Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.

Program

9:00 - 9:10

Zahájení konference

Petr Koubský Petr Koubský

Vedoucí rubriky Věda a technologie

Deník N

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učí na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

Ján Simkanič Ján Simkanič

Ředitel

Deník N

Ján Simkanič

Novinář a vydavatel, v současné době ředitel nezávislého Deníku N, který je prvním českým deníkem vzniklým od začátku na principu placeného digitálního obsahu. Do roku 2018 vedl 12 let internetové vydavatelství Internet Info, které vydává známé weby jako Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz, pořádá prestižní konference nebo anketu Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. V letech 2008 – 2018 stál v čele oborového Sdružení pro internetový rozvoj. Připravil úspěšný sborník vzpomínek Mé dětství v socialismu a sestavil ze svých textů knihy České nesvědomí, Přelud svobody a Mediální revoluce. Ve volném čase se věnuje olejomalbě. V digitálním prostředí je známý jako Simindr.

Josef Šlerka Josef Šlerka

Sémiotik, vedoucí Studií nových médií

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Josef Šlerka

Josef je sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Vedl Nadační fond nezávislé žurnalistiky a předtím také výzkum ve firmě Socialbakers. Mimo jiné působí jako vysokoškolský pedagog (vede obor Studia nových médií) na Karlově univerzitě, kterou také vystudoval. V roce 2014 získal titul osobnost roku v rámci cen českého internetu Křišťálová lupa. Založil překladatelský časopis Plav.

9:10 - 9:35

Svět podle Bayese

21. století bude bezesporu stoletím velkých dat. K jejich analýze vyvíjíme a používáme stále sofistikovanější nástroje, přesto ale v jistém ohledu pořád kriticky selháváme. Oním palčivým bodem v celém procesu je inference, tedy úsudek, který na základě informací děláme a který řídí naše rozhodování. Nehledě na obrovský rozvoj technologií a věd totiž náš mozek stále usuzuje primárně pomocí intuitivního, rychlého myšlení, a to i tehdy, pracuje-li se zcela exaktními informacemi. Výsledkem je pak často kriticky deformovaný pohled na realitu a neschopnost ji správně interpretovat. Přesto existuje cesta, jak to změnit: porozumění principům tzv. bayesovské inference a osvojení si schopnosti ji používat.

Halina Šimková Halina Šimková

Spoluzakladatelka

4BIN - Centrum pro bayesovskou inferenci

Halina Šimková

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 2002-2016 byla DNA expertkou Kriminalistického ústavu Praha. Dlouhodobě se věnuje především tématu správného úsudku z dat, a to jak ve forenzních vědách, tak v jiných oblastech lidské činnosti. Je spoluzakladatelkou 4BIN - Centra pro bayesovskou inferenci, jež si klade za cíl rozvoj aplikací tzv. bayesovské logiky a všeobecnou osvětu v jejím používání.

9:35 - 10:00

Kognitivní programování: od segmentace k personalizaci, od analytiky k porozumění

Technologie spojené s „cognitive computing” automaticky extrahují z dat koncepty a vztahy, „rozumějí“ jejich významu, učí se na základě nalezených vzorců a předchozích zkušeností a rozšiřují tak schopnosti, které mají lidé a stroje sami/y o sobě. Jak tyto technologie imitují výkon lidského mozku, které kognitivní komponenty využívají a ve kterých oblastech bývají nejčastěji implementovány? V přednášce shrnu dosavadní přístupy a budu ilustrovat jejich užití v konkrétních aplikacích.

Kateřina Lesch Kateřina Lesch

Semantic Data Science Lead, Analytic & Forensic Technology

Deloitte Czech Republic

Kateřina Lesch

Kateřina je absolventkou pražského Matfyzu, ve své dizertační práci se zabývala možnostmi strojové analýzy emocí. Teoretickým otázkám komputační lingvistiky se věnuje na pražské a olomoucké univerzitě, v praxi působí jako manažerka v oblasti datové analytiky se specializací na analýzu nestrukturovaných dat ve společnosti Deloitte. V rámci svých akademických aktivit i klientských projektů se dlouhodobě věnuje automatickému zpracování přirozeného jazyka a strojovému učení na velkých objemech dat. Má více než 10leté zkušenosti se sémantickou analýzou textů z různorodých domén, od finanční vertikály přes oblast telekomunikací až po analýzu dat ve forenzním vyšetřování.

10:00 - 10:25

Dlouhý boj se scamem, bitcoinovými podvodníky a Facebookem

Facebook si umí poradit s nahotou, ale se scamem s využitím jmen a tváří známých lidí už je to horší. Jak funguje scam na Facebooku a jak vypadá boj proti němu? Kdo může uvěřit tomu, že slavné osobnosti tajně investovaly do bitcoinu a teď se s vámi chtějí podělit o recept na zbohatnutí? Technologičtí giganti svádí mnohdy dlouhý a marný boj proti scamu v reklamních systémech a na velikosti firem či známosti osobností nezáleží. Pomůže jen důslednost, trpělivost a hlavně vytrvalost. Byli jsme trpěliví, ale trvalo to dlouho a mělo to své následky.

Radim Ochvat Radim Ochvat

Head of Group Communication

PPF Group

Radim Ochvat

Dlouholetý redaktor a později programový ředitel dvou soukromých rádií Hellax a Orion. Poté působil v Public relations, účastnil se politické kampaně a následně spolupracoval s premiérem ČR. V letech 2008 - 2013 byl ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Dále pracoval pro skupinu ČEZ a založil komunikační agenturu Komunikátor. Od roku 2015 je ředitelem komunikace skupiny PPF.

10:25 - 10:55

Coffee break

10:55 - 11:20

Konzumace médií a mediální aktivity v digitální době: datový pohled

Nabídka mediálních a komunikačních kanálů se za posledních několik let významně rozšířila, za což vděčíme hlavně internetu. Jak na tyto změny reaguje průměrný Čech? Změnil své mediální chování, nebo zůstává „konzervativní“ a věrný svým osvědčeným kanálům? Odpovědi na tyto otázky lze najít hned v několika výzkumných projektech Nielsen Admosphere, které zkoumají dlouhodobé trendy v konzumaci médií.

Hana Friedlaenderová Hana Friedlaenderová

Senior Research & Insights Manager

Nielsen Admosphere

Hana Friedlaenderová

Odbornice na výzkumy z oblasti médií, nových technologií a životního stylu (nejen) dětí a mládeže. Je spoluautorkou několika knih na tato témata, jako Češi na prahu nového tisíciletí, České děti a mládež jako čtenáři 2017 nebo Marketingový výzkum.

11:20 - 11:45

Důvěra nebo nedůvěra ve zpravodajská média? K měření důvěry ve fragmentovaném mediálním prostředí

Klasická dotazníková měření důvěry sice zachycují setrvalý pokles důvěry v média, ale sama tato měření kvůli svému dizajnu příliš důvěryhodná nejsou. Obvykle totiž měří obecnou důvěru v tzv. mediální typy, tedy v TV, rozhlas, tisk a internet. Nedokážou tak zachytit, že máme tendenci věřit či nevěřit konkrétním médiím, nikoli typům médií. A současně opomíjejí skutečnost, že mediální krajina je tvořena nejen profesionálními médii, ale i médii alternativními. Přednáška shrnuje čerstvé závěry výzkumu Masarykovy univerzity, který se věnuje testování nových způsobů měření důvěry a nedůvěry ve zpravodajská média, a ukazuje nejen to, že důvěra a nedůvěra v média se vůbec nemusí vylučovat, ale že i s oním poklesem důvěry to možná bude složitější a ne až tak pesimistické, jak se obvykle zdá.

Jakub Macek Jakub Macek

Vedoucí mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií

MASARYKOVA UNIVERZITA

Jakub Macek

Jakub Macek je sociolog médií. Působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vede Katedru mediálních studií a žurnalistiky. Ve své výzkumné práci se věnuje mediálním publikům a jejich probíhající proměně, přičemž v posledních letech se výrazně soustředí na problém důvěry v média a na roli médií v politické a společenské polarizaci.

11:45 - 12:10

Lingvistův pohled na antisystémové weby

Segment antisystémových zpravodajských webů představuje jednu z klíčových platforem, na níž je vedena hybridní informační válka se západním světem. Příspěvek se zaměří na popis metod, kterými disponuje současná korpusově založená analýza diskurzu a které se nabízejí pro výzkum tohoto specifického textového materiálu. Zároveň příspěvek představí nový reprezentativní korpus webového obsahu budovaný v rámci ČNK, který by měl sloužit jako periodicky aktualizovaná datová základna pro výzkum hrozeb spojených s antisystémovými portály, včetně jejich propojení s ostatními (mainstreamovými) médii a sociálními sítěmi.

Václav Cvrček Václav Cvrček

Vědec

Ústav Českého národního korpusu Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta

Václav Cvrček

Působí od roku 2006 v projektu Český národní korpus při FF UK, v letech 2013-2016 byl jeho ředitelem, dnes je zástupcem ředitele. Zaměřuje se na popis gramatiky, analýzu diskurzu, výzkum textové variability a zejména pak na metodologii využívání jazykových korpusů pro popis jazyka.

12:10 - 12:35

Praktické využití analýzy sociálních sítí v komunikaci Lékařů bez hranic v Iráku

Dobrá znalost situace i otevřená komunikace je pro Lékaři bez hranic naprosto klíčová. Díky ní se v terénu dostanou k lidem, kteří potřebují pomoc a zajistí bezpečí svých pracovníků i v nejnáročnějších podmínkách. Analýza sociálních sítí k tomu všemu poskytuje velmi užitečná data. Jak se za poslední dva roky posunulo úsilí o porozumění sociálním sítím „v terénu“ si ukážeme na příkladu projektu v okolí iráckého Mosulu. Analýza 1 500 Twitter účtů byla provedena začátkem minulého roku, od té doby testujeme využití poznatků v praxi i další možnosti výzkumu mediálního chování. Přednáška představí dosud provedený výzkum, praktické využití i evaluaci, zpracovanou týmy Lékařů bez hranic na začátku roku 2020.

Jan Böhm Jan Böhm

Digitální stratég

Lékaři bez hranic

Jan Böhm

Jan Böhm se stará o rozvoj digitální komunikace Lékařů bez hranic v zemích, kde tato humanitární organizace působí, zvláště v Africe a na blízkém východě. Kromě přípravy digitálních komunikačních strategií se věnuje také analýze dat se sociálních sítí, mapování názorových vůdců, či epidemiologickému monitoringu.

12:35 - 13:35

Oběd

13:35 - 14:00

Attention Economy: nový standard mediálního plánování

Forma mediálního plánování zůstává už řadu let beze změn. A to i navzdory růstu počtu nových formátů a digitálních médií. Jak si ale můžeme být jistí, že v záplavě čtyř tisíc dalších reklam, kterým je každý den průměrný člověk vystaven, náš zákazník sdělení vnímá a pochopí? Je na čase redefinovat mediální plánování a vytvořit nový standardizovaný model mediálního nákupu, který bude reflektovat roztříštěnost pozornosti publika. A který bude reflektovat formu konzumace médií ve 21. století. Standardizovaný model nákupu podle pozornosti by mohl přinést revoluci a vytrhnout mediální domy z pohodlné letargie nákupu na lehce zmanipulovatelné imprese. Do debaty je tak nutné přizvat nejen agentury a plánovače, ale také mediální domy, které musejí začít reportované metriky přizpůsobovat novým standardům. A to všechno v zájmu větší transparentnosti a efektivity marketingových rozpočtů. Čím dřív tato provokativní debata začne, tím dřív to přinese výsledky agenturám, jejich klientům i zákazníkům.

Michal Majnuš Michal Majnuš

Director of Business Development

Adexpres

Michal Majnuš

Absolvent mediálních studií a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně se už při studiu věnoval mediálnímu výzkumu například pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Několik let působil v brněnském inovačním centru Unifer, v roce 2015 nastoupil do tehdy vznikajícího marketingového týmu startupu Kiwi.com, kde působil jako PR manažer. Od roku 2018 vedl PR a marketing skupiny Dentsu Aegis Network. Nyní vede nové produkty a konzultační služby pod hlavičkou agentury Adexpres, která patří do sítě Dentsu.

14:00 - 14:25

Atribuce offline a online videa v crossmediální metastudii reklamních kampaní

Věčné téma efektivity marketingových kanálů v mediamixu kampaní ve vědomých kampaňových a brandových charakteristikách otevírá metastudie MEDIAN opřená o trackingy kampaní realizovaných v uplynulých letech na panelu crossmediálního crossplatformního měření adMeter. Podíváme se společně do atribučního a marketing mix modelování a to nejen pro online, ale crossmediálně a pokusíme se odpovědět na častou otázku většiny zadavatelů reklamy, který marketingový kanál funguje v kampaních nejlépe.

Josef Fišer Josef Fišer

Obchodní a marketingový ředitel, team leader – adMeter

MEDIAN

Josef Fišer

Josef Fišer se pohybuje na poli výzkumu médií, reklamy a marketingu již 15 let. Zkušenosti nasbíral v médiích i výzkumných agenturách. Jeho doménou je výzkum mediální komunikace z pohledu expozice i reálných efektů mediálních kampaní. V MEDIANu se jako ředitel projektu crossmediálního crossplatformního měření adMeter zaměřuje na efektivitu užitých reklamních formátů a mediálních kanálů napříč mediatypy i optimalizaci mediamixu a plánování kampaní ve vztahu k jejím cílům. Užití nových technologií v mediálním výzkumu považuje za nezbytný vývoj k vyšším výkonům kampaní.

Jakub Mikulka Jakub Mikulka

Senior Researcher

MEDIAN

Jakub Mikulka

Statistik a analytik každým coulem, který se nespokojil jen s teorií. Ve výzkumné agentuře MEDIAN analyzuje praktické dopady reklamních kampaní v našich hlavách a po večerech z toho píše doktorát.

14:25 - 14:50

Atribuční modely a pravda

Měření výkonu a úspěšnosti kampaní v sociálních médiích je často limitované existujícími atribučními modely. V prezentaci si ukážeme rozdíly mezi atribučními modely používanými Facebookem, Googlem a zaměříme se na hledání atribučního modelu, který je v daném případě nejblíž pravdě. Na konkrétních kampaních si ukážeme, jak stejná čísla vypadají jinak, pokud na ně nahlížíte různými atribučními modely.

Peter Podolinský Peter Podolinský

Marketing Lead

Behavio Labs

Peter Podolinský

Peter Podolinský je matadorem online reklamy a marketingu. S online reklamou začínal prodejem bannerů na Neviditelném psovi, Mobil.cz a Seznamu někdy koncem devadesátých let. Založil a vedl vlastní agenturu iMachina na začátku roku 2000. Mezitím si prošel kreativními reklamními agenturami, jako jeden z prvních Čechů od roku 2013 pracoval v dublinské evropské centrále Facebooku, v SaaS firmě ROI HUNTER rozjel Global Sales. Od roku 2017 provozuje vlastní e-shop s plavkami Swimsuit.cz, na kterém si testuje různé marketingové přístupy. V současnosti pracuje na pozici Marketing Lead v behaviorální výzkumné agentuře Behavio Labs.

14:50 - 15:20

Coffee break

15:20 - 15:45

Orchestrace dat na globální úrovni

Digitální analytika v globálním pohledu může přinést spoustu výzev. Nejen kulturních a legislativních (přeci jen v odvětví biofarmacie jich není málo). Chtěli bychom se s vámi podělit o příběhu rozvoje týmu digitální analytiky zodpovědného za měření stránek a mobilních aplikací po celém světě.
Nasdílíme s vámi zkušenosti jako:
- Sjednocování globálního pohledu na data a cesta za customer data platformou
- Jak škálovat měření, když máte na starosti 600 a více stránek
- Jak spolupracovat v rámci jednoho týmu napříč 3 technologickými centry v 3 časových pásmech
- Na co dbát v našem odvětví
- Jak pracovat s interními zákazníky z “n” zemí a poskytnout jim hodnotu, i když online neprodáváte

Karel Navrátil Karel Navrátil

Digital Analytics Product Manager

Merck Sharp & Dohme

Karel Navrátil

Zapálený fotograf a nadšenec do technologií a marketingu. Z pozice product managera digitální analytiky v MSD vedu globální rozvoj produktu. Hlavní zaměření je standardizace měření, sjednocení sbíraných dat a koordinace požadavků skrze markety. Z pražského technologického centra řídíme digitální transformaci a škálování produktu v celosvětovém měřítku.

Lukáš Teplý Lukáš Teplý

Senior Digital Analytics Consultant - Merck Sharp & Dohme, Managing Partner - Marketing Makers

Lukáš Teplý

Mám rád firmy na 3 písmenka - začal jsem v IBM, zkušenosti získal v AVG a v současné chvíli orchestruji digitální data v globálním týmu ve společnosti MSD. Kromě toho se také věnuji vlastním projektům - s kamarádem jsme založili digitální agenturu Marketing Makers zaměřenou na výkonnostní marketing a datovou analytiku, která pomocí dat a kampaní pomáhá klientům růst nejen v digitálním světě. Pokud si nehraji s daty v Google Analytics nebo s Tag Managery, tak trávím čas s rodinou, nepohrdnu dobrým jídlem a vínem. Proto také rád běhám, cestuji a nikdy neodmítnu šálek lahodné kávy.

15:45 - 16:10

(Dez)informace v digitálním světě a predikce jejich dopadu

Cílem prezentace je seznámit publikum s různými přístupy týkající se analýzy dopadů různých druhů informačních kampaní na populaci a zároveň ukázat do jaké míry je reálné predikovat jejich vliv na chování a postoje. Prezentace se bude věnovat analytickým přístupům a kategorizaci (dez)informací s ohledem na obsah, zdroje a směry jejich šíření. Zároveň poukáže na to, do jaké míry je možné do tohoto procesu zapojit Artificial Intelligence (AI).

Tomáš Kolomazník Tomáš Kolomazník

Výkonný ředitel

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci

Tomáš Kolomazník

Tomáš Kolomazník se dlouhodobě věnuje bezpečnostním otázkám a komunikaci. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých mezinárodních projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky. V poslední době se zabývá otázkami kybernetické bezpečnosti a dezinformací, především analýzou jejich dopadů na populaci.

16:10

Předpokládaný konec akce a networking