Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 901/7, Praha 1

Program

Program

V tuto chvíli pro vás zajišťujeme ty nejlepší řečníky, program budeme průběžně doplňovat.

Zahájení konference

Petr Koubský Petr Koubský

Vedoucí rubriky Věda a technologie

Deník N

Petr Koubský

Dlouhá léta vedl známé Softwarové noviny, v anketě Křišťálová Lupa se stal Osobností roku. Byl editorem a spoluvydavatelem magazínu 067. Moderuje odborné konference. Učí na VŠE a na FF UK, vedl také vzdělávací instituci iCollege. V Deníku N je vedoucím rubriky Věda a technologie.

Ján Simkanič Ján Simkanič

Ředitel

Deník N

Ján Simkanič

Novinář a vydavatel, v současné době ředitel nezávislého Deníku N, který je prvním českým deníkem vzniklým od začátku na principu placeného digitálního obsahu. Do roku 2018 vedl 12 let internetové vydavatelství Internet Info, které vydává známé weby jako Lupa.cz, Měšec.cz, Podnikatel.cz, pořádá prestižní konference nebo anketu Křišťálová Lupa – Cena českého Internetu. V letech 2008 – 2018 stál v čele oborového Sdružení pro internetový rozvoj. Připravil úspěšný sborník vzpomínek Mé dětství v socialismu a sestavil ze svých textů knihy České nesvědomí, Přelud svobody a Mediální revoluce. Ve volném čase se věnuje olejomalbě. V digitálním prostředí je známý jako Simindr.

Josef Šlerka Josef Šlerka

Ředitel

Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Josef Šlerka

Josef Šlerka je zběhlý divadelník, vystudovaný estetik, bývalý šéf výzkumu ve společnosti Socialbakers a nynější ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a vedoucí Studia nových médií na Univerzitě Karlově.

Atribuce offline a online videa v crossmediální metastudii reklamních kampaní

Věčné téma efektivity marketingových kanálů v mediamixu kampaní ve vědomých kampaňových a brandových charakteristikách otevírá metastudie MEDIAN opřená o trackingy kampaní realizovaných v uplynulých letech na panelu crossmediálního crossplatformního měření adMeter. Podíváme se společně do atribučního a marketing mix modelování a to nejen pro online, ale crossmediálně a pokusíme se odpovědět na častou otázku většiny zadavatelů reklamy, který marketingový kanál funguje v kampaních nejlépe.

Josef Fišer Josef Fišer

Obchodní a marketingový ředitel, team leader – adMeter

MEDIAN

Josef Fišer

Josef Fišer se pohybuje na poli výzkumu médií, reklamy a marketingu již 15 let. Zkušenosti nasbíral v médiích i výzkumných agenturách. Jeho doménou je výzkum mediální komunikace z pohledu expozice i reálných efektů mediálních kampaní. V MEDIANu se jako ředitel projektu crossmediálního crossplatformního měření adMeter zaměřuje na efektivitu užitých reklamních formátů a mediálních kanálů napříč mediatypy i optimalizaci mediamixu a plánování kampaní ve vztahu k jejím cílům. Užití nových technologií v mediálním výzkumu považuje za nezbytný vývoj k vyšším výkonům kampaní.

Jakub Mikulka Jakub Mikulka

Senior Researcher

MEDIAN

Jakub Mikulka

Statistik a analytik každým coulem, který se nespokojil jen s teorií. Ve výzkumné agentuře MEDIAN analyzuje praktické dopady reklamních kampaní v našich hlavách a po večerech z toho píše doktorát.

Attention Economy: nový standard mediálního plánování

Forma mediálního plánování zůstává už řadu let beze změn. A to i navzdory růstu počtu nových formátů a digitálních médií. Jak si ale můžeme být jistí, že v záplavě čtyř tisíc dalších reklam, kterým je každý den průměrný člověk vystaven, náš zákazník sdělení vnímá a pochopí? Je na čase redefinovat mediální plánování a vytvořit nový standardizovaný model mediálního nákupu, který bude reflektovat roztříštěnost pozornosti publika. A který bude reflektovat formu konzumace médií ve 21. století. Standardizovaný model nákupu podle pozornosti by mohl přinést revoluci a vytrhnout mediální domy z pohodlné letargie nákupu na lehce zmanipulovatelné imprese. Do debaty je tak nutné přizvat nejen agentury a plánovače, ale také mediální domy, které musejí začít reportované metriky přizpůsobovat novým standardům. A to všechno v zájmu větší transparentnosti a efektivity marketingových rozpočtů. Čím dřív tato provokativní debata začne, tím dřív to přinese výsledky agenturám, jejich klientům i zákazníkům.

Michal Majnuš Michal Majnuš

Marketing Director

Dentsu Aegis Network Czech Republic

Michal Majnuš

Absolvent mediálních studií a sociologie na Masarykově univerzitě v Brně se už při studiu věnoval mediálnímu výzkumu například pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Několik let působil v brněnském inovačním centru Unifer, v roce 2015 nastoupil do tehdy vznikajícího marketingového týmu startupu Kiwi.com, kde působil jako PR Manager. Od roku 2018 má na starosti marketing a komunikaci globální marketingové skupiny Dentsu Aegis Network na českém a slovenském trhu.

Svět podle Bayese

21. století bude bezesporu stoletím velkých dat. K jejich analýze vyvíjíme a používáme stále sofistikovanější nástroje, přesto ale v jistém ohledu pořád kriticky selháváme. Oním palčivým bodem v celém procesu je inference, tedy úsudek, který na základě informací děláme a který řídí naše rozhodování. Nehledě na obrovský rozvoj technologií a věd totiž náš mozek stále usuzuje primárně pomocí intuitivního, rychlého myšlení, a to i tehdy, pracuje-li se zcela exaktními informacemi. Výsledkem je pak často kriticky deformovaný pohled na realitu a neschopnost ji správně interpretovat. Přesto existuje cesta, jak to změnit: porozumění principům tzv. bayesovské inference a osvojení si schopnosti ji používat.

Halina Šimková Halina Šimková

Spoluzakladatelka

4BIN - Centrum pro bayesovskou inferenci

Halina Šimková

Vystudovala antropologii a genetiku člověka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 2002-2016 byla DNA expertkou Kriminalistického ústavu Praha. Dlouhodobě se věnuje především tématu správného úsudku z dat, a to jak ve forenzních vědách, tak v jiných oblastech lidské činnosti. Je spoluzakladatelkou 4BIN - Centra pro bayesovskou inferenci, jež si klade za cíl rozvoj aplikací tzv. bayesovské logiky a všeobecnou osvětu v jejím používání.

(Dez)informace v digitálním světě a predikce jejich dopadu

Cílem prezentace je seznámit publikum s různými přístupy týkající se analýzy dopadů různých druhů informačních kampaní na populaci a zároveň ukázat do jaké míry je reálné predikovat jejich vliv na chování a postoje. Prezentace se bude věnovat analytickým přístupům a kategorizaci (dez)informací s ohledem na obsah, zdroje a směry jejich šíření. Zároveň poukáže na to, do jaké míry je možné do tohoto procesu zapojit Artificial Intelligence (AI).

Tomáš Kolomazník Tomáš Kolomazník

Výkonný ředitel

Centrum pro bezpečnostní analýzy a prevenci

Tomáš Kolomazník

Tomáš Kolomazník se dlouhodobě věnuje bezpečnostním otázkám a komunikaci. Je členem bezpečnostní komunity při Geneva Centre for Security Policy Alumni Association. Účastní se různých mezinárodních projektů v oblasti bezpečnostní a mezinárodní politiky. V poslední době se zabývá otázkami kybernetické bezpečnosti a dezinformací, především analýzou jejich dopadů na populaci.

Průzkum trhu a konkurence na internetu

Detailní průzkum trhu, cílových skupin, konkurenčních webů a jejich chování na daném trhu můžete získat díky informacím dostupným na internetu, ale nezbytností je rozumět technologiím, které tato data dokáží zpracovat.
Přednáška osvětlí zájemcům, jak technologie a konkrétní postupy přinášejí nezbytné informace o strategii z oblasti PPC reklam, sociálních sítí, zájmu o konkrétní brandy a produkty na daném trhu, stejně jako kulturní specifika dané lokality.

Adam Vojáček Adam Vojáček

Innovation Manager

Business Factory

Adam Vojáček

Po lehkém koketování s PR a offline marketingem jsem se dostal (celkem náhodou) k online marketingu, který je mi, jak se zdá, os(t)udným. Po začátcích v PPC jsem postupně šel směrem k vedení projektů i týmu, až jsem (opět ne úplně plánovaně) postoupil směrem k datům a mým milovaným tabulkám. Myslím, že bez dat a správného výkladu jejich obsahu nelze dělat kvalifikovaná rozhodnutí, což je přístup, který se snažím vnucovat ostatním. Mám velké štěstí, že jsem potkal pár skvělých lidí, kteří mi pomáhají profesně růst a učit se to, co má smysl se učit.

Atribuční modely a pravda

Měření výkonu a úspěšnosti kampaní v sociálních médiích je často limitované existujícími atribučními modely. V prezentaci si ukážeme rozdíly mezi atribučními modely používanými Facebookem, Googlem a zaměříme se na hledání atribučního modelu, který je v daném případě nejblíž pravdě. Na konkrétních kampaních si ukážeme, jak stejná čísla vypadají jinak, pokud na ně nahlížíte různými atribučními modely.

Peter Podolinský Peter Podolinský

Managing Director

dotcom.cz

Peter Podolinský

Peter Podolinský je matadorem online reklamy a marketingu. S online reklamou začínal prodejem bannerů na Neviditelném psovi, Mobil.cz a Seznamu někdy koncem devadesátých let. Založil a vedl vlastní agenturu iMachina na začátku roku 2000. Mezitím si prošel kreativními reklamními agenturami, jako jeden z prvních Čechů od roku 2013 pracoval v dublinské evropské centrále Facebooku, v SaaS firmě ROI HUNTER rozjel Global Sales. Dnes provozuje vlastní e-shop, na kterém si testuje různé marketingové přístupy, vedle toho řídí digitální agenturu dotcom.cz a atribuce je jeho oblíbeným tématem.

Kognitivní programování: od segmentace k personalizaci, od analytiky k porozumění

Technologie spojené s „cognitive computing” automaticky extrahují z dat koncepty a vztahy, „rozumějí“ jejich významu, učí se na základě nalezených vzorců a předchozích zkušeností a rozšiřují tak schopnosti, které mají lidé a stroje sami/y o sobě. Jak tyto technologie imitují výkon lidského mozku, které kognitivní komponenty využívají a ve kterých oblastech bývají nejčastěji implementovány? V přednášce shrnu dosavadní přístupy a budu ilustrovat jejich užití v konkrétních aplikacích.

Kateřina Lesch

Semantic Data Science Lead, Analytic & Forensic Technology

Deloitte Czech Republic

Kateřina je absolventkou pražského Matfyzu, ve své dizertační práci se zabývala možnostmi strojové analýzy emocí. Teoretickým otázkám komputační lingvistiky se věnuje na pražské a olomoucké univerzitě, v praxi působí jako manažerka v oblasti datové analytiky se specializací na analýzu nestrukturovaných dat ve společnosti Deloitte. V rámci svých akademických aktivit i klientských projektů se dlouhodobě věnuje automatickému zpracování přirozeného jazyka a strojovému učení na velkých objemech dat. Má více než 10leté zkušenosti se sémantickou analýzou textů z různorodých domén, od finanční vertikály přes oblast telekomunikací až po analýzu dat ve forenzním vyšetřování.