Partneři

 • Generální partner

  • logo Česká spořitelna

   Česká spořitelna

   Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Již 192 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby 4,67 milionu klientům. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank. Česká spořitelna je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, velké korporace a také města a obce. Z pohledu drobných klientů je Česká spořitelna nejdostupnější bankou na domácím trhu, díky nejrozsáhlejší síti poboček a také bankomatů a platbomatů. Zaujímá první pozici na trhu klientských hypotečních úvěrů, spotřebitelských úvěrů, včetně kreditních karet a kontokorentů, i celkových vkladů. Na špici je nejen v distribuci podílových fondů, ale také v oblasti životního pojištění. Pod značkou Česká spořitelna – Korporátní bankovnictví poskytuje banka komplexní řešení podnikatelům a firmám. V oblasti poskytování finančních služeb municipalitám a veřejnému sektoru je lídrem trhu. Dominantní pozici zaujímá také ve službách treasury a produktech pro malé a střední podniky i velké korporace, a to díky široké nabídce devizových, úrokových, komoditních a peněžních produktů. Důraz klade banka i na podporu řízení a analýzu finančních rizik. Česká spořitelna se podílela prakticky na všech úspěšných akciových emisích na Burze cenných papírů Praha, ať již se jednalo o emise primární, či sekundární. Díky silnému zázemí Erste Group Bank dokáže Česká spořitelna klienty obsluhovat i na zahraničních trzích.

 • Mediální partner

  • logo Aktuálně.cz

   Aktuálně.cz

   Aktuálně.cz je jeden z nejnavštěvovanějších online zpravodajských deníků, který vychází od března 2014 v nové uživatelsky komfortnější podobě. Nová verze přináší přehlednější strukturu hlavní stránky a pohodlné čtení na všech typech zařízení, včetně tabletu a mobilu, ve stejné kvalitě. Čtenáři se díky zjednodušené navigaci dostanou rychleji k tomu, co hledají: ke zprávám, analýzám, komentářům, sportovním výsledkům či zábavě. Titulní stránka věnuje větší prostor rychlým zprávám ze sociálních sítí redakce. Pozornost si zaslouží zavedení osvědčené diskusní platformy Disqus, kterou používá například CNN. Diskuse jsou dostupné z mobilu i tabletu a uživatelé mohou rychleji přispívat přes svůj účet na Facebooku, Twitteru nebo Google+. Kromě toho jsou pro čtenáře připraveny nové testy a kvízy, taktéž propojené se sociálními sítěmi.

 • Za podpory

  • logo COFET

   COFET

   COFET, a.s. působí na českém trhu od roku 1994. Zakladateli společnosti byli CTSE, a. s. a VaK Hradec Králové. Od roku 2004 společnost začala pořádat více odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti a více se věnovala činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců. Společnost COFET, a.s. spolu s mnoha dalšími odborníky a specialisty připravila a začala realizovat vzdělávací a motivační kurzy finanční gramotnosti již na konci roku 2007. Společnost se také proto stala jedním ze zakladatelů a hlavních donátorů FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

  • logo FINANČNÍ GRAMOTNOST

   FINANČNÍ GRAMOTNOST

   Nestátní nezisková organizace FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. (dále též jen FG, o.p.s.) byla založena třemi zakladateli (COFET, a. s., AABYSS, s. r. o. a Ing. Bc. Ivan Noveský) v roce 2008 zakládací smlouvou na realizaci obecně prospěšných činností v oblasti řešení finanční gramotnosti jako prevence předlužení a nezaměstnanosti. Je členem Asociace nestátních neziskových organizací (ANNO).

   FG, o.p.s. zahájila činnost při realizaci projektu „Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku- Prevence předlužení a jak z předlužení“, kterou realizoval COFET, a.s. pod názvem „Malá finanční gramotnost“ pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též jen MPSV ČR). FG, o.p.s. se věnuje vzdělávání a poradenství v oblasti finanční gramotnosti v celé ČR, zejména v Praze a v Ostravě. FG, o.p.s. pomáhala v letech 2008/2009 Českému rozhlasu 2 s realizací pořadu Ztráty a naděje.

  • logo Poradna při finanční tísni

   Poradna při finanční tísni

   Jsme obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snažíme poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Naším cílem je obecně prospěšnou činností pozitivně působit na spotřebitele, aby měli hlubší finančně-právní povědomí v oblasti poskytování úvěrů, půjček apod., uměli si půjčovat obezřetně a k případnému řešení své platební neschopnosti přistupovali zodpovědně a aktivně. Rovněž bychom chtěli dosáhnout toho, aby věřitelé (tedy zejména banky, úvěrové či leasingové společnosti) byli při poskytování svých finančních produktů a při řešení případných problémů dlužníka se splácením více sociálně odpovědní. Věříme, že naší činností přispějeme k vyšší stabilizaci sociálních poměrů v české společnosti. Jsme tedy rádcem a pomocníkem spotřebitelů, kteří se ocitli ve finanční tísni. Pomáháme objektivně vyhodnotit aktuální situaci a učinit správná rozhodnutí. Byli jsme založeni zakládací smlouvou uzavřenou dne 6. listopadu 2007 mezi Sdružením českých spotřebitelů a Českou spořitelnou. Sdružení českých spotřebitelů, nejstarší nevládní organizace hájící zájmy spotřebitelské veřejnosti, garantuje nezávislost a nestrannost služeb, které poskytujeme. Našimi dalšími partnery jsou Českomoravská stavební spořitelna, Československá obchodní banka, Komerční banka, Raiffeisen bank, Stavební spořitelna České spořitelny, UniCredit bank, nadace Erste Stiftung, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze. Všechny služby poskytujeme zdarma.

  • logo Výzkumný ústav pedagogický

   Výzkumný ústav pedagogický

   Výzkumný ústav pedagogický v Praze (VÚP) je resortním výzkumným ústavem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jeho přímo řízenou organizací. VÚP patří do dvacítky evropských institucí sdružených v CIDREE (Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe). Podílí se také na provozu The Learning Ressource Exchange for Schools, který zajišťuje European Schoolnet (EUN), konsorcium 28 evropských ministerstev školství. VÚP se dlouhodobě programově zabývá otázkami rozvoje a růstu kvality všeobecného vzdělávání, připravuje, ověřuje a aktualizuje vzdělávací dokumenty celostátní platnosti pro mateřské a základní školy, základní školy speciální, základní umělecké školy, gymnázia i školy jazykové. VÚP poskytuje pedagogům díky Metodickému portálu (www.rvp.cz) kvalifikované poradenské a konzultační služby a nabízí i různé formy vzdělávání (e-learningové kurzy, koučování, oborové semináře nebo virtuální hospitace). Základními kameny Metodického portálu jsou komplexnost, inovace a garantovanost obsahu. Obsahem sdělení na tomto portálu jsou například informace o tom, jak vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak inovovat vlastní výuku předmětů, jak si poradit s rozvojem a hodnocením klíčových kompetencí. Jedná se o podněty, které by měly přinášet inspiraci do výuky. Tato podpora je učitelům nabízena skrze jednotlivé nástroje portálu – tzv. moduly (modul články, DUM, odkazy, wiki, diskuze atp.), které jsou úložišti neboli databázemi jednotlivých materiálů, ze kterých mohou pedagogové čerpat.

 • Organizátor

  • logo Měšec.cz

   Měšec.cz

   Co čekat od webu, jehož šéfredaktor má 52 bankovních účtů, 44 platných platebních karet a 3 šekové knížky? Správná odpověď: zasvěcené rady o penězích. A také odhodlanost, se kterou Měšec.cz poskytuje precizní analýzy produktů, finanční kalkulačky, porovnání bank a zprávy z oblasti osobních financí a investic. Vše vyzkoušeno na vlastní kůži Dalibora Z. Chvátala a jeho kolegů.

 • Produkce

  • logo Internet Info

   Internet Info

   Internet Info poskytuje obsah s přidanou hodnotou. Nabízí odbornost na webu, konferencích, seminářích a školeních. Nastoluje unikátní témata, přináší souvislosti, staví na osobitosti osobností a objektivitě informací s přesným zásahem. Právě proto čte zpravodajské servery společnosti Internet Info více než 3,5 milionu lidí měsíčně.

   Internet Info vydává specializované servery o IT, internetu, telekomunikacích, nových technologiích, podnikání, financích, daních, digitálním vysílání a životním stylu. Pořádá desítky vzdělávacích akcí a provozuje TUESDAY Business Network, sociální síť v reálném světě pro firmy a profesionály.