Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Finanční gramotnost v praxi

Téma
Finanční gramotnost v praxi

V současné moderní společnosti se na každém kroku setkáváme s reklamami a nabídkami, které nás přesvědčují o tom, že právě toto zboží musíme TEĎ mít a právě tuto služba lze pouze TEĎ zakoupit výhodně. Když nemáme peníze, pomůže nám výhodná půjčka bez ručitele, bez úroků, bez poplatků. Můžeme si půjčit na dovolenou, na dárky, na jídlo, na cokoli. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání jednotlivých produktů je stále relativně nízká, ačkoli finanční rizika se stala jedním z hlavních témat dnešního světa. Řada rodin, především nízkopříjmových, není schopna splácet dluhy a hrozí jim, že se dostanou do dluhové spirály. Cílem konference Finanční gramotnost v praxi bylo poukázat na stále nedostatečné vzdělání v běžných každodenních situacích občana-spotřebitele. Nabídnout praktické příklady, ukázky, řešení běžných životních situací a nastínit východisko. Odborné veřejnosti pak nabídnout současný vývoj v úvěrových podvodech, které páchají jak sofistikované kriminální skupiny, tak i zadlužení občané (vytloukání klínu klínem, záměrné sjednání úvěrů s cílem jít do oddlužení apod.).

Konference byla určena nejen pro odbornou veřejnost, která se pohybuje ve finančním prostředí:

  • Specialisté bankovních domů a finančních institucí
  • Pracovníci občanských poraden
  • Pedagogové
  • Finanční poradci
  • Veřejnost
Partneři akce

Partneři akce

Více o partnerech akce