Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 – 9:10
Zahájení konference

Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru mesec.cz

Blok 1: Teorie financí

9:10 – 9:40
Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Jak funguje systém ochrany spotřebitele v ČR ? Ochrana spotřebitele, distribuce a prodej produktů ? Proč se stále zvyšují tlaky na ochranu spotřebitele? Můžeme se časem dočkat podobné ochrany jako v USA? Možnosti obrany (finanční arbitr, mediace apod.)
František Klufa, Finanční arbitr ČR

9:40 – 10:00
Podpora finanční gramotnosti prostřednictvím Metodického portálu

Výuka finanční gramotnosti může být u mnoha pedagogů spojována s obavami. Vždyť málokterý učitel se mohl s finančním vzděláváním setkat během své pregraduální přípravy. Jak rozvíjet finanční gramotnost ve školní praxi? Inspiraci a zkušenosti nabízí prostřednictvím několika svých modulů Metodický portál.
Alena Hesová, Metodický portál www.rvp.cz

10:00 – 10:20
Právní základ exekučního řízení

Jaké možnosti nabízí právní řád České republiky, předpoklady exekučního řízení, exekuční titul, účastníci, nařízení, provedení exekuce, procesní návrhy z pohledu věřitele i dlužníka. Chystané změny v exekučním řádu.
Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov

10:20 – 10:30
Vzdělávání finanční gramotnosti (FG) pro české občany každého věku

Jak nejlépe vzdělávat děti ve FG? Jak nejlépe vzdělávat mládež a dospělé ve FG? Má finančně gramotný občan šanci pochopit reformy? Je FG a její znalost občany, výhodná i pro stát? Měl by stát zajistit vzdělání FG pro všechny občany např. z ESF?
Ivan Noveský, COFET, a.s.

10:30 – 10:50 COFFEE BREAK

10:50 – 11:15
Orientace v cenách

Z čeho se skládá cena, co tvoří cenu, jak se stanovuje inflace a jaký má vliv na ceny a úspory?
Václav Lorenc, CapacityPro, autor blogu PRICING IDIOT

11:15 – 11:35
Jak správně spravovat své finance

Co má vliv na výdaje, jak si vytvářet rezervy, jak správně hospodařit v domácnosti? Jaké ekonomické priority má člověk od svého studia po důchod (pyramida potřeb) a jak neskončit chudý a bez peněz?
Lenka Černá, life-clinic.cz

11:35 – 12:00
V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Výsledky měření finanční gramotnosti – jaké jsou hlavní nedostatky a problémy? Drží občané krok s legislativou, která např. stanovuje povinnost uvádět RPSN? Jaký je současný stav finančního vzdělávání ve školách?
Dušan Hradil, Ministerstvo financí ČR

12:00 – 12:50 OBĚD

Blok 2: Peníze v praxi – konkrétní typy použití finančních produktů v praxi a pomoc v nouzi

12:50 – 13:10
Když peníze přebývají a když peníze chybějí

Způsoby využití volných finančních prostředků, typy depozitních produktů a jejich rozdíly, typy investičních produktů a jejich rozdíly. Kdy je vhodné nebo nutné využít úvěrové produkty, typy úvěrových produktů a jejich rozdíly, formy zajištění a splácení.
Petr Šafránek, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

13:10 – 13:30
Občanské poradny

Smysl občanských poraden, typy problémů, které řeší, trocha statistiky (typy klientů, množství, přehled oblastí), kdo je sponzoruje, z čeho se financují, kdo v nich působí apod.
Kateřina Plháková, Asociace občanských poraden

13:30 – 13:50
Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Co je úroková sazba, co je RPSN, způsob stanovení úrokových sazeb s ohledem na bonitu a rizika
Pavel Voříšek, Česká spořitelna

13:50 – 14:10
Když nemám na splátky

Jak se spravedlivě postavit k situaci, kdy dlužím, existence pojištění proti nesplácení, důvody nesplácení (nezaměstnanost, nemoc, přírodní katastrofy, předlužení apod.), komunikace s věřiteli, návrhy řešení, příklady.
David Šmejkal, Poradna při finanční tísni

14:10 – 14:30
Předlužení a oddlužení

Kdy dochází k předlužení a jeho příčiny, důsledky a jejich řešení. Co je insolvenční řízení, konkurz, oddlužení, návrh podání a příklad.
Alena Doubková, Poradna při finanční tísni

14:30 – 14:50 COFFEE BREAK

14:50 – 15:10
Vymáhací agentury

Jejich smysl, formy a druhy vymáhání pohledávek, úspěšnost, pohled ze strany dlužníka i věřitele
Marie Švagrová, Česká spořitelna

15:10 – 15:40
Praxe v exekuci

Jak exekuce probíhá v praxi – průběh řízení, jednotlivé způsoby provedení – příklady. Procesní a jiné reakce subjektů, realizační fáze řízení, dražba. Další činnost exekutora. Způsoby ukončení, statistiky. Mýty o exekucích, medializace.
René Mohyla, Exekutorský úřad Přerov