nim. Vladimír Střálka vystudoval obor matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě v Olomouci.

11:20 - 11:50

Účinné možnosti zabezpečení služeb využívaných při práci na dálku

Nejčastější i aktuální hrozby při práci na dálku. Praktické možnosti pro zvýšení bezpečnosti a zabezpečení cloudových služeb.

Filip Marvan Filip Marvan

Sales Engeneer

Trend Micro

Filip Marvan

Filip Marvan pracuje v IT security čtvrtým rokem, má zkušenosti s penetračním testováním, implementací bezpečnostních technologií a školením etického hackingu. Dříve pracoval jako síťový a serverový administrátor a má tak zkušenosti nejen z oblasti kybernetické bezpečnosti, ale také v oblasti správy firemní a cloudové infrastruktury.

11:50 - 12:20

Zabezpečit citlivá data v cloudu nemusí být náročné ani drahé

Práce z domova oprášila téma často diskutované. Můžeme mít citlivá data v cloudu? Je to bezpečné? Jak IT služby zabezpečíme? Jak řídit přístup k IT službám? Lze vše plnohodnotně monitorovat? Tyto a navazující otázky zodpovím v přednášce společnosti Thales. Představíme si jednoduchý návrh řešení, který se v principu opírá o bezpečnostní základy – důvěrnost, integritu a dostupnost. Ukážeme si některá z technologických řešení. Pevně věřím, že také rozptýlím obavy těm, kteří se obávají bezpečnosti práce na dálku.

Petr Kunstát Petr Kunstát

Presales Consultant

Thales Group

Petr Kunstát

Petr Kunstát pracuje ve společnosti Thales jako Security Consulant se zaměřením na řešení datové bezpečnosti (Data Security) a Identity and Access Management. Petr má také pracovní zkušenosti z oblasti automatizačních řešení IT Application Security, IT Operation Security a Quality Assurance z dob, kdy pracoval jako SW Presales ve společnosti HP. Zkušenosti má také s IT Management z nadnárodních společností, kde zastával roli Manažera IT týmu zaměřujícího se na integrace a E2E testování IT řešení.

12:20 - 12:30

Přestávka

12:30 - 13:00

Hybridní leadership: Rizika a příležitosti

Na začátku března 2020 pracovala podle statistik Eurostatu pravidelně z domova pouze 4% Čechů a Češek. Koronakrize nás ale uvrhla do druhého extrému – kdo mohl pracovat z domova, ten se v době karantény stáhl do režimu home office, s nímž se v mnoha případech seznamoval poprvé, a to hned „ve válečných podmínkách.“ Proto se spousta lidí – a hlavně manažerů – těšilo na návrat do normálu, až karanténa skončí. Jenže žádný „normál se nekoná“ a většina lidí chce pokračovat i nadále v pravidelném režimu práce z domova. Jaká jsou rizika vedení takzvaných hybridních týmů tvořených z lidí pracující jak z kanceláří, tak z domova a proč bychom se měli bát tvorby dvou „tříd“ zaměstnanců? Co mohou manažeři udělat, aby se zbavili předsudků, a neomezovali tak produktivitu svých lidí, ať už pracují odkudkoliv? A kde leží mimořádné příležitosti pro úspory času a peněz a pro optimalizaci procesů práce v novém normálu? O tom všem bude přednáška Cristiny Muntean: Hybridní leadership: Rizika a příležitosti.

Cristina Violeta Muntean Cristina Violeta Muntean

Founder. CEO

Media Education CEE

Cristina Violeta Muntean

Cristina Muntean je odbornice na rozvoj strategických komunikačních dovedností, emoční a systemické inteligence lídrů. Bývalá ekonomická novinářka pocházející z Rumunska opustila mediální svět v roce 2010 a založila v Praze komunikační a vzdělávací agenturu Media Education CEE. Za posledních 11 let školila desítky tisíc vedoucích týmů a firem z 35 zemí světa. Na dálku pracuje od roku 2012, remote leadership školí od roku 2017. V roce 2019 organizovala první zcela digitální konferenci v České republice – The Personal Branding Summit 2019. Mezi její klienty patří společnosti jako Asahi Europe, Banca Comerciala Romana, Česká spořitelna, ČSOB, DM Romania, HomeCredit International, IKEA of Sweden a Unilever. Cristina mluví plynně česky, anglicky, francouzsky a také rumunsky, což je její rodný jazyk.

13:00 - 13:30

Práce na dálku a právo

Brání právní předpisy efektivní práci na dálku? Můžeme uzavírat jednoduše smlouvy prostřednictvím elektronických systémů? A co monitorování zaměstnanců, jestli se věnují pracovní činnosti? Smyslem přednášky je podat stručný a praktický přehled i těm, kteří právním termínům nerozumí.

Zdeněk Kučera Zdeněk Kučera

Vedoucí praxe IT práva a soudních sporů

Kinstellar

Zdeněk Kučera

Zdeněk Kučera je vedoucím praxe IT práva a sporů v mezinárodní advokátní kanceláři Kinstellar v Praze. Ve své praxi se zaměřuje zejména na otázky elektronické kontraktace, sjednávání technologických smluv, zastupování klientů v IT sporech, odpovědnosti na internetu, ochrany osobních údajů a právní úpravy on-line marketingu. Věnuje se též veřejným zakázkám, zejména v oblasti technologií. Podílel se rovněž na právním posuzování zavádění IT produktů na trh, akvizicích IT společností a strukturování on-line projektů. Zdeněk je garantem výuky právních předmětů na Fakultě informačních technologií ČVUT a IT právo přednáší rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zdeněk je jedním z inovativních právníků ČR pro rok 2016, je doporučován jako IT právník Chambers Europe a Legal500 a v roce 2017 se stal právníkem roku v oblasti práva ICT.

13:30

Předpokládaný konec konference