Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Přednášející

Lenka Černá

Lenka Černá je ředitelkou privátní kliniky osobního růstu LIFE CLINIC Prague, kde zároveň působí jako kouč a konzultant. Specializuje se na koučink v oblasti nízkého sebevědomí, životní nerovnováhy a partnerských vztahů. Věnuje se také individuálnímu koučinku managementu, finanční inteligenci pro každého. Je propagátorem emočního programování, které má dle ní zásadní vliv na oblast vztahů, práce, zdraví i financí. Je šéfredaktorkou měsíčníku osobního růstu, pravidelně vystupuje v České televizi v rámci pořadu Sama Doma a úzce spolupracuje s časopisem DIETA v rámci celoročních soutěží a projektů. V současné době vydává své druhé motivační CD a dokončuje knihu.

Alena Doubková

Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. V letech 1994 – 2008 se pohybovala v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Od roku 2008 působí jako právník poradenského centra Poradny při finanční tísni o.p.s. se zaměřením na dluhové poradenství včetně insolvenčního řízení.

Alena Hesová


Alena Hesová pracovala jako pedagožka na gymnáziu, kde vyučovala Český jazyka a literaturu a Základy společenských věd. Zároveň byla i koordinátorkou tvorby školního vzdělávacího programu. Od roku 2008 je zaměstnána ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde se věnuje didaktice Výchovy k občanství, specializuje se na finanční gramotnost. Jejím úkolem je podporovat učitele při realizaci finančního vzdělávání ve školách. V současnosti také působí v projektu Kurikulum G, kde se věnuje přípravě virtuálních hospitací z gymnázií.

Dušan Hradil

Dušan Hradil je absolventem Vysoké školy ekonomické, oboru finance, část studia strávil na ekonomické fakultě Friedrich Alexander UniversitätEr­langen/Nürnber­g. Finančním trhům se aktivně věnuje od roku 2001,specializuje se především na bankovnictví, původně v redakci internetového­serveru o osobních financích a následně v jedné z předních bank na českémtrhu. V říjnu 2005 posílil tým sekce Finanční trh na Ministerstvu financí,kde v současnosti vede oddělení analýz finančního trhu. Řadu let se podílelna přípravě a realizaci koncepce ochrany spotřebitele v oblasti financí adistribuce na finančním trhu. Je předsedou národní pracovní skupiny profinanční vzdělávání, na mezinárodní úrovni se finanční gramotností zabývájako člen expertní skupiny při Evropské komisi, OECD a projektu PISA.

Lukáš Jícha


Vystudoval obor právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2006 absolvoval v rámci programu Sokrates-Erasmus jednosemestrální výměnný pobyt na právnické fakultě na Univerzitě v Lipsku. Od roku 2008 pracuje jako exekutorský koncipient na Exekutorském úřadě v Přerově u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány. O exekuční činnosti přednáší na školách a odborných seminářích.

Václav Lorenc

Václav je Managing partnerem v konzultantské společnosti Pricewise, která od roku 2010 pomáhá chytrým firmám zvyšovat výnosy a zákaznickou spokojenost pomocí zjednodušování marketingu - produktů, ceny, prodejních procesů a komunikace. Za sebou má 15 let zkušeností práce ve finančních korporací a consultingu. Jako hlavní kritérium úspěchu firmy uznává pouze ZÁKAZNICKOU SPOKOJENOST, Na svém blogu pod přezdívkou Pricing idiot, mixuje marketing, obrázky a pravopisné chyby. Kolegové a přátelé ho popisují jako usměvavého, vždy nespokojeného pána, který vnáší do řešení problémů STRUKTURU, INOVACI a svými OBRÁZKY zjednodušuje komunikaci. V současné době prožívá intenzivní krizi středního věku a přemýšlí jak změnit svět…

René Mohyla

V roce 2002 ukončil studium oboru právo na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2004 pracuje jako exekutorský koncipient a následně exekutorský kandidát na Exekutorském úřadě v Přerově u soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány, nyní v pozici zástupce soudního exekutora. O exekuční činnosti přednáší na odborných seminářích a vzdělávacích akcích, od roku 2009 je členem Vzdělávací komise Exekutorské komory ČR. Je ženatý, má 2 dcery.

Patrik Nacher


Absolvent vysoké školy Bankovní institut, obor bankovní manažer (2006). V letech 1996 až 2004 pracoval v různých tiskových a mediálních pozicích ODS a pak Unie svobody. V tomto období se také podílel na volebních kampaních do PS, Senátu a do krajských zastupitelstev. Mezi roky 2002 a 2004 byl poradcem místopředsedy vlády Petra Mareše. V letech 2004 až 2006 pak mediálním poradcem ministra obrany Karla Kühnla. Od roku 2005 se angažuje pro Národní radu osob se zdravotním postižením, aktuálně je mediálním poradcem této organizace. Je majitelem společnosti Digitaiment, která se zabývá mediálním a PR poradenstvím a provozuje několik internetových stránek, z nichž nejznámější se zabývá bankovními poplatky – www.bankovnipoplatky.com a obecně poplatky v ČR – www.mojepoplatky.cz. Je spolumajitelem prvního kamenného obchodu pro levoruké ve střední Evropě. Patrik Nacher je ženatý.

Ivan Noveský


Vystudoval Právnickou fakultu, obor právo na Univerzitě Komenského v Brně a fakultu stavební na ČVUT v Praze. Než začal v roce 2007 působit ve společnosti COFET, čerpal své zkušenosti na MPSV ČR – odbor financování a správy majetku, v Národním památkovém ústavu, na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových a v neposlední řadě i na Ministerstvu dopravy a spojů ČR.

Kateřina Plháková


Kateřina Plháková vystudovala obor sociální práce a sociální politika na Západočeské univerzitě v Plzni. V občanském sdružení Asociace občanských poraden působí na pozici zástupkyně ředitele. Mimo jiné je realizátorkou projektů zaměřených na dluhovou problematiku. V rámci realizovaných projektů je občanskými poradnami sdruženými v AOP poskytováno bezplatné odborné sociální poradenství zejména sociálně znevýhodněným skupinám obyvatel.

Petr Šafránek


Finanční konzultant, předseda Legislativně právní komise a člen představenstva AFIZ

David Šmejkal

Vzděláním inženýr oboru ekonomika a řízení, magistr veřejné správy, pracovní zkušenosti Asociace textilního průmyslu, Tesco, Český Telecom, Dial Telecom, Sdružení obrany spotřebitelů SOS (předseda), Poradna při finanční tísni – od roku 2008 ředitel.

Marie Švagrová

Marie Švagrová pracuje v úseku řízení úvěrových rizik jako ředitelka restrukturalizace a vymáhání retailových klientů – fyzických osob České spořitelny, a.s., konkrétně je odpovědná za vymáhání zajištěných i nezajištěných pohledávek fyzických osob a klientů MSE, do ročního obratu 30 Mio CZK. Je odpovědná zejména za oblasti mimosoudního vymáhání (inkasní agentury, restrukturalizace, nové splátkové dohody, insolvence) a soudního vymáhání pohledávek (nalézací/soudní řízení, exekuční řízení, nedobrovolné dražby, soudní prodeje zástav, kamenné i elektronické aukce zástav či pohledávek, prodeje pohledávek)

Pavel Voříšek

Pavel Voříšek vystudoval VŠE v Praze. Pracoval v různých pozicích v bance, konkrétně ekonomické analýzy, řízení likvidity, řízení aktiv a pasív. V posledních 10 letech se věnuje řízení úvěrových rizik, v současnosti je ředitelem úseku Kontroling úvěrového rizika a řízení portfolia. Je odpovědný za oblast scoringu a ratingu, opravných položek, rizikových parametrů, rizikově vážených aktiv, ekonomického kapitálu a také boje proti podvodným jednáním (fraud management). Je také členem dozorčí rady Czech Banking Credit Bureau.