Přihlaste se k odběru novinek

* povinná položka
16. dubna 2007

Czech Innovation Day

Czech Innovation Day byla jednodenní konference zaměřená na problematiku inovací jako hybatele ekonomiky,
jejich sociálních a obchodních aspektů a efektů, významu podpory inovací ve společnosti a ekonomice. Konference 
přivedla dohromady zástupce veřejné správy, akademické sféry a podnikání, cílem bylo ukázat důležitost inovací a jejich 
význam pro rozvoj ekonomiky země i pro její občany, jež vyvolalo zajímavou a plodnou diskusi mezi zástupci cílových skupin 
a formulovat také doporučení v oblasti inovací.

Czech Innovation Day je součástí evropské série konferencí pořádaných společností Microsoft a jejími partnery.

                                   Patron:                                                   Partner:

                          

Konference se zúčastnitnili především:

*      zástupci ministerstev a dalších institucí státní správy,
*      zástupci krajů, měst a obcí,
*      zástupci univerzit a vysokých škol,
*      zástupci výzkumných ústavů, Akademie věd ČR a dalších akademických pracovišť,
*      zástupci firemního sektoru, zejména z oblasti technologií a inovací.

Fotografie z konference zde
 
Konference byla pořádána pod záštitou primátora hl. města Prahy, MUDr. Pavla Béma a dále těchto institucí:

                                                                                  
 
                                                                                    Mediální partneři:

          

Více informací
23. listopadu 2006

Czech Internet Forum 2006

Odborná konference Czech Internet Forum 2006 je celodenní akce, jejímž cílem je reflexe aktuálního stavu a vývoje internetového prostředí v České republice. Konference je určena pro odbornou veřejnost, která se pohybuje v prostředí českého Internetu a zajímá se o trendy v této oblasti. Přednášejícími a členy panelových diskusí budou přední odborníci z oblasti telekomunikací a Internetu. Konferenci pořádá zpravodajský server o českém Internetu Lupa.cz společně s anketou Křišťálová Lupa 2006

Více informací