Přihlaste se k odběru novinek

* povinná položka
2. října 2007

Workshop Selling Up Selling Out

„Translate years of hard work and technical genius into real personal wealth“

Pro většinu podnikatelů je nejdůležitějším krokem jejich obchodního života nalezení správného partnera. Vyžadujete to rozsáhlé znalosti, zkušenosti, plánování a přípravu na prodej strategickému partnerovi, většinovému vlastníkovi nebo obchodní alianci, nebo na prodej formou fúze, prodeje aktiv nebo akcií. Tento jednodenní intenzivní workshop ukáže managerům softwarových a technologických společností, jak porozumět množství variant a projít tímto složitým procesem úspěšně. Naučte se, jak dosáhnout maximální hodnoty při fúzích, akvizicích a prodeji aktiv.

Workshop SUSO je určen pro ředitele, vlastníky a strategické managery, kteří se zajímají o akvizice, fúze, prodej aktiv nebo strategická partnerství. Workshop je velkou příležitostí také pro investory, kteří se zajímají o softwarové a technologické společnosti. Nejedná se o všeobecný přehled. Jedná se o trénink založený na reálných zkušenostech lidí, kteří se těchto transakcí účastní, managerů, kteří vybudovali a následně prodali vlastní firmy.

Workshop Selling Up Selling Out je celý veden v angličtině. Kapacita workshopu je omezena. Účastníci workshopu získají navíc podrobně vypracovaný 250 stránkový manuál o postupu při fúzích a akvizicích. Workshopy SUSO jsou pořádány během podzimu 2007 v Praze, Helsinkách, Bostonu, Mnichově a dalších městech.

Více informací
28. května 2007

Broadband jde i bez drátů, milí uživatelé

S odkazem na slavný Cimrmanův nápad „Zkuste to bez drátů, milý Marconi“ se na květnovém Broadband Monday zaměříme na český trh s bezdrátovým připojením. Ten je zejména díky vysokému rozšíření Wi-Fi skutečnou anomálií v rámci Evropy. Zejména velká města jsou dokonale pokryta, technologie bezdrátového připojení hojně propagují i velcí operátoři a díky desítkám lokálních poskytovatelů se s „bezdrátem“ setkáte i v malých vesnicích. Na květnovém setkání Broadband Monday se podíváme, jak vypadá současný trh, kam směřuje a jak vypadá v porovnání s Evropou, své názory si budou vyměňovat zástupci velkých operátorů i malých firem.

Více informací
25. dubna 2007

Jak děti internetu mění mobilní business

Vývoj mobilních a internetových firem je v mnohém podobný, v mnohém odlišný. Jakým způsobem internetové firmy – „děti internetu“ – ovlivňují mobilní komunikace a naopak? Na současný vývoj se podíváme zejména se zástupci internetového a softwarového businessu. Celoevropský pohled přijede prezentovat Thorsten Schliesche, vícepresident pro Evropu společnosti Napster, dále vystoupí Jiří Donát, Associate Director A.T. Kearney. Společně s nimi budou diskutovat David Duroň, generální ředitel Atlas.cz, Tomáš Búřil, Account Director Seznam.cz a další.

Více informací
16. dubna 2007

Czech Innovation Day

Czech Innovation Day byla jednodenní konference zaměřená na problematiku inovací jako hybatele ekonomiky,
jejich sociálních a obchodních aspektů a efektů, významu podpory inovací ve společnosti a ekonomice. Konference 
přivedla dohromady zástupce veřejné správy, akademické sféry a podnikání, cílem bylo ukázat důležitost inovací a jejich 
význam pro rozvoj ekonomiky země i pro její občany, jež vyvolalo zajímavou a plodnou diskusi mezi zástupci cílových skupin 
a formulovat také doporučení v oblasti inovací.

Czech Innovation Day je součástí evropské série konferencí pořádaných společností Microsoft a jejími partnery.

                                   Patron:                                                   Partner:

                          

Konference se zúčastnitnili především:

*      zástupci ministerstev a dalších institucí státní správy,
*      zástupci krajů, měst a obcí,
*      zástupci univerzit a vysokých škol,
*      zástupci výzkumných ústavů, Akademie věd ČR a dalších akademických pracovišť,
*      zástupci firemního sektoru, zejména z oblasti technologií a inovací.

Fotografie z konference zde
 
Konference byla pořádána pod záštitou primátora hl. města Prahy, MUDr. Pavla Béma a dále těchto institucí:

                                                                                  
 
                                                                                    Mediální partneři:

          

Více informací
23. listopadu 2006

Czech Internet Forum 2006

Odborná konference Czech Internet Forum 2006 je celodenní akce, jejímž cílem je reflexe aktuálního stavu a vývoje internetového prostředí v České republice. Konference je určena pro odbornou veřejnost, která se pohybuje v prostředí českého Internetu a zajímá se o trendy v této oblasti. Přednášejícími a členy panelových diskusí budou přední odborníci z oblasti telekomunikací a Internetu. Konferenci pořádá zpravodajský server o českém Internetu Lupa.cz společně s anketou Křišťálová Lupa 2006

Více informací